News / Notice
बिश्वकर्मा पूजा सम्बन्धमा
2019-09-16 00:00:00

प्रस्तुत बिषयमा मिति २०७६|०५|२९ को कार्यकारी निर्देशक स्तरीय निर्णयानुसार यही आश्विन १ गते बिश्वकर्मा पूजा गर्न सम्बन्धमा तपसिल अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हुन अनुरोध छ |


आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2019-09-10 00:00:00

आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


मिति २०७६|०५|२० को निर्णय अनुसार २०७६ फाल्गुण र चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु
2019-09-09 00:00:00

मिति २०७६|०५|२० को निर्णय अनुसार २०७६ फाल्गुण र चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु


परिपत्र
2019-08-30 00:00:00

रमाना सम्बन्धमा


जिम्मेवारी तोकिएको
2019-08-30 00:00:00

मिति २०७६/०५/१२ को निर्णयानुसार संलग्न अनुसारका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2019-08-28 00:00:00

मिति २०७६/०५/१० को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-08-23 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2019-08-20 00:00:00

प्रतिक्षा सुचीका उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना


सरुवा सम्बन्धमा (पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-19 00:00:00

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७६.०४.३१ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण


सरुवा सम्बन्धमा (बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-16 00:00:00

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७६.०४.२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विववरण


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !