News / Notice
गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे |
2020-06-11 00:00:00

उपरोक्त सम्बन्धमा विगत वर्षहरुमा झैं यस वर्ष २०७६ सालको चैते दसैंको उपलक्ष्यमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरी गाडी पूजा र वर्कशप/मेशीन पूजा गर्न मिति २०७७/२/२८ मा कार्यकारी निर्देशक स्तरीय निर्णय भएको हुँदा जानकारीको लागि अनुरोध छ |


मिति २०७७/०२/२१ को निर्णय अनुसार २०७७ भाद्र र असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2020-06-05 00:00:00

मिति २०७७/०२/२१ को निर्णय अनुसार २०७७ भाद्र र असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


विद्युत महसुल बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2020-04-14 00:00:00

विद्युत महसुल बुझिलिने प्राधिकरणका सम्पुर्ण काउन्टरहरू बन्द रहेकोले एक लाख रूपेयाँसम्म मासिक महसुल हुने ग्राहकले online System बाट र सो भन्दा माथि हुने ग्राहकले सम्बन्धीत वितरण केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्युत महसुल बुझाउन हुन अनुरोध गरीन्छ ।


Corona Relief Fund को पैसा जम्मा गर्ने सम्बन्भमा
2020-04-08 00:00:00

Corona Relief Fund को पैसा जम्मा गर्ने सम्बन्भमा 


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरूमा बि. सं. २०७७ सालमा दिइने सार्वजनिक, पर्व विदाहरू
2020-04-05 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरूमा बि. सं. २०७७ सालमा दिइने सार्वजनिक, पर्व विदाहरू


विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता अन्तर्गत बिल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना
2020-03-25 00:00:00

विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता अन्तर्गत बिल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना


अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2020-03-24 00:00:00

अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने  सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


Notice of Invitation for Various Experts
2020-03-20 00:00:00

The PDD intends to obtain the services of National Experts who are experienced in the design and development of hydropower projects to provide independent advice, involve as an expert, to provide guidance to the sub ordinates in related field and coordinate with the team of the projects. The Roster of Experts shall also form a Resource Pool for design works that PDD will engage on later


परिपत्र
2020-03-16 00:00:00

परिपत्र


सरुवा गरिएको, काज खटाईएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2020-03-13 00:00:00

सरुवा गरिएको, काज खटाईएको तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !