Recruitment / Open
>> स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (खुला)
S.N. Heading Notice Description Status
1 गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि पोखरा क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
2 प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि बिराटनगर क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
3 कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
4 लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
5 मधेश प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा मधेश प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि जनकपुर क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
6 सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
7 वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि काठमाडौं क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
8 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि दरखास्त दिने अधिकृतस्तरका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७९/०५/३१ गते गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत Online मार्फत आवेदन गर्ने अधिकृतस्तरका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०७९/११/२९)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !