News / Notice
मिति २०७७/१२/२२ को निर्णय अनुसार २०७८ भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-04-04 00:00:00

मिति २०७७/१२/२२ को निर्णय अनुसार २०७८ भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


उपभोक्ताहरूबाट अनलाइन मार्फत विद्दयुत महसुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना
2021-03-16 00:00:00

ने. वि. प्रा.का उपभोक्ताहरूबाट अनलाइन मार्फत विद्दयुत महसुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना


नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उध्योगी व्यावसायीबाट विवरण सहितको आवेदन सम्बन्धी सूचना
2021-02-25 00:00:00

नेपाल बिधुत प्राधिकरणको प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरी नियमित बिधुत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न जुन सुकै भोल्टेज लेभलमा नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उध्योगी व्यावसायीबाट ७ दिन भित्र निम्न विवरण सहितको आवेदन आव्हान गरिन्छ


निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारिएको जरूरी सूचना
2021-02-21 00:00:00

निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारिएको जरूरी सूचना


मिति २०७७/१०/२७ को निर्णय अनुसार २०७८ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-02-11 00:00:00

मिति २०७७/१०/२७ को निर्णय अनुसार २०७८ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धी आवेदनको सूचना
2021-02-10 00:00:00

सूचना


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा
2021-02-10 00:00:00

फारम (डाउनलोड गर्नुहोस)


पुरानो रकम/कलमहरु सप्रमाण दाबीसहित भुक्तानी लिन आउने बारे
2021-02-08 00:00:00

पुरानो रकम/कलमहरु सप्रमाण दाबीसहित भुक्तानी लिन आउने बारे


अबकाश भई निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने बारे
2021-02-08 00:00:00

अबकाश भई निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने बारे


माघ महिनामा हुने सरुवाका लागि आवेदन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सूचना
2021-01-29 00:00:00

माघ महिनामा हुने सरुवाका लागि आवेदन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सूचना


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !