General Forms / Information
नयाँ ग्राहक आबेदन फारम
2014-09-21

नयाँ ग्राहक आबेदन फारम


आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)
2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)


आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम
2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम


सम्पत्ती बिवरण फारम
2014-07-25

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि


Insurance loan demand application
2014-04-22

Insurance loan demand application


Information about medical insurance
2012-03-26

Information about medical insurance


Employee Loan demand form
2012-03-26

Employee Loan demand form


पारिवारिक बिबरण
2012-03-26

पारिवारिक बिबरण


अवकाश विवरण फाराम
2012-03-26

राजीनामा, मृत्यु, अनिवार्य अवकाश तथा अन्य अवकाशको लागि भर्नुपर्ने विवरण फाराम


सहमती फारम
2011-09-29

सहमती फारम


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !