Acts / Regulations
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५
2019-06-24


आर्थिक प्रशासन बिनियामावाली २०६८ (संसोधन सहित)
2017-11-17


पदाधिकारी एव दक्ष/बिज्ञ र कर्मचारीहरुकाे आचार संहिता- २०७०
2017-08-01


आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७४
2017-07-21


कर्मचारीहरूकाे आचार संहिता, २०६५
2017-05-30


आर्थिक सहायता तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६
2017-05-30


विद्युत बितरण विनियमावली, २०६९
2017-05-30


भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५ (संशोधनसहित)
2016-08-16


पुनरावलोकन समितिको कार्यविधि, २०७२
2016-02-13


सामुदायिक ग्रामिण बिध्युतिकरण बिनियमावलि, २०७१
2014-12-12


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !