BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Lamahi Distribution Center को lamahi feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने lamahi nagarpalika purai एरियामा डबल सर्किट निर्मान कार्यको लागि मिती 2080-05-16 08:00 देखी 2080-05-16 08:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लमही बजार क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Salyan Distribution Center को Salyan 33 K.v फिडर अन्तर्गत पर्ने तुल्सिपुर, हर्नेटि, राम्री, कपुरकाेट, साेलाबाङ, टुनिबाेट, लुहाम, लान्ति, सितलपाटि एरियामा Maintenance work कार्यको लागि मिती 2080-05-16 07:00 देखी 2080-05-16 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मोडन सकुल निरको ब्लेड Switch काटीँ 11 KV लाईन मा परेको रुखको हाँगाहरु बाँस कटान .... कार्यको लागि मिती 2080-05-15 11:00 देखी 2080-05-15 06:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .किवाचोक गुण्डु घ्याम्पेडाडाँ .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Urlabari Distribution Center को 33 kv Urlabari Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Uralabari Municipality, Pathari sanishchare Munici[ality, Ratuwamai Municipality, Miklajung Gaupalika 01, एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-05-14 11:00 देखी 2080-05-14 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Urlabari Distribution Center को 33/11 KV Urlabari S/s मा ....Power Transformer Installation कार्यको लागि मिती 2080-05-14 11:00 देखी 2080-05-14 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को धापासी फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, टोखारोड, वानियाटार, ग्राण्डि वरिपरि, रानीवारी एरियामा HT Line maintenance at Gongabu Ringroad..... कार्यको लागि मिती 2080-05-14 10:00 देखी 2080-05-14 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को महाराजगन्ज २ फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Samakhusi, Tokha Road Grande Hospital Area एरियामा .HT Line maintenance at Gongabu Ringroad... कार्यको लागि मिती 2080-05-14 10:00 देखी 2080-05-14 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Urlabari Distribution Center को Pathari Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Pathari Sanishchare Municipality and Miklajung Ga.pa. ward 01 partial एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-05-13 14:00 देखी 2080-05-13 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Balaju Distribution Center को बालाजु -विष्णुमति फिडर अन्तर्गत पर्ने गुणस्थर बिभाग देखि गुम्बा दोभान सम्म HT Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-05-09 11:00 देखी 2080-05-09 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बालाजु भाट्भटेनी, गङगा हल, माछापोखरी, कुमारी थान, मनमैजु, गुम्बा, इन्देरिनी पुल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Lamahi Distribution Center को Bhaluwang फिडरमा डबल सर्किट लाईन बनाउने कार्यको लागि मिती 2080-05-09 08:00 देखी 2080-05-09 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लमही पूर्वका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने शिरुटार, बिरुवा, बालकोट एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-05-09 02:30 देखी 2080-05-09 04:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
कुपोन्डोल फीडर को कल्खु नीर रहेको केबुल हेड पड्केको हुनाले सो हेड बानाउन को लागी जम्फर काटी 5 ओटा ट्रान्सर्फमर बन्द गरि काम हुदै छ पुल्चोक बि. के.

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 weeks ago
Thimi Distribution Center को ठिमि -३ फिडर अन्तर्गत पर्ने निकोसेरा veda studio को Tr को Do बदली .... कार्यको लागि मिती 2080-05-07 10:00 देखी 2080-05-07 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु निकोसेरा राधेराधे बोडे पुरानोठिमि सरस्वतीखेल निलबाराही कमेरुटार .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को महाराजगन्ज २ फिडर अन्तर्गत पर्ने Bansbari, Chakrapath, Samakhusi, Tokha Road Grande Hospital Area एरियामा .UG project cable head maintenance... कार्यको लागि मिती 2080-05-06 12:00 देखी 2080-05-06 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा UG Project काे Pole Erection,Cable Raising and UG Charging कार्यको लागि मिती 2080-05-04 11:00 देखी 2080-05-04 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामा Narayantar ma 100KVA Transformer Badali karya.... कार्यको लागि मिती 2080-05-03 16:30 देखी 2080-05-03 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने नगदेश गुदपाँक पसल नजिक रहेको TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2080-04-31 10:30 देखी 2080-04-31 03:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान नगदेश ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Dadeldhura Distribution Center को 33 kV syaule Bagarkot Substation फिडर अन्तर्गत पर्ने Syaule Substation to Bagarkot Substation Trunk Line एरियामा Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2080-04-31 10:00 देखी 2080-04-31 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Bageshwar Ward No 1,2,3&4लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Kaphle Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Pokhare, Bhaisipankha, Suntale, Helauchha, Aamtek, Shyamshila, Tiwaribhanjyang, Chyangre, Bastim, Sanodumma, Thulodummo, Yangpang, Champe, Pyauli, Charambi, Yaku, Jarayotar, Nepaledada, Kudakaule, Mulpani, Keurenipani, Tungechha, Kimalung, Sangpang, Deura एरियामा Power Transformer Capacity increement in substation कार्यको लागि मिती 2080-04-31 07:00 देखी 2080-04-31 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Bhojpur Bazzar Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bhojpur, Taksar, Okhare, Dhodlekhani, Bhulke, Dalgaun, Manebhanjyang, Baikunthe, Basikhora, Timma, Chhinamakhu, Annapurna, Nagi, Khawa, Kot, Gogane, Lekharka एरियामा Power Transformer Capacity increement in substation कार्यको लागि मिती 2080-04-31 07:00 देखी 2080-04-31 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !