News / Notice
नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।
2022-04-05 00:00:00

.


तह ५, प्राविधिक सेवामा सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने/हाजिर हुने सम्बन्धी पून:सूचना।
2022-04-01 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-03-26 00:00:00

.


दैनिक भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५ ( संचालक समितिको निर्णयानुसार ) संशोधन
2022-03-18 00:00:00

दैनिक भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५ ( संचालक समितिको निर्णयानुसार ) संशोधन


कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संचालक समितिको निर्णयानुसार) संशोधन
2022-03-18 00:00:00

कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संचालक समितिको निर्णयानुसार) संशोधन


मिति २०७८/११/३० को वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको निर्णयानुसार गरिएको सरूवा सम्बन्धी सूचना।
2022-03-14 00:00:00

मिति २०७८/११/३० को वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको  निर्णयानुसार गरिएको सरूवा सम्बन्धी सूचना।


अध्ययन कोटा स्वीकृत भएको बारे
2022-03-13 00:00:00

अध्ययन कोटा स्वीकृत भएको बारे


कोष कट्टि रकम सम्बन्धमा
2022-03-11 00:00:00

कोष कट्टि रकम सम्बन्धमा


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-03-10 00:00:00

.


बेकम्बा, काम नलाग्ने, प्रयोग बिहीन सवारी साधनको विवरण
2022-03-02 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !