Publications / Reports
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung

  2019-04-19


अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung


PPA Details as of Chaitra, 2075

  2019-04-17


PPA Details as of Chaitra, 2075


बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

  2019-04-08


बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (सिन्धुली वितरण केन्द्र)


बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

  2019-04-01


यस महाशाखाबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनानुसार बोलपत्र अनुसार पेश हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये तपसिल बमोजिमको बोलपत्रको छनौट गर्ने निर्णय भएकोले ने. वि. प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली 2068 (संसोधनसहित) को विनियम 156 को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


देवीघाट जल बिद्युत केन्द्रमा काटिएर राखिएका काठ तथा दाउराहरुको लिलाम बढाबढमा सिलबन्दी बोलपत्र

  2019-03-25


देवीघाट जल बिद्युत केन्द्रमा काटिएर राखिएका काठ तथा दाउराहरुको लिलाम बढाबढमा सिलबन्दी बोलपत्र प्रकृयाबाट बिक्रि सम्बन्धी सूचना


कुसाहा कटैया १३२ के भी प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रसारण लाईनको ROW

  2019-03-22


कुसाहा कटैया १३२ के भी प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रसारण लाईनको ROW (प्रसारण लाईनको बीच देखि दाँया बाँया ९/९ मीटर) क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुको क्षेतिपुर्ति वितरण सम्बन्धमा


PPA Details

  2019-03-22


PPA Details


त्रिशुली ३ए सम्बन्धि Right of way

  2019-02-18


त्रिशुली ३ए सम्बन्धि Right of way


लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना (तालिम केन्द्र)

  2019-02-14


लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना (तालिम केन्द्र)


GENERAL PROCUREMENT NOTICE (PSF for TV-HEP)

  2019-01-16


The Government of Nepal has applied for financing (hereafter “Grant”) from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) toward the cost of the Project Preparation of Tamakoshi V Hydroelectric Project and intends to apply part of the proceeds for payments towards consulting services for Project preparation and related expenses for Tamakoshi V Hydroelectric Project (TV-HEP).


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !