News / Notice
प्रतिक्षासूचीको नियुक्ति बुझ्‍न आउने सम्वन्धी संशोधित सूचना
2022-11-27 00:00:00

.


मिति २०७९/०७/१७ को निर्णयानुसार २०७९ फागुन तथा चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-11-04 00:00:00

.


विधुतीय माध्यम (Online Application) मार्फत खुला तथा बढुवाको आवेदन गर्ने सम्बन्धमा
2022-09-21 00:00:00

विधुतीय माध्यम (Online Application) मार्फत खुला तथा बढुवाको आवेदन गर्ने सम्बन्धमा 


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-09-16 00:00:00

.


परिपत्र
2022-09-15 00:00:00

परिपत्र


दायित्व बाँकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नामनामेसी विवरण
2022-09-15 00:00:00

दायित्व बाँकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नामनामेसी विवरण


मिति २०७९/०५/१३ को निर्णयानुसार २०७९ पुष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-08-29 00:00:00

.


दीर्घ सेवा पदक, उपहार पदक तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने सम्वन्धी सूचना
2022-08-10 00:00:00

.


प्रतिक्षासूचीको नियुक्ति बुझ्‍न आउने सूचना
2022-07-31 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-07-28 00:00:00

 .


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !