News / Notice
हाजिरी सम्बन्धमा।
2022-04-12 00:00:00

.


बि. सं. २०७९ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु
2022-04-07 00:00:00

नेपाल  विधुत प्राधिकरणका, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७९ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु


मिति २०७८/१२/२४ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा।
2022-04-07 00:00:00

.


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे
2022-04-06 00:00:00

गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बार


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।
2022-04-05 00:00:00

.


तह ५, प्राविधिक सेवामा सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने/हाजिर हुने सम्बन्धी पून:सूचना।
2022-04-01 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना।।
2022-03-26 00:00:00

.


दैनिक भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५ ( संचालक समितिको निर्णयानुसार ) संशोधन
2022-03-18 00:00:00

दैनिक भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५ ( संचालक समितिको निर्णयानुसार ) संशोधन


कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संचालक समितिको निर्णयानुसार) संशोधन
2022-03-18 00:00:00

कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संचालक समितिको निर्णयानुसार) संशोधन


मिति २०७८/११/३० को वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको निर्णयानुसार गरिएको सरूवा सम्बन्धी सूचना।
2022-03-14 00:00:00

मिति २०७८/११/३० को वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको  निर्णयानुसार गरिएको सरूवा सम्बन्धी सूचना।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !