News / Notice
२०७९ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-03-02 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-03-01 00:00:00

.


जानकारी
2022-02-25 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2022-02-24 00:00:00


रमाना नलिने कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी
2022-02-11 00:00:00

.


रमाना तथा काज सम्बन्धी
2022-02-09 00:00:00

.


स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी
2022-02-07 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सम्बन्धी सूचना
2022-01-21 00:00:00

.


रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा
2022-01-20 00:00:00

रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा


करार सेवाका लागि आवेदन गर्ने उमेद्‍वारको परीक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी सूचना
2022-01-16 00:00:00

   


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !