News / Notice
वार्ता कार्यान्वयन खरिद व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
2019-11-07 00:00:00

वार्ता कार्यान्वयन खरिद व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन 


वार्ता कार्यान्वयन आर्थिक अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
2019-11-07 00:00:00

वार्ता कार्यान्वयन आर्थिक अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा


वार्ता कार्यान्वय अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
2019-11-07 00:00:00

वार्ता कार्यान्वय अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा


सच्चाईएको
2019-11-03 00:00:00

सच्चाईएको सम्बन्धमा


विदा सम्बन्धमा
2019-11-02 00:00:00

विदा सम्बन्धमा


प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-10-25 00:00:00

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना


रमाना दिने सम्बन्धमा।
2019-10-21 00:00:00

रमाना दिने सम्बन्धमा।


परिपत्र
2019-10-11 00:00:00

परिपत्र


गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखराको स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सुचना
2019-10-04 00:00:00

प्रादेशिक कार्यालय पोखराको स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सुचना


स्मार्ट मीटर जडान सम्बन्धी अनुरोध
2019-10-01 00:00:00

काठमाडौँ उपत्यकाको रत्नपार्क र महाराजगंज वितरण केन्द्रहरु अन्तर्गत रहेका ग्राहकहरुको लागि स्मार्ट मीटर जडान गर्न सर्भेक्षणको काम भइरहेको हुँदा सम्बन्धित सबैले सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ /


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !