Recruitment / Open
>> Recruitment / Open
S.N. Heading Notice Description Status
1 दरखास्त फाराम (खुल्ला) खुल्ला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त फाराम २०७६।०३।१३
2 विज्ञापन तथा सूचनाहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू
3 पाठ्यक्रम (खूल्ला) खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (तह ३ - १०)
4 दक्ष/बिज्ञ र कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७६ नेपाल बिद्यूत प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं दक्ष/बिज्ञ र कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७६
5 दक्षको सुचिमा नाम समावेश गर्ने सूचना तथा निवेदन फाराम दक्षको सुचिमा नाम समावेश गर्ने सूचना तथा निवेदन फाराम
6 परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम
7 नतिजाहरू नतिजाहरू
8 सिफारीस तथा नियुक्तिपत्र नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने बारे
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !