BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बोडे खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Bode, कार्कि गाऊँ नजिक रहेको TR बन्द गरी LT लाईन मा परेको रुखको हाँगा काट्ने कार्य हुदै । उक्त कार्यको लागि मिती 2079-04-21 01:00 देखी 2079-04-21 02:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान बोडे कार्की गाउँ क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Sankhu Sub DC को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने Sankhu sub-dc office dekhi Salinadi samma एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-20 11:00 देखी 2079-04-20 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Salinadi area,Chattitar .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Ratnapark Distribution Center को असन फिडर अन्तर्गत पर्ने रत्नपार्क बगैचाभित्र, भोटाहिटी साझा भण्डार, असनचोक, बाङ्गेमुढा, भेडासिंह, ईन्द्रचोक, सुरज आर्केड अगाडी, मसला गल्लीको मोड सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-19 15:00 देखी 2079-04-19 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने हेपाली, एरियामा .Jumper joining of Distribution transformer... कार्यको लागि मिती 2079-04-19 12:00 देखी 2079-04-19 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Budanilkantha Sub DC को Taarebhir फिडर अन्तर्गत पर्ने Tusal एरियामा ..Distribution Line Maintenance .. कार्यको लागि मिती 2079-04-19 10:00 देखी 2079-04-19 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..Bishnumati Tusal.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Kuleshwor Distribution Center को स्वयम्भु फिडर अन्तर्गत पर्ने सानो भर्यांङ्ग, ठुलो भर्यांङ्ग, सशास्त्र प्रहरी बल, स्वयम्भु, पाँचधारा कारखाना चोक सोल्टी दाेबाटाे सितापाइला एभरेष्ट बेन्क ज्योती स्कुल एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-18 11:30 देखी 2079-04-18 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Jorpati Distribution Center को Suncity Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bista gau,harahara mahadev,bhadrakali petropump,suncity,sunrise bank,sagarmatha colony,kadaghari prahari chauki एरियामा HT Line shifting and installation of disconnecting switch.... कार्यको लागि मिती 2079-04-18 10:00 देखी 2079-04-18 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने कौशलटार चोक खसी बजार नजिक राती आगोलागी भएकोले उक्त एरियामा रहेको केबल बदली गर्ने उक्त एरियामा रहेको 200 kva tr बन्द गरी लाईन .... कार्यको लागि मिती 2079-04-18 09:00 देखी 2079-04-18 11:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान कौशलटार चोक ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Pulchowk Distribution Center को UN Park Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने शंखमूल, UN पार्क,शंखमूल टाउन प्लानिङ एरियामा baneswor Ss बाट new feeder charge गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-04-17 16:00 देखी 2079-04-17 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने धापासी हाइट, एरियामा ..jumper joining for distribution transformer.. कार्यको लागि मिती 2079-04-17 14:00 देखी 2079-04-17 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Bhangal , Hattigauda , Hepali , Chyasindole, Dhapasi... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Budanilkantha Sub DC को Taarebhir फिडर अन्तर्गत पर्ने Tusal एरियामा .Pole Addition on long span of 11 kv overhead line... कार्यको लागि मिती 2079-04-17 12:00 देखी 2079-04-17 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Bishnumati Tusal... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Dhangadi Distribution Center को Kanari (Hasuliya) Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने SPA कलेज, कब्रिस्तान, धनगढी गाउँ, ब‍‌ङ्गरा, गाैरीकटान, घुईयाघाट, जुगेडा, बेली, पटेला लगायतकाे क्षेत्र एरियामा बुस कटिङ्ग कार्यको लागि मिती 2079-04-16 र 17 गते 10:00 देखी 06:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु SPA कलेज, कब्रिस्तान, धनगढी गाउँ, ब‍‌ङ्गरा, गाैरीकटान, घुईयाघाट, जुगेडा, बेली, पटेला लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मोडन डेरी बाट 11 KV लाईन को सेक्सन काटीँ लाईन मा परेको रुख काट्ने कार्य हुदै , ।उक्त कार्यको लागि मिती 2079-04-14 11:00 देखी 2079-04-14 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गुन्डु,घ्याम्पेडाडाँ ,किवाचोक,चित्रपुर.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Urlabari Distribution Center को Pathari Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Pathari Sanishchare Municipality and Miklajung Ga.pa. ward 01 partial एरियामा Bush Cutting . कार्यको लागि मिती 2079-04-14 08:00 देखी 2079-04-14 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Patharisanishchare 02/03 Devigunj, Aaitabare, Saundari Chow, Pipal Chwk लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Ratnapark Distribution Center को बबरमहल फिडर अन्तर्गत पर्ने ने.बि.प्रा. अफिस अपोजिट खुल्ला मञ्च संगैं, सैनिक मञ्च हुदैं भद्रकाली, कृषि विकास बैंक, नेपाल आर्मी ब्यारेक, सुन्धारा टेलिकम अकासे पुल संगैं, महिलाजेल नजिकै टेलिकम अफिस हुदैं, भन्सार विभाग, रानीपोखरी प्रहरी कार्यालय सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-14 08:00 देखी 2079-04-14 10:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Ratnapark Distribution Center को पुतली सडक फिडर अन्तर्गत पर्ने पद्यमोदयमोडको दक्षिण, आर्मीगेटको सेसु हुदैं थापाथली चोक,सेन्ट जेभियर्स पछाडी, बिजुली बजारको पुलबाट बानेश्वर वि के एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-14 08:00 देखी 2079-04-14 10:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गत पर्ने शिखर सुजको ब्रान्च काटी नार्गाजुन,आठ माईल,सिम्खडा गाउमा ब्रान्च मर्मत कार्यको लागि मिती 2079-04-12 11:30 देखी 2079-04-12 13:00 सम्म सो फिडर अन्तर्गत वितरित गोलढुंगा, नार्गाजुन स्कुल,धितालथोक, फुयालथोक, बैखुं, मुड्खु, चिसापानी, ओशोएरिया, तिन्पिप्ले, ठुलाखोला, छत्रेदेउराली, जितपुर फेंदी, सिम्खंडा गाऊँ, आठमाइल, पाँचमाने क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने दिव्यश्वरी प्लानिङ नजिक रहेको 1थान 300 KVA TR बन्द गरि केबल बदली हुदै ।उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-04-12 02:00 देखी 2079-04-12 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान दिव्यश्वरी प्लानिङ .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Balambu Sub DC को बलम्बु फिडर अन्तर्गत पर्ने सतुङल्, बलम्बु, नयाँ नैकप एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-11 14:30 देखी 2079-04-11 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने सिरुटार महादेव मन्दिर नजिक रहेको 100 KVA TR जलेकोले चित्रपुर खानेपानी बाट ब्लेट switch काटीँ नयाँ TR अपग्रेड हुदै उक्त एरियामा ...मर्मत. कार्यको लागि मिती 2079-04-11 02:30 देखी 2079-04-11 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सिरुटार बिरुवा,तरखाल ,.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !