BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामा .jotiligayaswer Khanepani ko Ht jodna... कार्यको लागि मिती 2080-04-15 10:30 देखी 2080-04-15 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Maharajgunj Distribution Center को खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Gongabu, Ganesh Sthan, Baniyatar, Bhandary Gaun, Jalpa Chowk, Dhaneswor, Vatkeko Pul, Sangla एरियामा ...HT Conductor Upgrading at Jalpa chowk baniyatar. कार्यको लागि मिती 2080-04-13 15:30 देखी 2080-04-13 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Bhaktapur Distribution Center को औधोगीक फिडर अन्तर्गत पर्ने औद्योगिक क्षेत्र एरियामा .bkt sub station ma in comer change... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 11:00 देखी 2080-04-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्यासी फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, ब्यासी, देकोचा, कमलविनायक, भत्केपाटि, यतु महदेव, खरिपाटी, पाईपलाईन,छालिङ गुडि, एरियामा ..bkt. Sub station ma in comer change .. कार्यको लागि मिती 2080-04-13 11:00 देखी 2080-04-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने maddyapur thimi oda nub 4 5 6 suryabinayak 1 3 4 and 7 एरियामा bhaktapur ko substation marmat sudhar karya garnu parne huda thimi swtiching .... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मध्यपुर ठिमी, ब्रिहस्पति मार्ग , रोजभिलेज, radhe radhe ss collage , बलकोट oda nub 2 and 3 धारापाटि godawari khola एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा .HT Conductor Upgrading at Hattigauda Bishnumati Pul... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने सुर्यमण्डली अालापाेट जसपुर एरियामा .११के‍ भि एच टि पाेल Shifting... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा ..HT Conductor Upgrading.. कार्यको लागि मिती 2080-04-12 10:00 देखी 2080-04-12 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Hattigauda Bishnumati.Pul Area.. लगायतका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Lamahi Distribution Center को Bhaluwang feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने भालुबाङ्ग देखि पूर्वि भेगका हात्तिढुङ्गा,टहडा,धोद्रे,कालाकाटे,मलमला,जुरैनी,चिसापानी,रङ्गसिङ्ग,राँगाकोट ,नयाँबस्ती धानखोला हुदै दोबाटो सम्म पर्ने क्षेत्रहरुमा ट्रान्सफर्मर पोस्ट भासिएर ढल्ने अवश्थामा रहेको हुदाँ सो कार्यको लागि मिती 2080-04-12 07:00 देखी 2080-04-12 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु हात्तिढुङ्गा,टहडा,धोद्रे,कालाकाटे,मलमला,जुरैनी,चिसापानी,रङ्गसिङ्ग,राँगाकोट ,नयाँबस्ती धानखोला हुदै दोबाटो सम्म लगायतका क्षेत्रहरुमा लाईन अवरुद्ध हुने हुदाँ ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को baneshwor imadol 1 फिडर अन्तर्गत पर्ने मनोहरा ,lokanthali,kutu tol ,kausaltar एरियामा .मर्मत... कार्यको लागि मिती 2080-04-11 06:30 देखी 2080-04-11 06:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Dhunche Distribution Center को Sanjen फिडर अन्तर्गत पर्ने Chilime , simbhu, tatopani , thambuchet , brendam , एरियामामाथिल्लो सान्जेन जलविधुत आयोजनाको पावर Evaculation को लागि Contingency Plan अन्तर्गत निर्माणधिन ११ के भि प्रसार Line को लागि चिलिमे Sub-Station स्यफ्रुबेशीमा VCB Installation र Coupling कार्य गर्नक लागि मिति 2080-04-09 11:30 देखी 2080-04-09 15:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Purano Tatopani, Brendang, Nagthali, Simbu, Thambuchet, Chilime, Langtang लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Dhunche Distribution Center को Rasuwagadhi फिडर अन्तर्गत पर्ने Thuman, dahalfedi ,lingling, timure ,ghattekhola, khaidi एरियामा माथिल्लो सान्जेन जलविधुत आयोजनाको पावर Evaculation को लागि Contingency Plan अन्तर्गत निर्माणधिन ११ के भि प्रसार Line को लागि चिलिमे Sub-Station स्यफ्रुबेशीमा VCB Installation र Coupling कार्य गर्नक लागि मिति 2080-04-09 11:30 देखी 2080-04-09 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Thuman, dahalfedi ,lingling, timure ,ghattekhola, khaidi लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Dhunche Distribution Center को Syafru feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Syafru bajar , thulo syafru , khanjim , sherpa gaon , bridim , goljung , gatlang , somthang , pajung, sio एरियामा २२० के भि प्रसारन लाइन आयोजनाको आमछोडिन्मो गा पा ३ को गत्लङ भन्ने ठाउँँमा निर्माणधिन भयका Tower हरुमा Conductor Stringing को कार्य भैराखेको हुँदा उक्त Conductor Stringing कार्य गर्न सँगै भयक स्यफ्रु फिडर ११ के भि लाइन shutdown गरी कार्यको लागि मिती 2080-04-09 08:00 देखी 2080-04-15 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी उक्त कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Gatlang, Gre, Somdang, Sio लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Damak 04 Chiyabagan एरियामा Replacement of ACSR Conductor By XLPE Cable.... कार्यको लागि मिती 2080-04-06 10:00 देखी 2080-04-06 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Urlabari Municipality ward no 04 to 07 and Mikalajung Rural Municipality ward no 02, 06, 08 & 09 लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Chapagaon Sub DC को चापागाऊँ फिडर अन्तर्गत पर्ने लेले, मनकामना काभ्रे,लेले महादेब खोला, मजुवा, डी गाउ, महत गाउ एरियामा बुश कटिंग र एच टि लाइन अपग्रेड कार्यको लागि मिती 2080-04-06 10:00 देखी 2080-04-06 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Jorpati Distribution Center को गोठाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने गोठाटार, मानटार, हात्तीडाडा चिप्लेगाैडा पहेलाेपुल डाेटेलडेरी एरियामा 11kv conductor upgrading.... कार्यको लागि मिती 2080-04-05 10:00 देखी 2080-04-05 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामा ...nagarkot ma Ht pole dhalako la badali garna nagarkot area ko matrai branch off gareko xa. कार्यको लागि मिती 2080-04-04 09:30 देखी 2080-04-04 12:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Lagankhel Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तरगत नख्खि पोट एरिया मा पोल बदली र केबल अपग्ेड कार्यको लागि मिती 2080-03-30 11:30 देखी 2080-03-30 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नख्लखी पोट एरिया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने हर्ष चोक नमुना बस्ती हनुमान टोल नजिक रहेको 200 KVA TR बन्द गरी LT लाईन Sift ... कार्यको लागि मिती 2080-03-29 10:30 देखी 2080-03-29 12:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान हनुमान टोल .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !