Publications / Reports
Updated Resettlement Action Plan (RAP) of Hetauda-Dhalkebar-Duhabi 400 kV TL

  2017-05-26


Based on the data collected for assessment and inputs from experts, this RAP for the Hetauda- Dhalkebar- Duhabi 400 kV transmission line project has been prepared. The RAP has been prepared in compliance with prevailing legislation of GON, The World Bank policies, guidelines and best practices. According to the Safeguard Policy of the World Bank, if a development project requires acquisition of land or property, which displaces people physically and/or economically, involuntary resettlement policy is triggered and RAP preparation becomes mandatory. Similarly, if the project is implemented in the inhabited areas of indigenous people the Policy of Indigenous People is also activated.


Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project

  2017-03-02


Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project


PPA Status

  2017-02-02


IPPs Hydro Power Projects (Operation) & IPPs Hydropower Projects (Under Construction )


VULNERABLE COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN FINAL REPORT

  2017-01-03


The Hetauda– Dhalkebar– Duhabi 400 kV Transmission Line of Nepal India Electricity Transmission and Trade Project (NIETTP) is one of the major transmission line (TL) project in Nepal. This project is being implemented by Nepal Electricity Authority (NEA) with the support of World Bank (WB).


मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग

  2016-08-03


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७३।०७४ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक २ २०७२ फागुन

  2016-07-21


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक २ २०७२ फागुन


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक १ २०७२ भाद्र

  2016-06-15


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक १ २०७२ भाद्र


महाभूकम्पका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD थप गर्ने कार्य

  2016-04-24


महाभूकम्पका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD थप गर्ने कार्यबिधि, २०७२


पिपिए सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. संचालक समितिबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु

  2015-12-15


निजी क्षेत्रका विद्युत प्रबद्र्धक कम्पनीहरु र ने.वि.प्रा. बीच भएका/गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. बाट भएका तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।


मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९

  2015-10-16


मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९ नेपाल बिध्युत प्राधिकरण ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर फोन. नं. ६६११५८०, फ्याक्स नं. ६६११५९०


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !