Recruitment / Open
>> स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (खुला)
S.N. Heading Notice Description Status
1 गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
2 सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा सुदूरपश्‍चिम प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
3 कोशी प्रादेशिक कार्यालय, बिराटनगर मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा कोशी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
4 अधिकृतस्तरका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको अधिकृतस्तरका पदका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
5 कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
6 लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
7 स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०८१/०१/०२)
8 वाग्मती प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौँ मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा बागमती प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
9 मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर मिति २०८०/०७/२४ गते राष्‍ट्रिय दैनिक गोरखापत्र तथा ने.वि.प्रा.काे वेभसाइटमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा मधेश प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (प्रकाशित मितिः २०८१/०१/०२)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !