News / Notice
नुवाकोट वितरण केन्द्र मा दायित्व बांकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्थाहरुको नामनामेसी विवरण
2024-03-15 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची) !!!
2024-03-13 00:00:00

.


नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सूचना - तह ५ ईलेक्ट्रिकल (काठमाडौं, पोखरा र बुटवल क्षेत्र)
2024-02-29 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची) !!!
2024-02-28 00:00:00

.


जलविधुत आयोजनाहरुको विधुत खरीद बिक्री सम्झौताबारे प्रवर्द्धकहरुलाई सूचना
2024-02-27 00:00:00

.


२०८१ असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण।
2024-02-22 00:00:00

.


नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सूचना !!!
2024-02-16 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2024-02-16 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2024-02-14 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (तह ५ मिटररिडिङ्ग सुपरभाईजर) !!!
2024-02-03 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !