News / Notice
मिति २०७६/०८/०५ को निर्णय अनुसार २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-11-22 00:00:00

मिति २०७६/०८/०५ को निर्णय अनुसार २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


CAIS सम्बन्धी परिपत्र
2019-11-13 00:00:00

Final Close तथा Provisonal Close गर्न हुन 


परिपत्र
2019-11-07 00:00:00

सञ्‍चालक समितिको निर्णय (विद्युत वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को संशोधन सम्बन्धमा)


वार्ता कार्यान्वयन खरिद व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
2019-11-07 00:00:00

वार्ता कार्यान्वयन खरिद व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन 


वार्ता कार्यान्वयन आर्थिक अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
2019-11-07 00:00:00

वार्ता कार्यान्वयन आर्थिक अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा


वार्ता कार्यान्वय अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
2019-11-07 00:00:00

वार्ता कार्यान्वय अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा


सच्चाईएको
2019-11-03 00:00:00

सच्चाईएको सम्बन्धमा


विदा सम्बन्धमा
2019-11-02 00:00:00

विदा सम्बन्धमा


प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-10-25 00:00:00

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना


रमाना दिने सम्बन्धमा।
2019-10-21 00:00:00

रमाना दिने सम्बन्धमा।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !