लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल

लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल

Introduction:

There are 11 Distribution Centers (Butwal DC, Bhairahawa DC, Nayamil DC, Amuwa DC, Parasi DC, Badaghat DC, Taulihawa DC, Krishnagar DC, Palpa DC, Arghakhanchi DC and Gulmi Distribution Centers) under Lumbini Provincial Office, Butwal (Butwal Regional Office) spread over Lumbini zone. The distribution loss of LPO is 10.18% Sales contribution to NEA system from this RO is 15.08%. The performance highlights of this Provincial Office during review period 2019/0020 are as under.

  • Energy sales (MWH) –833,327
  • Revenue (million) – Rs 7,901.639
  • Numbers of consumers –455783
  •  

कार्यालय/प्रादेशिक प्रमुख: श्री मुनिन्द्र ठाकुर,

प्रशासन प्रमुख: श्री रामप्रसाद पौडेल,

लेखाप्रमुख श्री देवीमाया दाहाल,

                इले.इन्जिनियर श्री रविन्द्र यादव र इन्जिनियर (सिभिल) श्री कीर्तिकान्त साह,

                 प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी) श्री खेमनारायण लम्साल, 

                           स.प्रशासकीय अधिकृत श्री शेषकान्त बेलबासे,

                           सहायक लेखा अधिकृत श्री भीमलाल न्यौपाने,

                            सहायक कम्प्युटर अधिकृत श्री ज्ञानप्रसाद भट्टराई,

                           सहायक कम्प्युटर अधिकृत श्री डिल्लीराज बेलबासे,


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Manager/ Provincial chief Mr. Munindra |Thakur
Mr. Munindra Thakur
Media Center
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८|०१ |०९)

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना 

सरुवा सम्बन्धी सूचना २०७७/१०/२९

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय, बुटवलबाट २०७७/१०/२९ को निर्णयानुसार गरिएको सरुवा |

मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७७/१०/१९)

मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना 

मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना -(2077/08/11)

तल उल्लेखित वितरण केन्द्रको  ग्राहकको नाममा दर्ता रहेको विद्युत मिटर दरखास्तवालाको नाममा नामसारी गर्न निवेदन पर्न आएको हुंदा सो मिटर...

मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना -(2077/07/14)

तल उल्लेखित वितरण केन्द्रको  ग्राहकको नाममा दर्ता रहेको विद्युत मिटर दरखास्तवालाको नाममा नामसारी गर्न निवेदन पर्न आएको हुंदा सो मिटर...

Read More
मिति २०७६.३.१३ को बिज्ञापन अनुसारको सहायकस्तरको स्वीकृत नामावली

बिज्ञापन न. २०७५/०७६/६०१ मि.रि. सु.भा., पद संख्या - ११

बिज्ञापन न. २०७५/०७६/६०२ लेखापाल,  पद संख्या- ४

बिज्ञापन न. २०...

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय कालिकानगर बुटवल

butwal.ro@nea.org.np
०७१ ४३८५८४
०७१ ४३७००९

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !