प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

There are 10 Distribution Centers under Province No.5, Provonce Division Office, Nepalgunj (PDON) spread over Bheri and Rapti zone/Mid-Western Region (Province No.5). The distribution loss of NRO is 10.64%, Collection 92.71% and sales contribution to NEA system from this Office is 6.%. The performance highlights of this regional office during review period 2018/2019 are as under.

  • Energy sales (MWH) – 3,68,095
  • Revenue (million) – Rs. 3,72,23,29,000
  • Numbers of consumers – 3,14,008
  • Number of Staff (in all offices) - 390 


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Media Center
इलेक्ट्रिकल सु.भा.को स्विकृत नामावली

 इलेक्ट्रिकल सु.भा.को खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षाको लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारको नामावली

मिटररिडिङ सुपरभाईजरको स्विकृत नामावली

मिटररिडिङ सुपरभाईजरको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षाको लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारको नामावली

लेखापालको स्विकृत नामावली

लेखापालको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षाको लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारको नामावली

सिनियर मिटररिडरको स्विकृत नामावली

सिनियर मिटररिडरको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षाको लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारको नामावली

फोरमेनको स्विकृत नामावली

फोरमेनको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षाको लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारको नामावली

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय,

नेपालग‍ञ्ज, बाँके ।

कार्यालय प्रमुख: श्री मुनिन्द्र ठाकुर,

                          प्राविधिक महाशाखा प्रमुख:   श्री पुष्पराज पन्त,

                                                             इन्जिनियर श्री ज्ञान बहादुर फर्साल,

                                                              इन्जिनियर श्री धर्म प्रसाद पौड्याल,

लेखा प्रमुख: श्री गणेशदत्त भट्ट,

प्रशासन प्रमुख: श्री खेम नारायण लम्साल
 

nepalgunj.ro@nea.org.np, neanepalganjro@gmail.com, technical.nro@gmail.com, nroaccnea@yahoo.com
081-524271, 520585, 527121, 523419
081-523508

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !