News / Notice
क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_2
2021-04-13 00:00:00

क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_1


प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना स्थगित गरिए बारे
2021-04-08 00:00:00

प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना स्थगित गरिए बारे


प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना
2021-04-06 00:00:00

प्रदेश छनौट सँग सम्बन्धित सूचना


मिति २०७७/१२/२२ को निर्णय अनुसार २०७८ भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-04-04 00:00:00

मिति २०७७/१२/२२ को निर्णय अनुसार २०७८ भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


उपभोक्ताहरूबाट अनलाइन मार्फत विद्दयुत महसुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना
2021-03-16 00:00:00

ने. वि. प्रा.का उपभोक्ताहरूबाट अनलाइन मार्फत विद्दयुत महसुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना


नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उध्योगी व्यावसायीबाट विवरण सहितको आवेदन सम्बन्धी सूचना
2021-02-25 00:00:00

नेपाल बिधुत प्राधिकरणको प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरी नियमित बिधुत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न जुन सुकै भोल्टेज लेभलमा नयाँ वा थप लोड लिन चाहने उध्योगी व्यावसायीबाट ७ दिन भित्र निम्न विवरण सहितको आवेदन आव्हान गरिन्छ


निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारिएको जरूरी सूचना
2021-02-21 00:00:00

निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई निबृत्तिभरण अधिकार पत्र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारिएको जरूरी सूचना


मिति २०७७/१०/२७ को निर्णय अनुसार २०७८ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-02-11 00:00:00

मिति २०७७/१०/२७ को निर्णय अनुसार २०७८ आषाढ र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धी आवेदनको सूचना
2021-02-10 00:00:00

सूचना


प्रदेश छनौट गर्ने सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा
2021-02-10 00:00:00

फारम (डाउनलोड गर्नुहोस)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !