News / Notice
मिति २०७८/०५/०४ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धी सूचना
2021-08-20 00:00:00

सरुवा


आ.व. २०७७/०७८ मा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रोत्साही पुरस्कार प्राप्‍त गर्ने कर्मचारीहरु र निजहरुले पुर्‍याएको योगदान
2021-08-17 00:00:00

प्रोत्साही पुरस्कार


आ.व. २०७७/०७८ मा उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादन गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पुरस्कृत भएका कार्यालयहरुको नामावली र सम्पादित कार्य विवरण
2021-08-17 00:00:00

पुरस्कृत भएका कार्यालयहरु


ने.वि.प्रा. को ३६‍ औं वार्षिकोत्सवमा विविध अतिरिक्त कृपाकलापअन्तर्गतका पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र
2021-08-15 10:00:00

ने.वि.प्रा. को ३६‍ औं वार्षिकोत्सवमा विविध अतिरिक्त कृपाकलापअन्तर्गतका पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र ग्नहण गर्ने सम्बन्धमा 


ने.वि.प्रा. को ३६‍ औं वार्षिकोत्सवमा दीर्घसेवा पदक पाउने कर्मचारीहरुको संशोधित स्वीकृत नामावली
2021-08-15 00:00:00

kjh


ने.वि.प्रा. को ३६‍ औं वार्षिकोत्सवमा उपहार पदक पाउने कर्मचारीहरुको संशोधित स्वीकृत नामावली
2021-08-15 00:00:00

उपहार पदक पाउने कर्मचारीहरुको विवरण


दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
2021-08-15 00:00:00

कार्यक्रम


मिति २०७७/०४/२९ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको
2021-08-15 00:00:00

सरुवा


मिति २०७८/०४/३१ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको
2021-08-15 00:00:00

सरुवा


कोरोना बीमा सम्बन्धमा जानकारी
2021-08-12 00:00:00

कोरोना बीमा सम्बन्धमा जानकारी


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !