Publications / Reports
CUMULATIVE LOSS COMPARISON WITH TARGET FOR F/Y 2076/077 (PLANNING AND TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT)

  2020-02-19


CUMULATIVE LOSS COMPARISON WITH TARGET FOR F/Y 2076/077 (PLANNING AND TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT)


Stakeholder Engagement Plan for the Future Upper Arun Hydroelectric Project (UAHEP)

  2020-02-03


Stakeholder Engagement Plan for the Future Upper Arun Hydroelectric Project (UAHEP)


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Dolakha District

  2020-01-21


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Dolakha District


Environmental and Social Screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Sindhuli District

  2020-01-21


Environmental and Social Screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Sindhuli District


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Ramechhap District

  2020-01-21


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Ramechhap District


Notice of Intent of Award (RFP no: BPICP/RFP-01-2067/77 and RFP no: BPICP/RFP-02-2076/77)

  2019-12-29


Notice of Intent of Award (RFP no: BPICP/RFP-01-2067/77 and RFP no: BPICP/RFP-02-2076/77)


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कुलेखानी प्रथम जलबिधुत केन्द्र)

  2019-12-15


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कुलेखानी प्रथम जलबिधुत केन्द्र)


ESMF, DSUEP (English)

  2019-12-09


This Environmental and Social Management Framework (hereinafter referred as “the Framework or “ESMF”) is prepared for addressing environmental and social safeguard issues in “Distribution System Upgradation and Expansion Project (DSUEP) of NEA. The ESMF sets out the principal, rules, guidance, steps, responsibility and procedures for assessing and addressing environmental and social risks and impacts as part of the process of preparation of the sub-projects (33/11kV) substations and distribution line) to be implemented under DSUEP through the support of international financing institutions (IFIs). Likewise, the ESMF aligns with environmental and social provisions of the Government of Nepal (GON) and constitutes a common framework for environmental and social (E&S) safeguard provisions of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the European Investment Bank (EIB), collectively called the “Financiers.”


ESMF, DSUEP (Nepali)

  2019-12-09


ने.वि.प्रा. को वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र विस्तार (डिएसयुइपी)को वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्नका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा (यसपछि ढाँचा वा इएसएमएफ भनिएको) तयार गरिएको छ । अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुको सहयोगमार्फत डिएसयुएपी अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने सहायक परियोजना (३३र११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण एवं प्रशारण लाइन) को तयारीको प्रक्रियाको एउटा अंगको रुपमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम र प्रभाव मूल्यांकन र सम्बोधन गर्नका लागि इएसएमएफ लेसिद्धान्त, नियमावली, मार्गदर्शन, कदम, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाहरु श्ुरु गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको (जिओएन) वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थासँग मिलेर इएसएमएफले संयुक्त रुपले वित्त प्रदायक भनिएको एशियन इनफ्रास्टक्चर इनभेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी), को वातावरणीय तथा सामाजिक (इएन्डएस) सुरक्षा व्यवस्थाका लागि साझा ढाँचा निर्माण गरेको छ ।


UPDATED INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION OF HETAUDA- DHALKEBAR- DUHABI 400 kV TRANSMISSION LINE

  2019-12-07


UPDATED INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION OF HETAUDA- DHALKEBAR- DUHABI 400 kV TRANSMISSION LINE


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !