General Forms / Information
बिदा फारम (leave Application)
2018-04-19

leave Application


महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम
2015-06-04

महाभुकम्प २०७२ क्षतिको बिबरण फारम


Matured Life insurance refund demand application
2014-12-07

Matured Life insurance refund demand application


नयाँ ग्राहक आबेदन फारम
2014-09-21

नयाँ ग्राहक आबेदन फारम


आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)
2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०६६ (संसोधन सहित)


आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम
2014-08-06

आर्थिक सहायता तथा सुविधा माग फारम


सम्पत्ती बिवरण फारम
2014-07-25

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि


Insurance loan demand application
2014-04-22

Insurance loan demand application


Information about medical insurance
2012-03-26

Information about medical insurance


पारिवारिक बिबरण
2012-03-26

पारिवारिक बिबरण


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !