लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

News / Notices
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०५-३०
2021-09-15 00:00:00


मिति २०७८/०४/३२ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना
2021-08-16 00:00:00


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लिखित परिक्षाको परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना ।
2021-08-04 00:00:00


विद्युत नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७८-०२-०४
2021-05-18 00:00:00


विद्युत नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.११.०१
2021-02-13 00:00:00


सरुवा सम्बन्धी सूचना
2021-02-11 00:00:00


मिति २०७७/१०/२९ को निर्णय अनुसार सरुवा सम्बन्धी सूचना
2021-02-11 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.०२
2020-10-18 00:00:00


पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७७.०६.२१
2020-10-07 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०४.०४
2020-07-19 00:00:00


नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-05-20 00:00:00


सरुवा: मिति २०७६.१०.२९ को निर्णयानुसार
2020-02-12 00:00:00


नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरिपाऊँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनह
2019-12-08 00:00:00


मिटररिडिङ सुपरभाईजरको स्विकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


अस्विकृत नामावली
2019-10-03 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !