BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Dadeldhura Distribution Center को Jogbudha Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Alitaal ward no. 3 , 4 , 5 , 6, 7 & 8 , Parshuram ward no. 1 , 2 ,3 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 ,9 ,10,11,12 एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-03-14 06:00 देखी 2080-03-14 07:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Dhangadi Distribution Center को Kanari (Hasuliya) Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने चर्च गुल्म सड्क खण्ड वरिपरि क्षेत्र, क्षेत्रमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयाेजनाबाट निर्माणधिन चर्च गुल्म सड्क खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा रहेका विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2080-03-12 07:00 देखी 2080-03-12 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु चर्च गुल्म सड्क खण्ड वरिपरि क्षेत्र, SPA कलेज, कब्रिस्तान, धनगढी गाउँ, ब‍‌ङ्गरा, गाैरीकटान, घुईयाघाट, जुगेडा सि गाउँ लगायतकाे क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को Suncity Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bista gau,harahara mahadev,bhadrakali petropump,suncity,sunrise bank,sagarmatha colony,kadaghari prahari chauki एरियामा Bhaktapur S/S काे ११के भि मर्मत गर्न लाेड व्यवस्थापन. .... कार्यको लागि मिती 2080-03-11 19:00 देखी 2080-03-11 20:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को Suncity Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bista gau,harahara mahadev,bhadrakali petropump,suncity,sunrise bank,sagarmatha colony,kadaghari prahari chauki एरियामा Bhaktapur S/S काे ११के भि मर्मत गर्न लाेड व्यवस्थापन. .... कार्यको लागि मिती 2080-03-11 19:00 देखी 2080-03-11 20:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को Suncity Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bista gau,harahara mahadev,bhadrakali petropump,suncity,sunrise bank,sagarmatha colony,kadaghari prahari chauki एरियामा Bhaktapur S/S काे ११के भि मर्मत गर्न लाेड व्यवस्थापन. .... कार्यको लागि मिती 2080-03-11 19:00 देखी 2080-03-11 20:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को गोठाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने गोठाटार, मानटार, तेजबिनायक चौक, सुन्दरी चौक एरियामा Bhaktapur S/S काे ११के भि मर्मत गर्न लाेड व्यवस्थापन..... कार्यको लागि मिती 2080-03-09 19:00 देखी 2080-03-09 20:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Okhaldhunga Distribution Center को Okhaldhunga फिडर अन्तर्गत पर्ने ओखलढुङा बजार्, सल्लेरि, बेतेनि, जनतार्खानि, मोलुङ गा पा, र सुनकोशी गा पा एरियामा ११ के.भि. लाईन बुस कटिङ तथा मर्मत सुधार कार्यको लागि मिती 2080-03-09 10:00 देखी 2080-03-09 17:00 सम्म उक्त फिडर आंशिकरुपमा सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु मोलुङ गा.पा. को प्राप्चा, श्रीचौर,जरायोटार र शुनकोशी गा.पा.को कटुन्जे,कोशभञ्ज्याङ,मुलखर्क ,शिस्नेरी ,बल्खु तथा सिधिचरण नगरपालिकाको रमाइलोडाडा ,बिगुटार,ठाडे,जन्तरखानि देउराली सम्म लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को मुलपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने मुलपानी, सनसिटी, हरहर महादेव एरियामा Bhaktapur S/S काे ११के भि मर्मत गर्न लाेड व्यवस्थापन.... कार्यको लागि मिती 2080-03-07 19:00 देखी 2080-03-07 20:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने सानोठिमि ,लोकन्थली ,जातिकाल,दिव्यश्वरी , एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-03-05 13:00 देखी 2080-03-05 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Maharajgunj Distribution Center को खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Gongabu, Ganesh Sthan, Baniyatar, Bhandary Gaun, Jalpa Chowk, Dhaneswor, Vatkeko Pul, Sangla एरियामा under ground cable raising .... कार्यको लागि मिती 2080-03-05 11:00 देखी 2080-03-05 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने गठ्ठाघर आइचर नजिक गाडीले पोल भाचेको ले उक्त लाईन मर्मत उक्त एरियामा रहेको 300 KVA TR बन्द गरी लाईन .... कार्यको लागि मिती 2080-03-05 09:00 देखी 2080-03-05 11:00 सम्म उक्त लाइन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान गठ्ठाघर आइचर .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडर अन्तर्गत पर्ने फुटुङ्ग, एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-03-04 15:00 देखी 2080-03-04 19:00 सम्म उक्त फिडरको फुटुङ्को जम्पर छुटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु पदमशाल, बसन्तकोलोनी, ठाटीँ, ढकालटार, चिम्बरपोखरी, साङ्गला, देविथान, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ, हिलेडोल हाईट लगायतका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Lahan Distribution Center को 11 KV सितापुर फिडर फिडर अन्तर्गत बर्छावामा विधुतिय संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यको लागि मिती 2080-03-03 09:00 देखी 2080-03-03 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बर्छावा, धन्छावार, बैसखा, मोहनपुर लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने माया पाटी, ब्रम्हखेल, इन्द्रायेनी, साँखु, जर्शिंग पौवा, नांगलेभरे एरियामा अमरिस‌ह थापाचाेक देखि मुलपानी Industrial Area सम्म HT Line shifting .... कार्यको लागि मिती 2080-03-02 10:00 देखी 2080-03-02 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को मुलपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने मुलपानी, सनसिटी, हरहर महादेव एरियामा अमरिस‌ह थापाचाेक देखि मुलपानी Industrial Area सम्म HT Line shifting .... कार्यको लागि मिती 2080-03-02 10:00 देखी 2080-03-02 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को डांछी फिडर अन्तर्गत पर्ने माकलबारी, दक्षिणढोका, तिवारी टोल, डांची, भद्रबास, आलापोट, गागलफेदी, ग्रीनहिलसिटी एरियामा अमरिस‌ह थापाचाेक देखि मुलपानी Industrial Area सम्म HT Line shifting .... कार्यको लागि मिती 2080-03-02 10:00 देखी 2080-03-02 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गत पर्ने अष्टनारायण हल, पुरानो गुजेश्वरी, फुलवारी गेट, गोलढुंगा, लोलांग, नार्गाजुन स्कुल,धितालथोक, फुयालथोक, बैखुं, मुड्खु, चिसापानी, ओशोएरिया, तिन्पिप्ले, ठुलाखोला, छत्रेदेउराली, जितपुर फेंदी, सिम्खंडा गाऊँ, आठमाइल, पाँचमाने एरियामा पोल सिदा गर्ने कार्यको लागि मिती 2080-03-01 12:00 देखी 2080-03-01 14:00 सम्म उक्त फिडर को फुल्बारी चोक्को ब्रान्च काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को निकोसेरा फिडर अन्तर्गत पर्ने बोडे कूषि विकास तालिम केन्द्र नजिक 11 KV लाईन को पोल Sift .... कार्यको लागि मिती 2080-03-01 10:00 देखी 2080-03-01 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु निलबाराही ,बोडे ,सरस्वतीखेल ,सशस्त्र ब्यारेक .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मध्यपुर बाट ब्लेट switch काटीँ हनुमान टोल नजिक Lighting arrester जडान .... कार्यको लागि मिती 2080-02-32 03:00 देखी 2080-02-32 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाइन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु दधिकोट,सिरुटार, दक्षिणबाराही ,बिरुवा ,गाम्चा ,.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मध्यपुर बाट ब्लेट switch काटीँ हनुमान टोल नजिक Lighting arrester जडान .... कार्यको लागि मिती 2080-02-32 03:00 देखी 2080-02-32 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाइन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु दधिकोट,सिरुटार, दक्षिणबाराही ,बिरुवा ,गाम्चा ,.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !