Recruitment / Open
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देहायबमोजिमका पदहरु लोेक सेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसीलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्वकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ (प्रकाशित मितिः २०८०/०७/२४ गते)
2 परीक्षा केन्द्र परीवर्तन गरिएको सम्वन्धी जरुरी सूचना । विज्ञापन नं. २०७९।८० प्रा.७/१६ तह- ७ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पदकाे खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र परीवर्तन गरिएको सम्वन्धी जरुरी सूचना: २०८०/०१/०५
3 अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना (अत्तरिया एवं सुर्खेत प्रकाशित मिति:२०७९।११।११) खुला प्रतियोगितातर्फ, तह ५, सुपरभाइजर(इले) पदको अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना (अत्तरिया एवं सुर्खेत प्रकाशित मिति:२०७९।११।११)
4 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०५।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
5 अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना २०७९।०१।०८
6 रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा
7 अन्तर्वार्ता परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना अन्तर्वार्ता परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
8 करार सेवाका लागि आवेदन गर्ने उमेद्‍वारको परीक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी सूचना करार सेवाका लागि आवेदन गर्ने उमेद्‍वारको परीक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति:२०७८/१०/०२)
9 करारको सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्वन्धी विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना । करारको सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्वन्धी विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना
10 जियाेलाेजिष्ट पदकाे अन्तर्वार्ता मिति सच्याइएकाे वारे सूचना जियाेलाेजिष्ट पदकाे अन्तर्वार्ता मिति निम्नानुसार सच्याइएकाे वारे सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१७)
11 पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना पदपूर्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति: २०७८।०५।३१)
12 विद्युतीय माध्यम (Online) मार्फत पदपूर्तिकाे आवेदन गर्ने बारे सूचना सम्बन्धीत सबैमा विद्युतीय माध्यम (Online) मार्फत पदपूर्तिकाे आवेदन गर्ने बारे सूचना (मिति: २०७८।०५।२५)
13 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देहायबमोजिमका पदहरु लोेक सेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसीलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्वकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ (प्रकाशित मितिः २०७८/०५/१८ गते)
14 कोभिड स्वघोषणा फाराम कोभिड स्वघोषणा फाराम(Self Declaration From)
15 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०३।३१
16 खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
17 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सुचना रिक्त विभिन्न तहका विभिन्न पदहरूको लागि खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्तिकाे लागि आवेदन फाराम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७६/०३/१३)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !