News / Notice
आ. व. २०७६/७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
2020-07-13 00:00:00

आ. व. २०७६/७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना


बिधुत महसुल भुक्तानी सम्बन्धमा
2020-07-07 00:00:00

बिधुत महसुल संकलन बिनियामवाली, २०७३ मा उल्लेखित सम्पूर्ण ग्राहकहरुले २०७६ चैत्र,  २०७७ बैशाख, जेष्ठ र असार महिनाको बिल २०७७ श्रावण ७ गते सम्म भुक्तानी गरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यहोरा अनुरोध छ।


मिति २०७७/०३/१६ को निर्णय अनुसार २०७७ कार्तिक महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2020-07-01 00:00:00

मिति २०७७/०३/१६ को निर्णय अनुसार २०७७ कार्तिक महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


रै रकम दाबी विवरण फाराम भर्ने/भराउने सम्बन्धि सूचना
2020-07-01 00:00:00

रै रकम दाबी विवरण फाराम भर्ने/भराउने सम्बन्धि सूचना


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2020-06-26 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


परिपत्र
2020-06-26 00:00:00

ने.वि.प्रा. कर्मचारी कल्याण महाशाखाबाट उपलब्ध हुने सामुहिक दुर्घटना बिमा तथा औषधि उपचार वीमा मिति २०७७/०३/०१ देखि लागु हुने गरि ने.वि.प्रा. र श्री आईएमई जनरल इन्सोरेन्स लिमिटेड बीच सम्झौता भएको व्यहोरा अनुरोध छ |


कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको जरुरी सूचना
2020-06-22 00:00:00

कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन फाराम भर्ने सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको जरुरी सूचना–२०७७।०३।०८


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2020-06-17 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा


कार्यालय सुचारु गर्ने सम्बन्धमा।
2020-06-15 00:00:00

कार्यालय सुचारु गर्ने सम्बन्धमा।


अध्ययन कोटा स्वीकृत गरिएको बारे।
2020-06-12 00:00:00

अध्ययन कोटा स्वीकृत गरिएको बारे।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !