News / Notice
रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा
2022-01-20 00:00:00

रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा


अन्तर्वार्ता परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
2022-01-19 00:00:00

   


करार सेवाका लागि आवेदन गर्ने उमेद्‍वारको परीक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी सूचना
2022-01-16 00:00:00

   


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2021-12-22 00:00:00

.


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2021-12-21 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा 


करारको सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्वन्धी विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना
2021-12-20 00:00:00

करारको सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्वन्धी विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना


मिति २०७८/०९/०२ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको सम्बन्धी सूचना।
2021-12-17 00:00:00

.


मिति २०७८/०९/०१ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-12-16 00:00:00

.


मिति २०७८/०८/२८ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-12-14 00:00:00

.


२०७९ बैशाख र जेष्ठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-12-08 00:00:00

 .


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !