News / Notice
मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।
2018-11-17 00:00:00

मिति २०७५/०७/३० को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।


परिपत्र ।
2018-10-29 00:00:00

परिपत्र ।


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2018-10-26 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०८ को निर्णयानुसार  सरुवा गरिएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा


मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2018-10-24 00:00:00

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा
2018-10-15 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा 


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको
2018-10-15 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको 


सरुवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
2018-10-10 00:00:00

सरुवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।


मिति २०७५/०६/१९ को निर्णयानुसार भएको सरुवा /काज खटाईएको ।
2018-10-06 00:00:00

मिति २०७५/०६/१९ को निर्णयानुसार भएको सरुवा /काज खटाईएको ।


मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2018-09-21 00:00:00

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


हाजिरी सम्बन्धमा
2018-09-18 00:00:00

प्राधिकरणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु (मिटर रिडिङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरु बाहेक) ले कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयानुसार अनिवार्य रुपमा कार्यालय आएको र गएको समय जनिने गरि E-Attendance गर्ने ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !