Publications / Reports
अमरज्योति ४४ अंक

  2020-02-19


अमरज्योति ४४ अंक


CUMULATIVE LOSS COMPARISON WITH TARGET FOR F/Y 2076/077 (PLANNING AND TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT)

  2020-02-19


CUMULATIVE LOSS COMPARISON WITH TARGET FOR F/Y 2076/077 (PLANNING AND TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT)


Stakeholder Engagement Plan for the Future Upper Arun Hydroelectric Project (UAHEP)

  2020-02-03


Stakeholder Engagement Plan for the Future Upper Arun Hydroelectric Project (UAHEP)


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Dolakha District

  2020-01-21


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Dolakha District


Environmental and Social Screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Sindhuli District

  2020-01-21


Environmental and Social Screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Sindhuli District


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Ramechhap District

  2020-01-21


Environmental and Social screenings Report of 11kV Distribution System Expansion in Ramechhap District


Notice of Intent of Award (RFP no: BPICP/RFP-01-2067/77 and RFP no: BPICP/RFP-02-2076/77)

  2019-12-29


Notice of Intent of Award (RFP no: BPICP/RFP-01-2067/77 and RFP no: BPICP/RFP-02-2076/77)


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कुलेखानी प्रथम जलबिधुत केन्द्र)

  2019-12-15


लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (कुलेखानी प्रथम जलबिधुत केन्द्र)


ESMF, DSUEP (Nepali)

  2019-12-09


ने.वि.प्रा. को वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र विस्तार (डिएसयुइपी)को वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्नका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा (यसपछि ढाँचा वा इएसएमएफ भनिएको) तयार गरिएको छ । अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुको सहयोगमार्फत डिएसयुएपी अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने सहायक परियोजना (३३र११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण एवं प्रशारण लाइन) को तयारीको प्रक्रियाको एउटा अंगको रुपमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम र प्रभाव मूल्यांकन र सम्बोधन गर्नका लागि इएसएमएफ लेसिद्धान्त, नियमावली, मार्गदर्शन, कदम, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाहरु श्ुरु गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको (जिओएन) वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थासँग मिलेर इएसएमएफले संयुक्त रुपले वित्त प्रदायक भनिएको एशियन इनफ्रास्टक्चर इनभेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी), को वातावरणीय तथा सामाजिक (इएन्डएस) सुरक्षा व्यवस्थाका लागि साझा ढाँचा निर्माण गरेको छ ।


UPDATED INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION OF HETAUDA- DHALKEBAR- DUHABI 400 kV TRANSMISSION LINE

  2019-12-07


UPDATED INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION OF HETAUDA- DHALKEBAR- DUHABI 400 kV TRANSMISSION LINE


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !