News / Notice
पुनरावलोकन समितिको सूचना (२०७९।१०।२६)
2023-02-09 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-६, सहायक इञ्जिनियर (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२६)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-06 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-६, प्रशासन (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२३)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-05 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-९, प्राविधिक (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२२)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-03 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-९, प्रशासन (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२०)


मिति २०७९/१०/१५ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका कर्मचारीहरुलाई तपसिलका कार्यालयमा सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको छ।
2023-01-29 00:00:00

.


भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने बारे
2023-01-23 00:00:00

भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने बारे


मिति २०७९/०९/२९ को निर्णयानुसार काज फिर्ता गरिएको/काज खटाईएको विवरण
2023-01-13 00:00:00

.


मिति २०७९/०९/२९ को निर्णयानुसार तपसिलका कर्मचारीहरुलाई निम्नानुसारको कार्यालयमा बढुवा पदस्थापन गरिएको छ।
2023-01-13 00:00:00

.


मिति २०७९/०९/२८ को निर्णयानुसार २०८० बैशाख तथा जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2023-01-12 00:00:00

.


प्रतिक्षासूची नियुक्ति सम्बन्धमा
2023-01-03 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !