News / Notice
मिति २०७५-१२-२१ को निर्णयानुसार २०७६ साल भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-04-07 00:00:00

मिति २०७५-१२-२१ को निर्णयानुसार २०७६ साल भाद्र  महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नेपाल विद्यूत प्राधिकारन्,नेपाल भर रहेका कार्यालयहरुमा बि स २०७६ साल मा दिइने सार्बजनिक्,पर्ब बिदाहरु
2019-04-07 00:00:00

नेपाल विद्यूत प्राधिकारन्,नेपाल भर रहेका कार्यालयहरुमा बि स २०७६ साल मा दिइने सार्बजनिक्,पर्ब बिदाहरु


सरुवा निवेदन सम्बन्धमा
2019-03-17 00:00:00

सरुवा सम्बन्धमा


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा
2019-03-03 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-02-27 00:00:00

तह ५ का विभिन्न सेवा पदहरुमा सफल उम्समेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा


पदस्थापना सम्बन्धमा
2019-02-25 00:00:00

मिति २०७५/११/१२ को निर्णयानुसार गरिएको पदस्थापना


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको
2019-02-25 00:00:00

मिति २०७५/११/१२ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा


Shortlisting notice for Distribution System Upgrade and Expansion Project (DSUEP)
2019-01-30 00:00:00

Shortlisting notice for Distribution System Upgrade and Expansion Project (DSUEP)


मिति २०७५।१०।१४ को निर्णयानुसार २०७६ साल असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-01-29 00:00:00

मिति २०७५।१०।१४ को निर्णयानुसार २०७६ साल असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-01-11 00:00:00

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारलाई नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सूचना


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !