Publications / Reports
Cumulative Loss विवरण - २०७८ फाल्गुण सम्म

  2022-04-15


Cumulative Loss विवरण - २०७८ फाल्गुण सम्म


Notice for ShortListed Consulting Firms (EOI-EIB/DSUEP-077/78-01)

  2022-03-15


Notice for ShortListed Consulting Firms (EOI-EIB/DSUEP-077/78-01)


Cumulative Loss विवरण - २०७८ मंसिर सम्म

  2022-01-17


श्री वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रको २०७८ मंसिर सम्मको Cumulative Loss विवरण


अमरज्योति ५२ औं अंक

  2022-01-15


अमरज्योति ५२ औं अंक


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के. भी. प्रशारण लाईन आयोजना)

  2022-01-12


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के. भी. प्रशारण लाईन आयोजना)


Request For Expression of Interest (Dudhkoshi Storage Hydroelectric Project)

  2021-12-31


Request For Expression of Interest (Dudhkoshi Storage Hydroelectric Project)


Request for Expression of Interest

  2021-12-23


Request for Expression of Interest


NEA Environmental and Social Management Plan of Grid-Tied Solar Electricity Project, Helipad Area (Block – 3), Nuwakot

  2021-11-11


Nepal Electricity Authority Environmental and Social Management Plan of Grid-Tied Solar Electricity Project, Helipad Area (Block – 3), Nuwakot


Smart Metering Smart Grid Project (NEA/DCSD/PTSD/SMSG/ICB/078/79-01) Clarification I

  2021-11-03


Smart Metering Smart Grid Project (NEA/DCSD/PTSD/SMSG/ICB/078/79-01) Clarification I


घर वा फ्लयाट भाडामा लिने सम्बन्धमा (Marsyangdi Corridor 220 KV Transmission Line Project)

  2021-11-01


घर वा फ्लयाट भाडामा लिने सम्बन्धमा (Marsyangdi Corridor 220 KV Transmission Line Project)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !