General Forms / Information
विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७
2020-08-06

विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७


कर्मचारी सापटी तमसुक
2020-07-23

कर्मचारी सापटी तमसुक


सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम (नयाँ)।
2019-05-23

सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम (नयाँ)।


बिदा फारम (leave Application)
2018-04-19

leave Application


महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम
2015-06-04

महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम


अवकाश काेष आवेदन फारम
2015-02-04

अवकाश कोष व्यवस्थापन शाखा मार्फत सापटी माग गर्ने आवेदन फारम


Matured Life insurance refund demand application
2014-12-07

Matured Life insurance refund demand application


नयाँ ग्राहक आबेदन फारम
2014-09-21

नयाँ ग्राहक आबेदन फारम


आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)
2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)


आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम
2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !