News / Notice
"वार्षिकोत्सव" समारोहमा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना
2023-08-15 00:00:00

"वार्षिकोत्सव" समारोहमा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना


अमर विद्युतकर्मी सम्मान ग्रहण गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा
2023-08-14 00:00:00

.


पदक तथा सम्मान ग्रहणमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा
2023-08-13 00:00:00

.


सवारी साधन हरु को व्यबस्थापन सम्बन्धमा
2023-08-01 00:00:00

सवारी साधन हरु को व्यबस्थापन सम्बन्धमा 


वीमा सम्बन्धमा
2023-07-31 00:00:00

वीमा सम्बन्धमा


वीमा दाबी फाराम तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा
2023-07-31 00:00:00

वीमा दाबी फाराम तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा


विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2023-07-28 00:00:00

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 


वृक्षारोपण गर्ने सम्बन्धि परिपत्र
2023-07-27 00:00:00

वृक्षारोपण गर्ने सम्बन्धि परिपत्र


वीमा सम्बन्धमा
2023-07-25 00:00:00

.


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
2023-07-24 00:00:00

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !