News / Notice
मिति २०८०.०६.३० को निर्णयानुसार भएको सरुवा/काज/जिम्मेवारी
2023-10-27 00:00:00

.


काठमाडौं विश्‍वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा
2023-10-17 00:00:00

.


२०८० फाल्गुन र चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण।
2023-10-11 00:00:00

.


सडक बत्तीको विधुत महशुल भुक्तानी तथा मिटर जडानसम्बन्धी जरुरी सूचना
2023-10-09 00:00:00

सडक बत्तीको विधुत महशुल भुक्तानी तथा मिटर जडानसम्बन्धी जरुरी सूचना


स्थायी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण बारे
2023-10-09 00:00:00

.


रकम दावी सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना
2023-10-03 00:00:00

यस निर्देशनालयसँग आ.व. २०६०/०६१ देखि आ.व २०७६/०७७ सम्म कारोवार गरेका साहु खरीद तथा करार सेवातर्फ देहाय वमोजिमका ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताहरुलाई भुक्तानी दिन वाँकी देखिएकोले वैद्य प्रामाणिक कागजात सहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र रकम दावी पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ । तेकिएको म्यादैभित्र प्रमाणित कागजात सहित रकम दावी नगरेमा प्रचलिन कानून वमोजिम लगत कट्टा गरी हिसाव फरफारक गरिनेछ ।


जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (PPA) गर्ने बारे प्रवद्र्धकहरुलाई सुचना
2023-10-03 00:00:00

जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (PPA) गर्ने बारे प्रवद्र्धकहरुलाई सुचना


नियुक्ति पत्र (प्राविधिक सेवा अन्तर्गतका पदहरुको) बुझ्‍न आउने सूचना
2023-09-27 00:00:00

.


वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतको सरुवा
2023-09-18 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र (प्रशासन सेवा अन्तर्गतका पदहरुको) बुझ्‍न आउने सूचना
2023-09-18 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !