लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल

Publications
परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2023-04-25 00:00:00


लुम्बिनी प्रदेश,प्रादेशिक कार्यालय बुटबल अन्तर्गत मिति २०७९/०५ /२८ को विज्ञापन अनुसार सहायकस्तरका पदमा आबेदन गर्ने उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली
2023-03-14 00:00:00


मिति २०७६.३.१३ को बिज्ञापन अनुसारको सहायकस्तरको स्वीकृत नामावली
2019-10-04 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !