BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Nuwakot Distribution Center को Deurali Dhading Feeder TF-8 फिडर अन्तर्गत पर्ने Kagune, Raising, Charghare, Mulabari, Gauribesi एरियामा Bush Cutting and Regular Maintenance Works कार्यको लागि मिती 2081-01-15 08:00 देखी 2081-01-15 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Lalbandi Distribution Center को LALBANDI FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने रनिगंज राजमार्ग छेउको एरियामा नाङ्गो तारलाई कवर् तारले परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्यको लागि मिती 2081-01-15 08:00 देखी 2081-01-15 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लालबन्दी १५, १६ र १७ तथा इश्वरपुर १२ घारिबथान लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Nuwakot Distribution Center को Battar Feeder TF-6 फिडर अन्तर्गत पर्ने Battar एरियामा Reinforcement Works कार्यको लागि मिती 2081-01-15 07:00 देखी 2081-01-15 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने नगदेश निरको TR बन्द गरी उक्त एरियामा केबल बदली .... कार्यको लागि मिती 2081-01-14 12:00 देखी 2081-01-14 04:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान नगदेश ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने कौशलटार डाफेँ नजिक केबल बदली कार्यको लागि LT जम्पर छुटाई उक्त लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2081-01-10 12:00 देखी 2081-01-10 05:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान कौशलटार डाफेँ टोल .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर सटडाउन गरी switching मा load balance .... कार्यको लागि मिती 2081-01-10 01:00 देखी 2081-01-10 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु balkot kausaltar बङगलामुखी ,गठ्ठाघर .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को मुलपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने मुलपानी, Babachowk, Mulpani चाैर, Milan chowk, Phuyanl gaun एरिया, Tiwari Tole, Gokarna Forest Resort, Thali, Kageshwori Manohara Na.Pa.,Danchhi Area मा Baba Chowk मा 11kv .line shifting... कार्यको लागि मिती 2081-01-08 10:00 देखी 2081-01-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Jorpati Distribution Center को डांछी फिडर अन्तर्गत पर्ने Shivchowk, Aryal Gaun दक्षिणढोका, Gokarna Forest Resort, Hotel Norling, Cricket ground Height Area,तिवारी टोल, ग्रीनहिलसिटी एरियामा Baba Chowk मा11kv Line shiftingकार्यको लागि मिती 2081-01-08 10:00 देखी 2081-01-08 12:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने राधेराधे,गठ्ठाघर ,कौशलाटार,बालकोट,अधिकारि टोल ,रागिनि ,बालकोट चोक ,धारापाटि गोदावरि खोला,महेन्द्रशान्ति स्कुल पोर्सपार्क एरियामा . ११ के भि रिङमेन लाइन लोड ब्यालेन्स तथा वितरण लाइन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2081-01-08 09:00 देखी 2081-01-08 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने टिवि हस्पिटल, चारदोबाटो चोक, कोरियन हस्पिटल, गठाघर चोक, कौसल्टर, लोकन्थली, मनोहरा ,नयाँठिमिचोक ,चारदोबाटो ,रोजभिलेज,लकलेज,दक्षिणबाराहि ,बालकोट,गठ्ठाघर , एरियामा . ११ के भि रिङमेन लाइन लोड ब्यालेन्स तथा वितरण लाइन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2081-01-08 09:00 देखी 2081-01-08 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने दुईपोखरी,चपाचो,हातिमहाँकाल,मध्यपुर अस्पताल ,हर्षचोक,दधिकोट,किवाचोक,सिरुटार,विरुवा ,पात्लेतार,तर्खगाल,अन्नतलिङगेश्वर ,गुण्डु, ,घ्याम्पेडाडा एरियामा ११ के भि रिङमेन लाइन लोड ब्यालेन्स तथा वितरण लाइन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2081-01-08 09:00 देखी 2081-01-08 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Thimi Distribution Center को निकोसेरा फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने कमेरोटार ,बोडे,टिगनि,राधे राधे,,सस्वतिखेल, निकोसेरा चोक , राधेेाधे ,शिव मन्दिर ,भाटभटेनि ,बाग्मति पेट्रोल पम्प , एरियामा .. ११ के भि रिङमेन लाइन लोड ब्यालेन्स तथा वितरण लाइन मर्मत ... कार्यको लागि मिती 2081-01-08 09:00 देखी 2081-01-08 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Nuwakot Distribution Center को Battar Feeder TF-6 फिडर अन्तर्गत पर्ने Bidur, Battar, Pipaltaar एरियामा Bush Cutting and Maintenance Works कार्यको लागि मिती 2081-01-08 08:00 देखी 2081-01-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Ratnapark Distribution Center को अनामनगर फिडर अन्तर्गत पर्ने के ३ सव स्टेशन अगाडी पानीट्यांकी, अनामनगर पुर्वीगेट हुदैं हनुमान स्थान, सिंहदरवार दक्षिणगेट हुदैं न्युरो हस्पीटल अगाडी ,प्राभु बैंक अगाडी धोवीखोला हुदैं सेतोपुल मैतीदेवी जालीकारखाना, घटेकुलो एरिया, गोर्खा एफ.एम.सम्म । एरियामा Cable Change .... कार्यको लागि मिती 2081-01-08 08:00 देखी 2081-01-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Surkhet Distribution Center को 33 kV Surkhet Kohalpur Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Birendranagar, Gurbakot, Simta, Chingard, Bheriganga एरियामा बुस कटिङ तथा मर्मत.कार्यको लागि मिती 2081-01-08 07:00 देखी 2081-01-08 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Birendranagar, Gurbakot, Simta, Chingard, Bheriganga लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Nuwakot Distribution Center को Chaughada Feeder CF-5 फिडर अन्तर्गत पर्ने Devighat to Chaughada 33 kV Line एरियामा Maintenance Works कार्यको लागि मिती 2081-01-08 07:00 देखी 2081-01-08 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Nuwakot Distribution Center को Kharanitar Feeder CF-4 फिडर अन्तर्गत पर्ने Devighat to Chaughada 33 kV Line एरियामा Maintenance Works कार्यको लागि मिती 2081-01-08 07:00 देखी 2081-01-08 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Nuwakot Distribution Center को Chhahare Feeder CF-3 फिडर अन्तर्गत पर्ने Devighat to Chaughada 33 kV Line एरियामा Maintenance Works कार्यको लागि मिती 2081-01-08 07:00 देखी 2081-01-08 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Duhabi Distribution Center को 11 kV Inarawa फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi greed मा 132/33 KV 63 MVA Power transformer-1 ko LV Side bus maintenance कार्यको लागि मिती 2081-01-08 07:00 देखी 2081-01-08 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 months ago
Duhabi Distribution Center को 11 kv Tarhara 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi greed मा 132/33 KV 63 MVA Power transformer-1 ko LV Side bus maintenance कार्यको लागि मिती 2081-01-08 07:00 देखी 2081-01-08 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !