गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

News / Notices
मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र,म्याग्दी वितरण केन्द्र
2078-05-21 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पाेखरा वितरण केन्द्र,कावासाेती िवतरण केन्द्र,तनहुं वितरण केन्द्र,पर्वत वितरण केन्द्र
2078-04-18 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना : स्याङ्गजा वितरण केन्द्र, तनहुं वितरण केन्द्र,म्याग्दी वि.के.
2078-01-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र,पाेखरा वितरण केन्द्र,पर्वत वितरण केन्द्र,म्याग्दी वितरण केन्द्र
2078-01-15 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - वाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र , म्याग्दी वितरण केन्द्र ।
2077-12-25 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र
2077-12-13 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - कावासाेती वितरण केन्द्र,म्याग्दी वितरण केन्द्र
2077-11-21 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - लेखनाथ वितरण केन्द्र,म्याग्दी वितरण केन्द्र
2077-11-10 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र
2077-10-16 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र
2077-10-07 00:00:00


मिति २०७८/०४/३२ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको
2021-08-16 00:00:00


विद्युत आपूर्ति बन्द हुने सम्बन्धि
2021-06-18 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना : स्याङ्गजा वितरण केन्द्र, कावासोती वितरण केन्द्र,म्याग्दी वि.के.
2020-12-14 00:00:00


शिलवन्दी वाेलपत्रवाट लिलाम विक्रीको २१ दिने सूचना, पोखरा वितरण केन्द्र
2020-12-07 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र
2020-11-25 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !