News / Notice
भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली
2021-01-02 00:00:00

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली


बिधुत अवरोध सम्बन्धमा आम गुनासोबारे ने वि प्रा को बिज्ञप्ति
2020-12-31 00:00:00

बिधुत अवरोध सम्बन्धमा आम गुनासोबारे  ने वि प्रा को बिज्ञप्ति


परिपत्र
2020-12-23 00:00:00

परिपत्र


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2020-12-22 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2020-12-22 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना


काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य मुख्य सडकहरुमा आधुनिक सडक बत्ति जडान सम्बन्धी सूचना
2020-12-10 00:00:00

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य मुख्य सडकहरुमा आधुनिक सडक बत्ति जडान सम्बन्धी काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल बिधुत प्राधिकरण र सडक विभागबीच भएको सहमतिपत्र


मिति २०७७/०८/२४ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा
2020-12-09 00:00:00

कार्यालय प्रमुख


मिति २०७७/०८/२१ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/पदस्थापन गरिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा
2020-12-06 00:00:00

कार्यालय प्रमुख


परिपत्र
2020-12-04 00:00:00

कार्यालय नियमित रुपमा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा


मिति २०७७/०८/१८ को निर्णय अनुसार २०७८ बैशाख महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु
2020-12-03 00:00:00

मिति २०७७/०८/१८ को निर्णय अनुसार २०७८ बैशाख महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !