News / Notice
घर बहाल सम्बन्धी सुचना
2020-11-05 00:00:00

घर बहाल सम्बन्धी सुचना


परिपत्र
2020-10-09 00:00:00

नेपाल विधुत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय परिसरमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा समेत कोभिड - १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएकाले प्रधान कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाड कम गरि कोभिड - १९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रधान कार्यालय परिसर भित्रका निर्देशनालय/विभागहरुले देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे
2020-10-08 00:00:00

गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे


नेपाल बिधुत प्राधिकरणको बिज्ञप्ति
2020-10-02 00:00:00

नेपाल बिधुत प्राधिकरणको बिज्ञप्ति


मिति २०७७/०६/१३ को निर्णय अनुसार २०७७ फाल्गुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु
2020-10-01 00:00:00

मिति २०७७/०६/१३ को निर्णय अनुसार २०७७ फाल्गुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु


घर बहाल सम्बन्धी सुचना
2020-09-29 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मस्र्याङ्गदी कोरीडोर २२० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि कम्तिमा २ वर्षको लागि घर बहालमा लिई आयोजनाको साइट कार्यालय संचालन गर्नु पर्ने भएकोले घर बहालमा दिन इच्छुक घरधनीहरुबाट आफूले दिन चाहेको घरको मासिक बहाल रकम नेपाली रुपियाँमा अंक र अक्षर दुवैमा प्रष्ट खुलाई यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालय समयभित्र तपशिलमा उल्लेखित स्थानहरुमा आईपुग्ने गरि रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्तावको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।


विद्युत महशुल भुक्तानी गर्ने सम्वन्धि सूचना
2020-09-29 00:00:00

२०७७ साल भाद्र महिनामा देशका अधिकांश स्थानहरुमा Covid-19 को संक्रमणले गर्दा लकडाउन भएकाले विद्युतको मिटररिडिंग तथा विलिंग समयमा हुन नसकि महशुल भुक्तानीका सम्दर्भमा उपभोक्ता वर्गमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्ने वुझिन आएको छ । उपभोक्तावर्गको सुविधा तथा हितलाई ध्यानमा राखी २०७७ साल भाद्र महिनाको महशुल भुक्तानी गर्दा छुट तथा थप दस्तुर लाग्ने समय हेरफेर गरी २०७७ आश्विन २२ गते सम्म महशुल भुक्तानी गरेमा कुनै थप दस्तुर नलाग्ने र आश्विन २३ देखि ३० गते सम्म भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत मात्र थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोले सवै उपभोक्तावर्गहरुको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशीत गरिएको छ । २०७७ भाद्र महिनाको विद्युत महशुल भुक्तानी सम्वन्धि अन्य व्यवस्था तथा २०७७ आश्विन महिना देखिको नियमित महशुल भुक्तानी सम्वन्धि व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७७ मा तोकिए वमोजिम हुनेछ । कुनै उपभोक्ता महानुभावले २०७७ साल भाद्र महिनाको महशुल भुक्तानी गर्दा थप दस्तुर यस अघि तिरेको भए उक्त रकम आगामी विलमा समायोजन गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ । विद्युत मिटर रिडिंग एवं महशुल संकलन सम्वन्धि सूचना तथा विनियमावली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको website www.nea.org.np मा हेर्नु हुन समेत अनुरोध छ ।


बिश्वकर्मा पूजा सम्बन्धमा
2020-09-15 00:00:00

मिति २०७७/०५/२६ मा बिश्वकर्मा पूजा गर्न कार्यकारी निर्देशकज्युबाट तपसिल अनुसारको निर्णय भएकाले आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।


पूनरावलोकन समितिको सूचना
2020-08-26 00:00:00

पूनरावलोकन समितिको सूचना


पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१०
2020-08-26 00:00:00

   


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !