General Forms / Information
अवकाश काेष आवेदन फारम
2021-12-08

अवकाश काेष आवेदन फारम


आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन)
2021-11-19

आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन)


कर्मचारी सापटी तमसुक–२०७८
2021-09-29

कर्मचारी सापटी सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ अनुसार अनुसुची–३ कर्मचारी सापटी तमसुक


सापटी फारम
2021-09-08

सापटी फारम


कर्मचारी सापटी सम्बन्धी कार्यविधि , २०७८
2021-09-05

कर्मचारी सापटी सम्बन्धी कार्यविधि , २०७८


कोरोना दाबी फारम
2021-08-12

कोरोना दाबी फारम


विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७
2020-08-06

विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७


सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम (नयाँ)।
2019-05-23

सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी फारम (नयाँ)।


बिदा फारम (leave Application)
2018-04-19

leave Application


महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम
2015-06-04

महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !