News / Notice
घर भाडमा लिन सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
2023-04-07 00:00:00

घर भाडमा लिन सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना


ने.वि.प्रा का, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०८० सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु
2023-04-05 00:00:00

ने.वि.प्रा का, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०८० सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2023-03-23 00:00:00

.


अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2023-03-23 00:00:00

.


प्रतिक्षासूची नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना।।
2023-03-17 00:00:00

.


घर बहाल सम्बन्धी सूचना
2023-03-01 00:00:00

यस आयोजनाको लागि घर बहालमा लिनुपर्ने भएकोले घर बहालमा दिन इच्छुक घरधनीहरुबाट आफूले दिन चाहेको घरको मासिक बहाल रकम नेपाली रुपैंयामा अंक र अक्षर दुवैमा प्रष्ट खुलाई यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय खुलेको दिन ४ः०० बजेसम्म ने.वि.प्रा. योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागमा आईपुग्ने गरि रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्तावको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 


पूनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-28 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना।।
2023-02-28 00:00:00

.


अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम संशोधन-२०७९।११।११
2023-02-24 00:00:00

    


विद्युतीय हाजिरी सम्बन्धी सूचना-२०७९।११।१०
2023-02-23 00:00:00

विद्युतीय हाजिरी सम्बन्धी सूचना-२०७९।११।१०


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !