BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा U.G Project को Cable Raising कार्यको लागि मिती 2080-09-23 10:00 देखी 2080-09-23 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Dhunche Distribution Center को Dhunche फिडर अन्तर्गत पर्ने Dhunche, sano bharku , thulo bharku , chandanbari , nagu , vimali , sole, bhokejhunda, thare , grang, ramche , mailung , haku , tiru , एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-09-23 09:30 देखी 2080-10-20 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी नांगो तार हटाइ XLPE COVER CONDUCTOR UPGRADING कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु vimali , sole, bhokejhunda, thare लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने तरखाल बाट जम्पर छुटाई पातलेटार कार्की गाउँ मा Dishconnecting switch जडान .... कार्यको लागि मिती 2080-09-22 11:00 देखी 2080-09-22 02:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .तरखाल ,दधिकोट,सिकारीटार ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv Biratnagar 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi -Simariya मा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-22 10:00 देखी 2080-09-22 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kV Inarawa फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi-Simariya मा Conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-22 10:00 देखी 2080-09-22 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Simariya ,Chhitaha, Charaiya Saterjhora लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा UG Project काे Cable raising कार्यको लागि मिती 2080-09-22 10:00 देखी 2080-09-22 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Chabahil Sub DC को डाँछी फिडर अन्तर्गत पर्ने चावहिल चोक देखी जोरपाटी चोक सम्मको दाया भाग पट्टी ( चावहिल प्लाजा, के.एल.टावर, टुसाल, बौद् पिपल बोट, ) एरियामा Maintenance .... कार्यको लागि मिती 2080-09-21 10:30 देखी 2080-09-21 14:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv duhabi फिडर अन्तर्गत Duhabi Annapurna to kali Mandir एरियामा conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-21 08:00 देखी 2080-09-21 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Chhatabeli,Sapatariya tole ,Futani chowk ,Subhadra chowk,Sonapur ,Ranigau ,Batemara लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv Tarhara 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi Muncipality and Itahari sub metropolitan wada 13 ( partial) एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-21 08:00 देखी 2080-09-21 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को पानीपोखरी फिडर अन्तर्गत पर्ने लैनचौर स/स बाट २६ नम्बर वडा कार्यालय हुदै, खानी बिभाग, एम्बेसडर होटल, सभामुख निवास, नेपाली चुल्हो, भारतीय दुतावास, शांग्रिला होटल हुदै महाराजगंज वितरण केन्द्रको एरिया तर्फ एरियामा UG Project काे Cable raising.... कार्यको लागि मिती 2080-09-20 10:00 देखी 2080-09-20 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु पानीपाेखरी महाराजगन्ज लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को ओम फिडर अन्तर्गत पर्ने चण्डोल, विशालनगर, महाराजगञ्ज एरियामा UG Project काे Cable raising कार्यको लागि मिती 2080-09-19 10:00 देखी 2080-09-19 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Chandol Bansidhar Marg to Finland Embassy लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को ओम फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने ओम हस्पिटल उत्तर तर्फ धोवीखोला प’ल देखी एस.आर.क्याटरिङ्ग हुदैं धुम्बराही मन्दिर तलबाट सुकेधारा डा. लोहनीको घर तल सम्म । एरियामा UG Project काे Cable raising कार्यको लागि मिती 2080-09-19 10:00 देखी 2080-09-19 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Dhumbarahi, Chandol, Bishalnagar, Baluwatar Ganeshbasti and Maharajguj लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv Biratnagar 2 फिडर अन्तर्गत पर्नेDuhabi -Simariya एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-19 09:00 देखी 2080-09-19 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kV Inarawa फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi -Simariya एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-19 09:00 देखी 2080-09-19 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Simariya,Charaiya,Chhitaha,Saterjhora ,Pakkitole sinbari... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकोट मा जम्पर छुटाई बालकोट बगलामुखी सहकारी नजिक TR अपग्रेड ... कार्यको लागि मिती 2080-09-18 10:30 देखी 2080-09-18 05:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान बालकोट बगलामुखी ,वूहस्पती मार्ग StoS mart .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv Biratnagar 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi -Simariya एरियामा Conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-18 10:00 देखी 2080-09-18 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kV Inarawa फिडर अन्तर्गत पर्ने. Duhabi -Simariya एरियामा conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-18 10:00 देखी 2080-09-18 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Duhabi Municipality wada 10, 11 and 12 and Gadhi Gaupalika, Dewanganj Gaupalika Wada 7 लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को बालुवाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने वालुवाटार, पंचकन्या, महाराजगञ्ज एरियामा UG Project काे Cable raising कार्यको लागि मिती 2080-09-18 10:00 देखी 2080-09-18 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु महाराजग‌ज मिनिसाे देखि चुनदेवी म‌न्दिर र प‌चकन्या स्कुल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को धापासी फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, टोखारोड, वानियाटार, ग्राण्डि वरिपरि एरियामा UG Project काे Cable Raising कार्यको लागि मिती 2080-09-17 10:00 देखी 2080-09-17 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु विष्णुमती खाेला छेउ लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv duhabi फिडर अन्तर्गत पर्ने Totally एरियामा conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2080-09-17 08:00 देखी 2080-09-17 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सुभद्रा चौक ,फुटानी चौक,सोनापूर चौक,रनिगाउ,बटेमारा,छाताबेली,सप्तरिया टोल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !