BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Urlabari Distribution Center को Pathari Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Pathari Sanishchare Municipality and Miklajung Ga.pa. ward 01 partial एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-05-13 14:00 देखी 2080-05-13 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balaju Distribution Center को बालाजु -विष्णुमति फिडर अन्तर्गत पर्ने गुणस्थर बिभाग देखि गुम्बा दोभान सम्म HT Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-05-09 11:00 देखी 2080-05-09 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बालाजु भाट्भटेनी, गङगा हल, माछापोखरी, कुमारी थान, मनमैजु, गुम्बा, इन्देरिनी पुल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Lamahi Distribution Center को Bhaluwang फिडरमा डबल सर्किट लाईन बनाउने कार्यको लागि मिती 2080-05-09 08:00 देखी 2080-05-09 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लमही पूर्वका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने शिरुटार, बिरुवा, बालकोट एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-05-09 02:30 देखी 2080-05-09 04:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
कुपोन्डोल फीडर को कल्खु नीर रहेको केबुल हेड पड्केको हुनाले सो हेड बानाउन को लागी जम्फर काटी 5 ओटा ट्रान्सर्फमर बन्द गरि काम हुदै छ पुल्चोक बि. के.

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को ठिमि -३ फिडर अन्तर्गत पर्ने निकोसेरा veda studio को Tr को Do बदली .... कार्यको लागि मिती 2080-05-07 10:00 देखी 2080-05-07 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु निकोसेरा राधेराधे बोडे पुरानोठिमि सरस्वतीखेल निलबाराही कमेरुटार .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को महाराजगन्ज २ फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Samakhusi, Tokha Road Grande Hospital Area एरियामा .UG project cable head maintenance... कार्यको लागि मिती 2080-05-06 12:00 देखी 2080-05-06 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा UG Project काे Pole Erection,Cable Raising and UG Charging कार्यको लागि मिती 2080-05-04 11:00 देखी 2080-05-04 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामा Narayantar ma 100KVA Transformer Badali karya.... कार्यको लागि मिती 2080-05-03 16:30 देखी 2080-05-03 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने नगदेश गुदपाँक पसल नजिक रहेको TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2080-04-31 10:30 देखी 2080-04-31 03:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान नगदेश ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Dadeldhura Distribution Center को 33 kV syaule Bagarkot Substation फिडर अन्तर्गत पर्ने Syaule Substation to Bagarkot Substation Trunk Line एरियामा Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2080-04-31 10:00 देखी 2080-04-31 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Bageshwar Ward No 1,2,3&4लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Kaphle Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Pokhare, Bhaisipankha, Suntale, Helauchha, Aamtek, Shyamshila, Tiwaribhanjyang, Chyangre, Bastim, Sanodumma, Thulodummo, Yangpang, Champe, Pyauli, Charambi, Yaku, Jarayotar, Nepaledada, Kudakaule, Mulpani, Keurenipani, Tungechha, Kimalung, Sangpang, Deura एरियामा Power Transformer Capacity increement in substation कार्यको लागि मिती 2080-04-31 07:00 देखी 2080-04-31 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Bhojpur Bazzar Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bhojpur, Taksar, Okhare, Dhodlekhani, Bhulke, Dalgaun, Manebhanjyang, Baikunthe, Basikhora, Timma, Chhinamakhu, Annapurna, Nagi, Khawa, Kot, Gogane, Lekharka एरियामा Power Transformer Capacity increement in substation कार्यको लागि मिती 2080-04-31 07:00 देखी 2080-04-31 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Aalebokhim Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bokhim, Sidheshwar, Gupteshwar एरियामा Power Transformer Capacity increement in substation कार्यको लागि मिती 2080-04-31 07:00 देखी 2080-04-31 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामाH.T.Pole Dhaleko Sidha Garne Karyako Lagi .... कार्यको लागि मिती 2080-04-30 17:00 देखी 2080-04-30 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने लपसेफेदी, जर्शिंग पौवा, नांगलेभरे एरियामा 11kv Conductor upgrading .... कार्यको लागि मिती 2080-04-27 10:00 देखी 2080-04-27 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Urlabari Distribution Center को Tandi फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari 01, Miklajung 01, 02, 03, 04 & 05 एरियामा .Bush Cutting. कार्यको लागि मिती 2080-04-27 08:00 देखी 2080-04-27 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...Urlabari 01, 02, 03 04 & Mikalajung no.01, 02, 03, 04 & 06 लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Jorpati Distribution Center को गोठाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने गोठाटार, Gothatar Health Post Area, Chiplegaunda Mantaar, Opitar Kali Mandir एरियामा 11KV conductor upgrading.... कार्यको लागि मिती 2080-04-25 10:00 देखी 2080-04-25 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Lagankhel Distribution Center को इमाडोल-३ फिडर अन्तर्गत पर्ने नयाँ बस्ति, किस्ट हस्पिटल, कोजो कोम्स एरियामा ट्रान्सफर्मर जडान कार्यको लागि 2080-04-24 11:00 देखी 2080-04-24 15:00 सम्म उक्त फिडर विभिन्न स्थानमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु इमाडोल,नयाँ बस्लति, कोजि होम्स लगायतको सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने सिरुटार ऊ शान्ती नजिक रहेको 200 KVA tR बन्द गरी उक्त एरियामा LT लाईन मर्मत र ABC केबल झुलिएको तार तन्काउने .... कार्यको लागि मिती 2080-04-24 10:30 देखी 2080-04-24 01:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान सिरुटार .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !