गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

There are 13 Distribution Centers under Provincial Office Pokhara (POP) spread over 11 Districts of Gandaki Province . The distribution loss of POP is 10.43% (After Provincial adjustment of Distribution Centers).


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Provincial Chief
Tek Nath Tiwari
Media Center
नपेाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राववधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेषसूचना

Published date 2076/07/21

लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको...

मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ वितरण केन्द्र, पर्वत वितरण केन्द्र, कावासोती वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र, तनहुँ वितरण केन्द्र र वाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र

मिटर नामसारीको सूचना 

(published date : 2076-06-16)

खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा सहायक लेखापाल तह ४ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली

#

खुला प्रतियोगात्मक लिखित परिक्षा लेखापाल तह ५ काे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली

#

Read More
No Records Found !!!
परिपत्र

परिपत्र

Read More
No Records Found !!!
Contact Information

Provincial Office Pokhara

Nepal Electricity Authority

Pardi, Pokhara

 

pokhara.ro@nea.org.np
061-461500
061466402

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !