News / Notice
दायित्व बाँकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नामनामेसी विवरण
2022-09-15 00:00:00

दायित्व बाँकी रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था वा पार्टीहरुको नामनामेसी विवरण


मिति २०७९/०५/१३ को निर्णयानुसार २०७९ पुष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-08-29 00:00:00

.


दीर्घ सेवा पदक, उपहार पदक तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने सम्वन्धी सूचना
2022-08-10 00:00:00

.


प्रतिक्षासूचीको नियुक्ति बुझ्‍न आउने सूचना
2022-07-31 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-07-28 00:00:00

 .


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दीर्घ सेवा पदक पाउने कर्मचारीहरुको विवरण।
2022-07-21 00:00:00

.


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उपहार पदक पाउने कर्मचारीहरुको विवरण।
2022-07-21 00:00:00

  .


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-07-18 00:00:00

.


सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
2022-07-17 00:00:00

सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-07-12 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !