BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने, मध्यपुर हस्पिटल पारी बाट 11 KV लाईन को सेक्सन लाईजर छुटाई किवाचोक नजिक रहेको 100 KVA TR को Do ko तार चुडिएकोले उक्त लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-05-04 12:00 देखी 2079-05-04 13:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउन राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गुण्डु,घ्याम्पेडाडाँ ,दधिकोट,किवाचोक,गाम्चा,बालकोट,नयाँ बस्ती .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Kirtipur Distribution Center को फर्पिंग फिडर अन्तर्गत चान्लाखेल, मुल्पानिडाँडा र बुझाकोटमा ११ के भि लाइन मर्मत तथा Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2079-05-04 12:00 देखी 2079-05-04 16:30 सम्म उक्त फिडर अन्तर्गत बोसनमा Branch काटी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु चान्लाखेल, ग्वाल्दा, पाखाचोक, बाँसबारी, भञ्ज्याङ, फर्पिङ बजार, छैमले तथा टल्कु लगायतका स्थानहरुमा बिध्युत सेवा अबरुद्ध हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Jorpati Distribution Center को डांछी फिडर अन्तर्गत पर्ने माकलबारी, दक्षिणढोका, तिवारी टोल, डांची, भद्रबास, आलापोट, गागलफेदी, ग्रीनहिलसिटी एरियामा मुलपानी थापाचाेकमा 13m Pole erection .... कार्यको लागि मिती 2079-05-03 10:00 देखी 2079-05-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Jorpati Distribution Center को मुलपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने मुलपानी, सनसिटी, हरहर महादेव एरियामा मुलपानी थापाचाेकमा 13m Pole erection .... कार्यको लागि मिती 2079-05-03 10:00 देखी 2079-05-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने माया पाटी, ब्रम्हखेल, इन्द्रायेनी, साँखु, जर्शिंग पौवा, नांगलेभरे एरियामा Mulpani Thapa Chowk Area मा 13m Pole erection .. कार्यको लागि मिती 2079-05-03 10:00 देखी 2079-05-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Kirtipur Distribution Center को मछेगाउँ फिडर अन्तर्गत पांगा जनसेवा स्कुल देखी जाखा हाइट सम्मा Conductor upgrade गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-05-02 11:00 देखी 2079-05-02 17:30 सम्म उक्त फिडर अन्तर्गत जनसेवा स्कुल नजिक Branch काटी कार्य गर्नुपर्ने भएकोले सो फीडर बाट बितरित स्थानहरु जाखा, जाखा हाइट, इन्छु चौतार लगाएतका स्थानहरुमा बिद्युत अबरुद्ध हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Ratnapark Distribution Center को थापाथली फिडर अन्तर्गत पर्ने प्र्रसुतीगृह पुर्वगेट, नर्भिक हस्पिटल अगाडी, थापाथली पन्चायणीमार्ग, कुरीया गाउं, आन्तरीक राजस्व कार्यालय पछाडी सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-05-02 07:00 देखी 2079-05-02 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने पाटिविहार, बप्पा महदेव, मध्येपुर हस्पिटल, नयाँबस्ती, राम मन्दिर, ददिकोट, गाम्चा , शिरुटार, चित्रपुर, बिरुवा, गुन्डु, घ्याम्पे डाँडा, बालकोट एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-30 12:00 देखी 2079-04-30 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - जरंखु फिडर अन्तर्गत पर्ने धर्मस्थली बजारकाे ब्रान्च काटि HT लाइन छुटाउने कार्य गनुपने भएकाेले मिती 2079-04-30 11:00 देखी 2079-04-30 14:30 सम्म उक्त ब्रान्च काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत काटुन कारखाना, र बस्नेत कटेज नजिककाे एरिया क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालसुधार,amenity , सानो ठिमी,कमलधारा, लगायतको, , एरियामा .बुस कटिङग... कार्यको लागि मिती 2079-04-30 11:00 देखी 2079-04-30 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गत पर्ने तिनपिप्लेकाे ब्रान्च काटी HT लाइन तान्ने कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले मिती 2079-04-30 11:00 देखी 2079-04-30 02:30 सम्म उक्त फिडर अन्तर्गत पर्ने जितपुर फेंदी क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Ratnapark Distribution Center को थापाथली फिडर अन्तर्गत पर्ने प्र्रसुतीगृह पुर्वगेट, नर्भिक हस्पिटल अगाडी, थापाथली पन्चायणीमार्ग, कुरीया गाउं, आन्तरीक राजस्व कार्यालय पछाडी सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-28 11:30 देखी 2079-04-28 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Kohalpur Distribution Center को SAMJHANA फिडर अन्तर्गत पर्ने Maitahawa West, Rangila chowk, Singhbhawani, Bhajjagaudi, Chamaniya, Pedari, Garrahi, Thapuwa, Samjhana chowk, Titiriya, Pipari, Lalpul, Mahadewa एरियामा फिडर थप कार्यको लागि मिती 2079-04-28 10:00 देखी 2079-04-28 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Kohalpur Distribution Center को samshergunj feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने East from kohalpur substation. Chappargaudi, Khadgabar, Dhakeri, Mahadeva, Samshergunj, Rajpur area, Kachanapur, Sikta dam site area. Raptisonari 2,7,8,9 Kohalpur 12,13 एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-27 10:30 देखी 2079-04-27 03:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Ratnapark Distribution Center को कालिकास्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने वरकोबोट अगाडी निस्केको, घटेकुलो खसीचोक,बुध्द मन्दिर ,१७ तल्ले, घटेकुलो(दुर्गा मन्दिर) ,पिपलबोट हुदै मैतीदेवीचोक,सेतोपुल बाट उत्तर, मैतीदेवी मन्दिर, ज्ञानेश्वर आरालोबाट पश्चिम, उत्तर हुदैं टंगाल फिडरको पोल सम्म पुगेको छ । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-26 14:00 देखी 2079-04-26 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी एरियामा ..Bushcutting tatha laamo span ma pole thapne .. कार्यको लागि मिती 2079-04-26 13:00 देखी 2079-04-26 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु . गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने दक्षिणबाराही बाट जम्पर छुटाई उक्त एरियामा रहेको 6 थान tR बन्द गरी लाईन मर्मत हुदै। ,उक्त मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-04-25 10:00 देखी 2079-04-25 15:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु दक्षिणबाराही,नयाँ बस्ती,बालबालिका .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Ratnapark Distribution Center को बागबजार फिडर अन्तर्गत पर्ने भक्तपुर बसपार्क, बागबजार, पुतलीसडक चौक, पुरानो बसपार्क, शंकरदेव क्याम्पस एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-22 11:00 देखी 2079-04-22 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर सटडाउन गरी दक्षिणबाराही बाट जम्पर छुटाई उक्त एरियामा रहेको 4 थान TR बन्द गरी लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-04-22 10:30 देखी 2079-04-22 17:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नयाँ बस्ती ,दक्षिणबाराही ,.बालबालिका ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडर काे फुटुङ्ग स्कुल पछाडिकाे ब्रान्च काटि सडक माझमा रहेकाे पाेल सडक किनारमा स्थानान्तरण कार्य गरि HT/LT लाइन मर्मत सुधार कार्य गर्नुपर्न भएकाेले उप्त्त फिडर अन्तर्गत पर्ने फुटुङ्ग, पदमचक्र स्कुल एरिया, साङ्गला, देविथान, काभ्रेस्थली, अल्ले ब्यारेक, साङ्गला झाेर, र फुटुङ्ग देखि माथि सबै एरियामा मिती 2079-04-21 11:00 देखी 2079-04-21 04:00 सम्म उक्त फिडर काे ब्रान्च काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !