News / Notice
परिपत्र
2021-05-13 00:00:00

परिपत्र (कोभिड सम्बन्धी)


कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र
2021-04-28 00:00:00

कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र


कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र
2021-04-25 00:00:00

कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे
2021-04-15 00:00:00

गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे


ने वि प्रा, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७८ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु
2021-04-13 00:00:00

ने वि प्रा, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७८ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-04-13 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा


क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_1
2021-04-13 00:00:00

क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको


क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_2
2021-04-13 00:00:00

क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_1


प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना स्थगित गरिए बारे
2021-04-08 00:00:00

प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना स्थगित गरिए बारे


प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना
2021-04-06 00:00:00

प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !