लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

There are 10 Distribution Centers under Province No.5, Provonce Division Office, Nepalgunj (PDON) spread over Bheri and Rapti zone/Mid-Western Region (Province No.5). The distribution loss of NRO is 12.17%. Collection and sales contribution to NEA system from this Office are 5.86 % (Rs.4.35 billion) and 5.78.% (370897 Mwh). The performance highlights of this regional office during review period 2019/2020 are as under.

  • Energy sales (MWH) – 370897
  • Revenue (Billion) – Rs. 4.35
  • Numbers of consumers – 325451
  • Loss Percentage              12.17 %
  • Number of Staff (in all offices) - 390 


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Division Chief
Er. Suraj Gautam
Media Center
विद्युत नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०२-०४

ने.वि.प्रा. लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुको विद्युत मिटर  नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०२-०४

विद्युत नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.११.०१

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने वितरण केन्द्रका ग्राहकहरुको विद्युत नामसारी सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको व...

सरुवा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७/१०/२९ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७/१०/२९ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७/१०/२९ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना

नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.०२

उपर्युक्त सम्बन्धमा निम्नलिखित उपभोक्ताहरुको नाममा विद्युत जडान भएको निम्नलिखित ब्यक्तिहरुले आफ्ना नाममा नामसारी गरार्इ पाऊँ भनी नेपाल विद्युत प्रा...

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय,

नेपालग‍ञ्ज, बाँके ।

कार्यालय प्रमुख:- ई. श्री सुरज गौतम, 

                                                       सहायक प्रबन्धक, ई. श्री दिवाकर प्याकुरेल,     

                                                        इन्जिनियर श्री ज्ञान बहादुर फर्साल,

लेखा प्रमुख: श्री गोविन्द प्रसाद ढकाल,

प्रशासन प्रमुख: श्री गोपाल प्रसाद ओझा
 

nepalgunj.ro@nea.org.np, neanepalganjro@gmail.com, technical.nro@gmail.com, nroaccnea@yahoo.com
081-524271, 530585, 527121, 533419

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !