प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

News / Notices
नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.०२
2020-10-18 00:00:00


पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७७.०६.२१
2020-10-07 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०४.०४
2020-07-19 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-05-20 00:00:00


सरुवा: मिति २०७६.१०.२९ को निर्णयानुसार
2020-02-12 00:00:00


नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरिपाऊँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनह
2019-12-08 00:00:00


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, साबिक नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


मिति २०७६/०४/२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको सम्बन्धमा
2019-08-13 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना (२०७६.०२.०९)
2019-05-23 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना
2019-02-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2019-01-22 10:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2018-11-02 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !