BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Madhumalla,Rajghat,Itahara एरियामा Bush Cutting. कार्यको लागि मिती 2079-05-25 07:00 देखी 2079-05-25 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Pulchowk Distribution Center को UN Park Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने शंखमूल, UN पार्क,शंखमूल टाउन प्लानिङ,ज्वागल ,चिल्ड्रेन पार्क एरियामा UN park gate नीर sectionlizer राख्ने कार्यको लागि मिती 2079-05-25 07:00 देखी 2079-05-25 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Balambu Sub DC को माततिर्था फिडर अन्तर्गत पर्ने माततिर्था , बौथली चोक, चेकपोस्ट, थन्कोट एरियामा ढल्केको पोल बेबस्थित गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-05-23 12:30 देखी 2079-05-23 14:00 सम्म उक्त फिडरको chekpost 2 नं वडा कार्यलय निरको Link Switch सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Thimi Distribution Center को बोडे खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Bode, , Nil Barahi,एरियामा पोल बदली .... कार्यको लागि मिती 2079-05-23 12:00 देखी 2079-05-23 02:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बोडे खानेपानी एरिया ,निलबाराही .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Jorpati Distribution Center को डांछी फिडर अन्तर्गत पर्ने Aryal Gaun, ग्रीनहिलसिटी एरियामा Conductor upgrading .... कार्यको लागि मिती 2079-05-23 10:00 देखी 2079-05-23 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Simara Distribution Center को 11 kV Dumarwana फिडर अन्तर्गत पर्ने मौलापुर, नयावस्ती, पानीटयाङ्की, रजघट्टा एरियामा कन्डक्टर बदली कार्यको लागि मिती 2079-05-22 12:00 देखी 2079-05-22 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित मौलापुर, नयावस्ती, पानीटयाङ्की, रजघट्टा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Kirtipur Distribution Center को रोपवे फिडर अन्तर्गत त्रि बि कम्पाउनड नजिक रुख कटान कार्यको लागि मिती 2079-05-22 09:00 देखी 2079-05-22 17:00 सम्म उक्त फिडर अन्तर्गत किर्तिपुर नयाबजारको Branch काटी कार्य गर्नुपर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत बितरित स्थानहरु नयाबजार गेट, गुरुङ कम्पाउन्ड, शिबालय, लगायतका स्थानहरुमा बिध्युत सेवा अबरुद्ध हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Damak Distribution Center को Shivagunj Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Shivasatkshi Municipality एरियामा bushcutting and site clearing .... कार्यको लागि मिती 2079-05-22 07:30 देखी 2079-05-22 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु jantachok,shivgunj,chandradangi,byangdada,dudhe,domukha .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
बालाजु वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्र मनमैजु न्यायालय नजिकै एच टि लाईन मर्मत गर्नको लागि मिति २०७९/०५/२१ गते दिउसो १४:३० बजे देखि १६:३० बजे सम्म विष्णुमति फिडरको ब्रान्च काटिने हुदा सो फिडरबाट विधुत सप्लाई भएको क्षेत्रहरु मनमैजु न्यायालय र आसपासका एरियामा विधुत सप्लाई बन्द हुने व्यहोरा जानकारी गरईन्छ . यस कार्यबाट ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती ने.वि.प्रा. बालाजु वितरण केन्द्र क्षमाप्रार्थी छ साथै निर्धारित समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा तोकिएको समय अगावै लाइन सुचारु हुने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ .

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने ranibari popa ajima mandir एरियामा ...Transformer upgrade. कार्यको लागि मिती 2079-05-21 13:00 देखी 2079-05-21 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...बसुन्धरा, गोंगबु, मित्रनगर, गोंगबु गणेशस्थान, बसपार्क. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Damak Distribution Center को Shivagunj Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Shivasatkshi Municipality एरियामा bush cutting.... कार्यको लागि मिती 2079-05-21 07:30 देखी 2079-05-21 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - जरंखु फिडर अन्तर्गत पर्ने बिभिन्न स्थानहरुमा लिकं स्युइच बदली तथा ममर्त कार्यको लागि मिती 2079-05-20 12:00 देखी 2079-05-20 02:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित बालाजु २२ धारा अगाडि, बालाजु जनमैत्री, बालाजु चाैकी, तरुणा स्कुल, नेपालटार ब्यारेक, नेपालटारडाँडाँ गाँउ, नेपालटार लक्ष्मी बैङ्क, नेपालटार चारघरे, शेषमती, मनमैजु–शान्तिटोल,गैरीगाँऊ,लामबगर,पैयाटार, धर्मस्थली–महांकाल, धर्मस्थली–बजार, सानो बाईपास क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balambu Sub DC को थानकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने नैकाप, बलम्बु, चुन्देबी , खहरे ,दहचोक एरियामा तार बेबस्थित गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-05-19 11:00 देखी 2079-05-19 12:00 सम्म उक्त फिडरमा पर्ने बलम्बुको सेसु अफ्मा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Janakpur Distribution Center को City 1 फिडर अन्तर्गत पर्ने Rajaul, Mills Area, Hanuman Mandir, Bhanu Chowk, Janak Chowk, Tirhutiya Gachhi, Murali Chowk, Campus Chowk एरियामा ...बुश कटिङ्ग. कार्यको लागि मिती 2079-05-19 07:00 देखी 2079-05-19 10:00 सम्म उक्त फिडर आबस्यकता अनुसार सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Janakpur Distribution Center को City 3 फिडर अन्तर्गत पर्ने Pulchowk, Sita Chowk, Kapileshwor, Bhanu Chowk partial, Kadam Chowk, Kuwa, Rampur, Shyam Chowk etc एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-05-19 07:00 देखी 2079-05-19 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Janakpur Distribution Center को Dedicated फिडर अन्तर्गत पर्ने mantralaya , chief minister quatar, kanya school, kavya hospital, janki medical, barha bigha, sankat mochan, anchan hospital, nepal telecom, Nea Janakpur DC etc एरियामा Bush cutting.... कार्यको लागि मिती 2079-05-19 07:00 देखी 2079-05-19 10:00 सम्म उक्त फिडर आबस्यकता अनुसार सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने बल्खु हेल्थ पोस्ट, सानेपा चोक,झम्सिखेल, पुल्चोक, प्रधान सेनापति कुवाटर, ठाडोढुंगा, हरिहर भवन एरियामा bush cuttig कार्यको लागि मिती 2079-05-18 11:00 देखी 2079-05-18 15:30 सम्म उक्त फिडरका छेत्रमा आलोपालो सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने सिकारी टार नजिक 11 KV लाईन को Disk पन्चर भएकोले लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-05-17 14:00 देखी 2079-05-17 03:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सिकारीटार,सिरुटार,दधिकोट,चित्रपुर .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गत पर्ने बालाजु रिङ्गराेड मा HT लाइनकाे पाेल मर्मत कार्यको लागि मिती 2079-05-17 13:30 देखी 2079-05-17 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरितअष्टनारायण हल, पुरानो गुजेश्वरी, फुलवारी गेट, गोलढुंगा, लोलांग, नार्गाजुन स्कुल,धितालथोक, फुयालथोक, बैखुं, मुड्खु, चिसापानी, ओशोएरिया, तिन्पिप्ले, ठुलाखोला, छत्रेदेउराली, जितपुर फेंदी, सिम्खंडा गाऊँ, आठमाइल, पाँचमाने क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balaju Distribution Center को बालाजु -ढुंगेधारा फिडर अन्तर्गत पर्ने बालाजु रिङ्ग राेडमा HT पाेल मर्मत कार्यको लागि मिती 2079-05-17 13:30 देखी 2079-05-17 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित ढुङ्गेधारा, एराहिटी कल्ब, रानीवन घ्वाङखोला, राधाकृष्ण मन्दिर, एकलटार, अन्नपुर्णचोक, आर्मी मेडिकल कलेज पछाडी, चमती, बनस्थली, कोदोधुप पम्प, २४ घण्टे, बुद्धमहल, सनराइज हाईट, बुद्धचोक क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !