BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Mahendranagar Distribution Center को Gaddachauki- Dodhara 33kv feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Dodhara chadani Municipality एरियामा Conductor upgrade कार्यको लागि मिती 2079-11-20 08:00 देखी 2079-11-20 18:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित dodhara-chadani nagarpalika स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Maharajgunj Distribution Center को खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने , Dhaneswor, एरियामा ..HT Line Maintenance.. कार्यको लागि मिती 2079-11-19 11:00 देखी 2079-11-19 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Gongabu, Ganesh Sthan, Baniyatar, Bhandary Gaun, Jalpa Chowk, Dhaneswor, Vatkeko Pul, Sangla .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Rangeli Distribution Center को hoklawari फिडर अन्तर्गत पर्ने बबियाबिर्ता ,बैठार,जिरायत,विशालबजार र शुक्रबारे एरियामा मर्मत तथा बुश कटिंग कार्यको लागि मिती 2079-11-19 09:00 देखी 2079-11-19 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Dhunche Distribution Center को Dhunche फिडर अन्तर्गत पर्ने tiru एरियामा २२० के,भि, लाइन तान्ने कार्यको लागि मिती 2079-11-18 10:00 देखी 2079-11-27 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु tiru क्षेत्रका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने लोकन्थली मात्रुभुमि बाट तल रमाईलो चोक नजिक जम्पर छुटाई लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-11-14 10:00 देखी 2079-11-14 03:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लोकन्थली सार्की पाखा ,दाजुभाई डेरी ,इन्द्रकमल धारा .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को निकोसेरा फिडर अन्तर्गत पर्ने निलबाराही बाट सरस्वतीखेल तर्फ गएको ब्रान्च काटीँ सरस्वतीखेल बसपार्क एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-11-14 09:00 देखी 2079-11-14 11:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु निलबाराही ,सरस्वतीखेल .... लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने कमेरुटार हाईट नजिक जम्पर छुटाई उक्त एरियामा केबल बदली .... कार्यको लागि मिती 2079-11-11 09:30 देखी 2079-11-11 02:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान कमेरुटार हाईट ...क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Balambu Sub DC को माततिर्था फिडर अन्तर्गत पर्ने थान्कोट मंगलोदय एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2079-11-09 10:30 देखी 2079-11-09 16:00 सम्म उक्त फिडरमा पर्ने मङलोदयको सेसु काटी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु मंगलोदय, सुरुङ्ग मार्ग लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने सानोठिमी बाट जम्पर छुटाई तेर्साटार एरियामा तार बदली .... कार्यको लागि मिती 2079-11-08 10:30 देखी 2079-11-08 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..सानोठिमी ,तेर्साटार ,.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामा .Dobu ma Ht Marmat sudar ... कार्यको लागि मिती 2079-11-05 12:00 देखी 2079-11-05 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Maharajgunj Distribution Center को महाराजगन्ज १ फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Mandikhatar, Golfutar एरियामा Under Ground Cabloe Raising .... कार्यको लागि मिती 2079-11-05 11:00 देखी 2079-11-05 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को निकोसेरा फिडर अन्तर्गत पर्ने बोडे सिन्टिटार बाट सरस्वतीखेल तर्फ गएको Jumper छुटाई HT लाईन मर्मत . कार्यको लागि मिती 2079-11-05 01:30 देखी 2079-11-05 05:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान सरस्वतीखेल,शसस्त्र ब्यारेक ,निलबाराही .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Maharajgunj Distribution Center को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा Under Ground cable raising. कार्यको लागि मिती 2079-11-04 11:00 देखी 2079-11-04 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Pulchowk Distribution Center को पाटनपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने भनी मण्डल, एकान्तकुना, लामाचौर, समिट होटल, बखुनडोल, मंत्री कुवाटर, झम्सिखेल, अरुण थापा चोक एरियामा Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2079-11-03 10:30 देखी 2079-11-03 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने कौशलटार रेगुकाई नजिक रहेको 100 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-11-03 10:30 देखी 2079-11-03 12:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान कौशलटार रेगुकाई ...क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने धुन्चेपाखा हिमचुली स्कुल नजिक रहेको 200 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-11-03 01:00 देखी 2079-11-03 02:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान धुन्चेपाखा हिमचुली स्कुल .. क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 months ago
Maharajgunj Distribution Center को धर्मस्थली फिडर अन्तर्गत पर्ने सान्गला, झोर, मालुंग, फुलबारी, एरियामा कण्डक्टर अपग्रेडिन्ग.... कार्यको लागि मिती 2079-10-20 08:00 देखी 2079-10-20 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 months ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने कमेरुटार हाईट नजिक रहेको 300 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-10-19 09:30 देखी 2079-10-19 11:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान कमेरुटार ....क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 months ago
Maharajgunj Distribution Center को महाराजगन्ज २ फिडर अन्तर्गत पर्ने i, Tokha Road Grande Hospital Area एरियामा New Sectionlizer fit garne कार्यको लागि मिती 2079-10-18 12:00 देखी 2079-10-18 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने पुरानोठिमी नगरपालिका चोक नजिक एरियामा .11 kv लाईन मर्मत ... कार्यको लागि मिती 2079-10-18 11:00 देखी 2079-10-18 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु दधिकोट,बालकोट ,गाम्चा,सिरुटार,चित्रपुर,पुरानोठिमी ,ध्याम्पेडाडाँ .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !