Recruitment / Open
>> स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना
S.N. Heading Notice Description Status
1 वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि काठमाडौं क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
2 प्रदेश नं २, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा प्रदेश नं २, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि जनकपुर क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
3 प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि बिराटनगर क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
4 वाग्मती प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा वाग्मती प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि हेटौडा क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
5 लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा लुम्बिनी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि बुटवल क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
6 लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि नेपालगंज क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
7 गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि पोखरा क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
8 कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि सुर्खेत क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
9 सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत सहायकस्तरका पदमा सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया अन्तरगतका कार्यालयहरुका लागि अत्तरिया क्षेत्रबाट Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
10 अधिकृतस्तरका पदमा आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली मिति २०७६।११।०२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित खुला प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन अन्तर्गत अधिकृतस्तरका पदमा Online मार्फत आवेदन गर्ने उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली (२०७८/०४/०४)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !