BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Ratnapark Distribution Center को कालोपूल फिडर अन्तर्गत पर्ने चावाहिल सवस्टेसन हुँदै टोयोटा सोरुम पछाडीबाट दियो व्यांक्वेट, धुम्बाराही, रा. प्र. पा. पार्टी कार्यालय सम्म एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2081-03-22 11:00 देखी 2081-03-22 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु underground charge .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Ratnapark Distribution Center को हाडीगाउँ फिडर अन्तर्गत पर्ने चावाहिल सवस्टेसन बाट धोबीखोला करिडोरमा रहेका २ वटा ट्रान्सफर्मर, पहेलो पुल हुँदै हाडीगाउँ कृष्ण मन्दिर, ५ नं. वडा कार्यालय, विशालनगर, गहनापोखरी, भाटभटेनी हुँदै पुलिस मुख्यालय छेउ छाता गणेश मन्दिर हुँदै डिल्लीबजार चारखाल लोडब्रेक स्विच सम्म एरियामा underground cable charge .... कार्यको लागि मिती 2081-03-22 11:00 देखी 2081-03-22 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Ratnapark Distribution Center को गैरीधारा फिडर अन्तर्गत पर्ने पुर्व राजदरबार उत्तर ढोका हुदै धोवीचौर गैरीधारा, सनराईज बैंक हुदैं नक्साल भुडे गणेश अगाडीको लोड ब्रेक स्विच सम्म तथा गोमा पेट्रोल पम्प, ख्रुर्सानीटार, बालुवाटार चोक, चाईनिज दुतावास एरियामा underground cable charge.... कार्यको लागि मिती 2081-03-22 11:00 देखी 2081-03-21 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Bhaisepati Sub DC को सैबु फिडर अन्तर्गत पर्ने वाई वाई चोक,खड्का गाउ,खोकना दोबाटो,डिश होम, कार्य बिनायक हाउजिङ एरियामा ...Conductor upgrading . कार्यको लागि मिती 2081-03-21 08:00 देखी 2081-03-21 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु वाई वाई चोक,खड्का गाउ,खोकना दोबाटो,डिश होम, कार्य बिनायक हाउजिङ .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
ट्रान्सर्फमरमा समस्या आएकोले बदली गर्न सटडाउनमा राखिएको छ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Kavre Distribution Center को Bhakunde Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Devithan, Kavrebhanjang, Patlekhet, Ranachhap, Thakurichhap, Darimbot, Panitanki, Faskot, Manedada, Mathurapati, Lakuribot, Pipalchaur, Lakaine, Dadagaun, Gaipalan, Sallepani, Thulitar, Bhakunde Bazar, Daregauda, Kanpur, Bohore, Laskot, Sisakhani, Katunje एरियामा Ht line relocation works at 28 kilo .... कार्यको लागि मिती 2081-03-19 07:00 देखी 2081-03-19 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Kavre Distribution Center को Dhulikhel Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Dhulikhel Bazar, Khawa, Bhattedada, Badalgaun, Simpokhari, Shikharkateri, Balthumka, Thakle, Papucha, Chankhubeshi, Kutal, Gosaikunda, Totchhe, Korkhel, Dhulikhel Godamchowk एरियामा .Ht line relocation... कार्यको लागि मिती 2081-03-19 07:00 देखी 2081-03-19 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को बसुन्धारा फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Samakhusi, Tokha Road, ग्रीनल्याण्ड चोक, Grande Hospital Area एरियामा .Pole Erection by UG Project... कार्यको लागि मिती 2081-03-17 23:30 देखी 2081-03-18 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Infront of Gangalal Hospital.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को मण्डिखाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Mandikhatar, Golfutar एरियामा Pole Erection by UG Project.... कार्यको लागि मिती 2081-03-17 23:30 देखी 2081-03-18 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Opposite to Gangalal Hospital.... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को बासबारी फिडर अन्तर्गत पर्ने महाराजगञ्ज, कपनमार्ग, मण्डिखाटार, रुद्रमति फाट, गोल्फुटार एरियामा ..Pole Erection by UG Project.. कार्यको लागि मिती 2081-03-17 23:30 देखी 2081-03-18 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Infront of Gangalal Hospital लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Balambu Sub DC को MATATIRTHA फिडर अन्तर्गत पर्ने MATATIRTHA एरियामा conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2081-03-16 11:00 देखी 2081-03-16 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Kavre Distribution Center को Sanga Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Banepa Bazar, Bhaisepati, Bashdol, Khalchowk, Ashapuri एरियामा .line relocation works at Budol... कार्यको लागि मिती 2081-03-16 08:00 देखी 2081-03-16 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Ratnapark Distribution Center को बबरमहल फिडर अन्तर्गत पर्ने ने.बि.प्रा. अफिस अपोजिट खुल्ला मञ्च संगैं, सैनिक मञ्च हुदैं भद्रकाली, कृषि विकास बैंक, नेपाल आर्मी ब्यारेक, सुन्धारा टेलिकम अकासे पुल संगैं, महिलाजेल नजिकै टेलिकम अफिस हुदैं, भन्सार विभाग, रानीपोखरी प्रहरी कार्यालय सम्म । एरियामा Preventive Maintenance.... कार्यको लागि मिती 2081-03-15 10:00 देखी 2081-03-15 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने कमेरुटार Hukum pharmaceuticals को ओरालो नजिक रहेको 200 KVA TR को jumper छुटाई उक्त एरियामा लाईन . कार्यको लागि मिती 2081-03-14 08:00 देखी 2081-03-14 10:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान कमेरुटार ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago

Ratnapark Distribution Center को गैरीधारा फिडर अन्तर्गत पर्ने पुर्व राजदरबार उत्तर ढोका हुदै धोवीचौर गैरीधारा, सनराईज बैंक हुदैं नक्साल भुडे गणेश अगाडीको लोड ब्रेक स्विच सम्म तथा गोमा पेट्रोल पम्प, ख्रुर्सानीटार, बालुवाटार चोक, चाईनिज दुतावास एरियामा undereground cable raising .... कार्यको लागि मिती 2081-03-13 13:00 देखी 2081-03-13 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Ratnapark Distribution Center को कालोपूल फिडर अन्तर्गत पर्ने चावाहिल सवस्टेसन हुँदै टोयोटा सोरुम पछाडीबाट दियो व्यांक्वेट, धुम्बाराही, रा. प्र. पा. पार्टी कार्यालय सम्म एरियामा Underground Cable Raising कार्यको लागि मिती 2081-03-13 13:00 देखी 2081-03-13 14:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Ratnapark Distribution Center को ठमेल फिडर अन्तर्गत पर्ने लैनचौर सवस्टेसन बाट मल्ल होटेल, अमृत साईन्स क्याम्पस, मुसलमान टोल, नरसिंह चोक, संचय कोष अगाडी, सात घुम्ती हुँदै सोह्रखुट्टे मनांग होटेल सम्म एरियामा Conductor Upgrade .... कार्यको लागि मिती 2081-03-12 08:00 देखी 2081-03-12 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मोडन डेरी नजिक रहेको 50KVA TR लाई 100 KVA अपग्रेड .... कार्यको लागि मिती 2081-03-12 01:00 देखी 2081-03-12 03:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान मोडन डेरी ..क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ । र यसै फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकुमारी मरु टोल नजिक रहेको २ थान TR बन्द गरी उक्त एरियाको जिर्ण पोल बदली कार्य को लागी मिती 2081-3-12 01:20 देखी 3:20 सम्म उक्त TR सटडाउन गरी काम हुदै ,

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Dhunche Distribution Center को Rasuwagadhi फिडर अन्तर्गत पर्ने Thuman, dahalfedi ,lingling, timure ,ghattekhola, khaidi एरियामा 11 KV Line Upgrading कार्यको लागि मिती 2081-03-11 08:00 देखी 2081-03-11 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Timure Bazar, Ghatekhola, Rasuwagadhi Naka लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Thimi Distribution Center को Thimi फिडर अन्तर्गत पर्ने Naya Thimi, एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2081-03-10 16:30 देखी 2081-03-10 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !