Downloads
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधन सहित)
2023-09-01

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधन सहित)


वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण नमूना
2023-08-08

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण नमूना


उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण नमूना
2023-08-08

उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण नमूना


प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण नमूना
2023-08-08

प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण नमूना


आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन)
2021-11-19

आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन)


A Handbook (English) of Smart Meter for Consumers
2020-08-06

A Handbook (English) of Smart Meter for Consumers


A Handbook (Nepali) of Smart Meter for Consumers
2020-08-06

A Handbook (Nepali) of Smart Meter for Consumers


विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८
2020-08-06

विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८


मिटर नामसारी फारम
2017-12-10

मिटर नामसारी फारम


प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
2013-09-26

खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !