Publications / Reports
Executive summary of ESMF and entitlements matrix- DSUEP

  2019-09-22


वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा(Environmental and Social Management Framework) यस पछि “ESMF” भनिएको० नेपाल बिधुत प्राधिकरणको “वितरण प्रणाली स्तरोन्ती तथा विस्तार आयोजना (Distribution System Updgradation and Expansion Project यस पछि “DSUEP” भनिएको छ का लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन हो । यस प्रतिवेदनले DSUEP को छनोट, अध्ययन तथा कार्यान्वयनको तहमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण (Environmental and Social Safeguard) का दृष्टिकोणले अवलम्बन गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थापनको पहिचान, समाधानका उपायहरु तथा संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निकायहरुको जिम्मेवारीलाई समेत निर्दिष्ट रुपमा वर्णन गरिएको छ ।


Distribution System Upgrade & Expansion Project (DSUEP)

  2019-09-20


This Environmental and Social Management Framework (hereinafter referred as “the Framework or “ESMF”) is prepared for addressing environmental and social safeguard issues in “Distribution System Upgradation and Expansion Project (DSUEP) of NEA. The ESMF sets out the principal, rules, guidance, steps, responsibility and procedures for assessing and addressing environmental and social risks and impacts as part of the process of preparation of the sub-projects (33/11kV substations and distribution/transmission line) to be implemented under DSUEP through the support of international financing institutions (IFIs). Likewise, the ESMF aligns with environmental and social provisions of the Government of Nepal (GON) and constitutes a common framework for environmental and social (E&S) safeguard provisions of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the European Investment Bank (EIB), collectively called the “Financiers.”


सुरक्षा सेवा आपूर्तिको लागि बोलपत्र आवहानको सूचना (ने. वि. प्रा. तालिम केन्द्र)

  2019-09-17


सुरक्षा सेवा आपूर्तिको लागि बोलपत्र आवहानको सूचना (ने. वि. प्रा. तालिम केन्द्र)


Invitation for Request for Proposal(RFP)

  2019-08-19


RFP No.: PSRSHDP/CS/QCBS-01: Selection of Consulting Services For Asset Verification and Valuation in Nepal Electricity Authority (AVNEA) (First Date of Publication- August 16, 2019)


RFP - Building and Physical Infrastructure construction project (BPICP)

  2019-08-12


Please see the attached document


PPA Details upto Ashad 2076

  2019-07-19


PPA Details upto Ashad 2076


Terms of Reference

  2019-07-08


Terms of Reference For ESIA and Associated E&S instruments for i. 400kV D/C Arun Hub (Sankhuwasabha district) - Inaruwa (Sunnsari district) transmission line and Substations ii. Arun Hub (Sankhuwasabha district - Dudhkoshi ( Khotang/Okhaldhunga district)- Tingla (Solukhumbu district) Transmission Line and Substations iii. 400kV D/C Inaruwa (Sunnsari district)- Anarmani (Jhapa district) transmission and substations


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)

  2019-07-05


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज) पुन प्रकाशित मिति २०७६/३/२०


कानूनसंग सम्बन्धित विज्ञहरुको छुट्टा /छुट्टै नामावली (रोष्टर) अद्यावधिक गर्ने बारेको सूचना

  2019-07-02


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न कार्यमा आवश्यक पर्ने सेवा लिनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु DAB/DRB/Arbitration/Expert Group / Legal Advisor को छुट्टा/छुट्टै नामावली (रोष्टर) अद्यावधिक गरिने भएकोले निम्न लिखित योग्यता पुगेका ईच्छुक विज्ञहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, कानून विभागमा निवेदन दिनुहुन


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)

  2019-05-29


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कंक्रिट पोल प्लान्ट, अमलेखगंज)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !