News / Notice
नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना (प्रतिक्षासूची)।।
2023-06-09 00:00:00

.


नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने सूचना।।
2023-05-23 00:00:00

.


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2023-05-21 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


सवाधिक जीवन वीमा (अवकाश) संचालन कार्यविधि २०८० को मस्यौदामा सुझाव पठाउने बारे
2023-05-21 00:00:00

सवाधिक जीवन वीमा (अवकाश) संचालन कार्यविधि २०८० को मस्यौदामा सुझाव पठाउने बारे


मिति २०८०/०२/०५ को निर्णयानुसार २०८० भाद्र-आश्‍विन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु
2023-05-21 00:00:00

.


अध्ययन कोटाको आवेदन दिने म्याद थप गरिएको
2023-05-19 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना(प्रतिक्षासूची)
2023-05-16 00:00:00

.


नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने सूचना।।
2023-05-08 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना।
2023-04-27 00:00:00

.


अध्ययन कोटा स्वीकृत भएको
2023-04-12 00:00:00

 .


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !