News / Notice
विद्युतीय हाजिरी सम्बन्धी सूचना-२०७९।११।१०
2023-02-23 00:00:00

विद्युतीय हाजिरी सम्बन्धी सूचना-२०७९।११।१०


प्रतिक्षासूची नियुक्ति सम्बन्धमा।
2023-02-17 00:00:00

.


नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने सूचना।
2023-02-17 00:00:00

.


Application for Roster/Register of Project Review Panel (NEAEC)
2023-02-16 00:00:00

NEA Engineering Company Limited (NEAEC) Call for: Application for Roster/Register of Project Review Panel (International)


नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने बारे प्रवद्र्धकहरुलाई सूचना
2023-02-16 00:00:00

नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने बारे प्रवद्र्धकहरुलाई सूचना


प्रतिक्षासूची नियुक्ति सम्बन्धमा।
2023-02-15 00:00:00

.


पूनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-15 00:00:00

.


पूनरावलोकन समितिको सूचना।
2023-02-15 00:00:00

.


विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पदपूर्ति विभागको सूचना ।
2023-02-14 00:00:00

विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पदपूर्ति विभागको सूचना ।


कार्यालय सरेको सूचना
2023-02-10 00:00:00

कार्यालय सरेको सूचना 


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !