News / Notice
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2023-07-28 00:00:00

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 


वृक्षारोपण गर्ने सम्बन्धि परिपत्र
2023-07-27 00:00:00

वृक्षारोपण गर्ने सम्बन्धि परिपत्र


वीमा सम्बन्धमा
2023-07-25 00:00:00

.


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
2023-07-24 00:00:00

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना (प्रतिक्षा सूची)
2023-07-21 00:00:00

.


सामुहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधोपचार बीमा दाबी सम्बन्धमा
2023-07-20 00:00:00

सामुहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधोपचार बीमा दाबी सम्बन्धमा 


आ‍.ब‍. २०७९/८० काे कार्यसम्पादन मूल्या‌‍ङ्कन फाराम सम्बन्धमा
2023-07-19 00:00:00

  


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
2023-07-18 00:00:00

सूची  दर्ता  गराउने  सम्बन्धी सूचना 


आ. ब. २०७९/०८० को सम्पति विवरण सम्बन्धमा
2023-07-10 00:00:00

आ. ब. २०७९/०८० को सम्पति विवरण सम्बन्धमा 


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2023-07-04 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !