कोशी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर

कोशी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर

There are 24 Distribution Centers under Province No. 1, Provincial Office, Biratnagar spread over 14 districts in Province No. 1. The distribution loss of Province No. 1 is 11.72%. Sales contribution to NEA system of this RO is 16.19%. The performance highlights of this regional office during the period upto 2079 Ashad are as under.

  • Energy sales (MWH) –13,96,200
  • Revenue (million) – NRs.13,094.178
  • Numbers of consumers – 9,06,838


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Provincial Chief
Umesh Kumar Jha
Media Center
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सुचना ( सुचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२५ गते)

यस कार्यालय अन्तर्गत दमक, उदयपुर, गौरादह, बेलबारी, इनरुवा, भद्रपुर, धनकुटा र धरान वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत काय...

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सुचना ( सुचना प्रकाशित मिति : २०८०/०७/२३ गते)

यस कार्यालय अन्तर्गत अनारमनी, ईलाम, ईटहरी, दमक, उदयपुर, उर्लाबारी, र धरान वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको व...

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सुचना ( सुचना प्रकाशित मिति : २०८०/०३/२५ गते)

यस कार्यालय अन्तर्गत धरान, बेलबारी, दुहवी, दमक र भद्रपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न...

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सुचना ( सुचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/०८ गते)

यस कार्यालय अन्तर्गत अनारमनी, इटहरी, धरान धुलाबारी र भद्रपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर न...

विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि ३५ दिने सार्वजनिक सुचना ( सुचना प्रकाशित मिति : २०७९/१०/११ गते)

यस कार्यालय अन्तर्गत अनारमनी, बेलबारी, इटहरी, धरान दमक र भद्रपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मि...

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

Biratnagar, Rani

biratnagar.ro@nea.org.np
021-436112/021-436306
021-436153

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !