News / Notice
प्रेस बिज्ञप्‍ती
2021-06-14 00:00:00

प्रेस बिज्ञप्‍ती


आम उपभोक्ताहरूकोलागि मिटर रिडिङ्ग, विलिङ्ग तथा महशुल भूक्तानी अनलाइन विधिबाट गर्ने सम्बन्धि जानकारी
2021-05-30 00:00:00

आम उपभोक्ताहरूकोलागि मिटर रिडिङ्ग, विलिङ्ग तथा महशुल भूक्तानी अनलाइन विधिबाट गर्ने सम्बन्धि जानकारी


सूचना
2021-05-18 00:00:00

सम्बन्धित कर्मचारीहरुका लागि सूचना


परिपत्र
2021-05-13 00:00:00

परिपत्र (कोभिड सम्बन्धी)


कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र
2021-04-28 00:00:00

कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र


कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र
2021-04-25 00:00:00

कोभिड १९ सम्बन्धि परिपत्र


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे
2021-04-15 00:00:00

गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे


ने वि प्रा, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७८ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु
2021-04-13 00:00:00

ने वि प्रा, नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा बि. सं. २०७८ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-04-13 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा


क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको_1
2021-04-13 00:00:00

क्षेत्र परिवर्तन गरि सरुवा गरिएको


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !