News / Notice
परिपत्र (ध्यानाकर्षण)
2020-01-21 00:00:00

सामाजिक संजालमा व्यक्त धारणाहरुप्रति ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।


सवारी चालक आपूर्ति गर्ने सिलबन्धी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना
2020-01-16 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण इन्जिननयरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, आयोजना विकास विभागको सवारी चालक आपूर्ति गर्ने सिलबन्धी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना


मिति २०७६/०९/२९ को निर्णय अनुसार २०७७ असार महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2020-01-16 00:00:00

मिति २०७६/०९/२९ को निर्णय अनुसार २०७७ असार महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


परिपत्र
2020-01-12 00:00:00

परिपत्र सम्बन्धमा


एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड, इन्जिनियरहरूको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
2019-12-22 00:00:00

यस कम्पनीलाई सीमित अवधिकोलागी आवश्यक भएका इन्जिनियरहरूको अल्पकालिन इन्जिनियरहरूको रूपमा बढीमा ६ (छ)  महिनाकोलागी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितीले १५ दिनभित्र ...


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2019-12-12 00:00:00

नेपाल बिधुत प्राधिकरणको अर्धवार्षिक प्रकाशन "बिधुत" यहि फाल्गुण महिनामा प्रकाशित हुने भएकाले उक्त पत्रिकाका लागि ३००० शब्दमा नबडाई लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिनु हुनको लागि जानकारीको लागि अनुरोध छ 


एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड, पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
2019-12-10 00:00:00

प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६/०८/२४

 यस कम्पनीमा रिक्त रहेको देहाय बमोजिमका पदहरुमा खुला प्रतियोगिताद्वारा करार सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कम्पनीमा प्राप्‍त हुनेगरी  दरखास्त आह्वान गरिएको छ । सूचनामा उपलव्ध गराइएको Weblink मा उपलव्ध  Job Application Form  मार्फत् मात्र दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ ।


मिति २०७६/०८/०५ को निर्णय अनुसार २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-11-22 00:00:00

मिति २०७६/०८/०५ को निर्णय अनुसार २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


CAIS सम्बन्धी परिपत्र
2019-11-13 00:00:00

Final Close तथा Provisonal Close गर्न हुन 


परिपत्र
2019-11-07 00:00:00

सञ्‍चालक समितिको निर्णय (विद्युत वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को संशोधन सम्बन्धमा)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !