News / Notice
नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-07-11 00:00:00

तह ५ प्राविधिक सेवाका पदहरु


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-07-04 00:00:00

.


२०७९ कार्तिक र मंसिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2022-06-28 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।(प्रतिक्षासूची)
2022-06-14 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-06-14 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-06-08 00:00:00

इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल


रमाना सम्बन्धमा
2022-06-08 00:00:00

.


आयोजना कार्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धमा।
2022-06-08 00:00:00

.


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2022-05-31 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2022-05-27 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !