News / Notice
प्रतिक्षासूचीको नियुक्तिपत्र लिन आउने बारेको सूचना।।
2022-12-16 00:00:00

.


सार्वजनिक सूचना (चोभार-पाटन १३२ के. भी. भूमिगत प्रशारण लाइन आयोजना)
2022-12-09 00:00:00

सार्वजनिक सूचना (चोभार-पाटन १३२ के. भी. भूमिगत प्रशारण लाइन आयोजना)


प्रतिक्षासूचीका उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा।
2022-12-02 00:00:00

.


ईम्बोष्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा
2022-11-30 00:00:00

ईम्बोष्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा


प्रतिक्षासूचीको नियुक्ति बुझ्‍न आउने सम्वन्धी संशोधित सूचना
2022-11-27 00:00:00

.


मिति २०७९/०७/१७ को निर्णयानुसार २०७९ फागुन तथा चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-11-04 00:00:00

.


विधुतीय माध्यम (Online Application) मार्फत खुला तथा बढुवाको आवेदन गर्ने सम्बन्धमा
2022-09-21 00:00:00

विधुतीय माध्यम (Online Application) मार्फत खुला तथा बढुवाको आवेदन गर्ने सम्बन्धमा 


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-09-16 00:00:00

.


परिपत्र
2022-09-15 00:00:00

परिपत्र


दायित्व बाँकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नामनामेसी विवरण
2022-09-15 00:00:00

दायित्व बाँकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नामनामेसी विवरण


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !