News / Notice
नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सूचना - तह ५ ईलेक्ट्रिकल (काठमाडौं, पोखरा र बुटवल क्षेत्र)
2024-02-29 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची) !!!
2024-02-28 00:00:00

.


जलविधुत आयोजनाहरुको विधुत खरीद बिक्री सम्झौताबारे प्रवर्द्धकहरुलाई सूचना
2024-02-27 00:00:00

.


२०८१ असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण।
2024-02-22 00:00:00

.


नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सूचना !!!
2024-02-16 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2024-02-16 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2024-02-14 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (तह ५ मिटररिडिङ्ग सुपरभाईजर) !!!
2024-02-03 00:00:00

.


ने. वि. प्रा को लोगो दुरुपयोग गरी निशुल्क विधुत एकाई प्रस्ताव भन्ने विषयको भ्रमपूर्ण सूचना सम्बन्धमा सबै ग्राहकवर्गमा अनुरोध
2024-01-29 00:00:00

ने. वि. प्रा को लोगो दुरुपयोग गरी निशुल्क विधुत एकाई प्रस्ताव भन्ने विषयको भ्रमपूर्ण सूचना सम्बन्धमा सबै ग्राहकवर्गमा अनुरोध 


नियुक्ति रद्द गरिएको सूचना !!!
2024-01-28 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !