News / Notice
भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने बारे
2023-01-23 00:00:00

भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने बारे


मिति २०७९/०९/२९ को निर्णयानुसार काज फिर्ता गरिएको/काज खटाईएको विवरण
2023-01-13 00:00:00

.


मिति २०७९/०९/२९ को निर्णयानुसार तपसिलका कर्मचारीहरुलाई निम्नानुसारको कार्यालयमा बढुवा पदस्थापन गरिएको छ।
2023-01-13 00:00:00

.


मिति २०७९/०९/२८ को निर्णयानुसार २०८० बैशाख तथा जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2023-01-12 00:00:00

.


प्रतिक्षासूची नियुक्ति सम्बन्धमा
2023-01-03 00:00:00

.


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2022-12-28 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा


रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको EIA अध्ययनको Scoping कार्यको सूचना
2022-12-28 00:00:00

रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको EIA अध्ययनको Scoping कार्यको सूचना


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना ।।
2022-12-27 00:00:00

.


प्रतिक्षासूचीको नियुक्तिपत्र लिन आउने बारेको सूचना।।
2022-12-16 00:00:00

.


सार्वजनिक सूचना (चोभार-पाटन १३२ के. भी. भूमिगत प्रशारण लाइन आयोजना)
2022-12-09 00:00:00

सार्वजनिक सूचना (चोभार-पाटन १३२ के. भी. भूमिगत प्रशारण लाइन आयोजना)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !