News / Notice
पुनरावलोकन समितिको सूचना (तह ४ ईलेक्ट्रिकल फोरमेन)
2024-05-21 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना (तह ३ ईलेक्ट्रिकल - ईलेक्ट्रिसियन)
2024-05-21 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची) !!!
2024-05-20 00:00:00

.


खुलातर्फ (अधिकृतस्तर) तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा
2024-05-07 00:00:00

.


पुनरावलोकन समितिको सूचना (तह ५ मेकानिकल सुपरभाईजर)
2024-05-07 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची) !!!
2024-05-05 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बु्झ्‍न आउने सम्बन्धी सूचना ।
2024-05-03 00:00:00

.


आ.व. २०८०/०८१ को अध्ययन कोटा सम्बन्धमा
2024-04-25 00:00:00

.


२०८०।०७।२४ गते प्रकाशित बिज्ञापनको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा
2024-04-24 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बु्झ्‍न आउने सम्बन्धी सूचना ।
2024-04-22 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !