BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Lagankhel Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने रानिबु गणेशथान एरियामा acsr conductor लाई 100 sq mm xlpe covered conductor ले बदलि गर्काने र्यको लागि मिती 2080-04-17 11:30 देखी 2080-04-17 15:00 सम्म उक्त फिडरको हरि को पसल अगाडि (गणेशथान मोडमा) ब्रान्च काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु रानिबु गणेशथान एरियामा विद्युत आपुर्ति अनिमियक हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो टिल्ला चोक नजिक रहेको Tr बन्द गरी उक्त एरियामा ABC केबल बदली .... कार्यको लागि मिती 2080-04-17 08:00 देखी 2080-04-17 11:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो टिल्ला चोक क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को हस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी तालिम केन्द्र, निर्मल निवास एरियामा underground cable raising.. कार्यको लागि मिती 2080-04-17 06:00 देखी 2080-04-17 08:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को पानीपोखरी फिडर अन्तर्गत पर्ने लैनचौर स/स बाट २६ नम्बर वडा कार्यालय हुदै, खानी बिभाग, एम्बेसडर होटल, सभामुख निवास, नेपाली चुल्हो, भारतीय दुतावास, शांग्रिला होटल हुदै महाराजगंज वितरण केन्द्रको एरिया तर्फ एरियामा underground cable raising... कार्यको लागि मिती 2080-04-17 06:00 देखी 2080-04-17 08:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को ठिमि फिडर अन्तर्गत पर्ने पुरानोठिमी चौकी पछाडी Ht लाईन मा spark भएकोले उक्त लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2080-04-16 09:30 देखी 2080-04-16 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..गठ्ठाघर ,पुरानोठिमी ,लोकन्थली ,तेर्साटार ,बोडे सानोठिमी धुन्चेपाखा मगरगाउँ .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को हस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी तालिम केन्द्र, निर्मल निवास एरियामा underground cable raising कार्यको लागि मिती 2080-04-16 06:00 देखी 2080-04-16 08:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को पानीपोखरी फिडर अन्तर्गत पर्ने लैनचौर स/स बाट २६ नम्बर वडा कार्यालय हुदै, खानी बिभाग, एम्बेसडर होटल, सभामुख निवास, नेपाली चुल्हो, भारतीय दुतावास, शांग्रिला होटल हुदै महाराजगंज वितरण केन्द्रको एरिया तर्फ एरियामा underground cable raising... कार्यको लागि मिती 2080-04-16 06:00 देखी 2080-04-16 08:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामा .jotiligayaswer Khanepani ko Ht jodna... कार्यको लागि मिती 2080-04-15 10:30 देखी 2080-04-15 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Gongabu, Ganesh Sthan, Baniyatar, Bhandary Gaun, Jalpa Chowk, Dhaneswor, Vatkeko Pul, Sangla एरियामा ...HT Conductor Upgrading at Jalpa chowk baniyatar. कार्यको लागि मिती 2080-04-13 15:30 देखी 2080-04-13 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को औधोगीक फिडर अन्तर्गत पर्ने औद्योगिक क्षेत्र एरियामा .bkt sub station ma in comer change... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 11:00 देखी 2080-04-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्यासी फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, ब्यासी, देकोचा, कमलविनायक, भत्केपाटि, यतु महदेव, खरिपाटी, पाईपलाईन,छालिङ गुडि, एरियामा ..bkt. Sub station ma in comer change .. कार्यको लागि मिती 2080-04-13 11:00 देखी 2080-04-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने maddyapur thimi oda nub 4 5 6 suryabinayak 1 3 4 and 7 एरियामा bhaktapur ko substation marmat sudhar karya garnu parne huda thimi swtiching .... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मध्यपुर ठिमी, ब्रिहस्पति मार्ग , रोजभिलेज, radhe radhe ss collage , बलकोट oda nub 2 and 3 धारापाटि godawari khola एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा .HT Conductor Upgrading at Hattigauda Bishnumati Pul... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने सुर्यमण्डली अालापाेट जसपुर एरियामा .११के‍ भि एच टि पाेल Shifting... कार्यको लागि मिती 2080-04-13 10:00 देखी 2080-04-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा ..HT Conductor Upgrading.. कार्यको लागि मिती 2080-04-12 10:00 देखी 2080-04-12 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Hattigauda Bishnumati.Pul Area.. लगायतका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Lamahi Distribution Center को Bhaluwang feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने भालुबाङ्ग देखि पूर्वि भेगका हात्तिढुङ्गा,टहडा,धोद्रे,कालाकाटे,मलमला,जुरैनी,चिसापानी,रङ्गसिङ्ग,राँगाकोट ,नयाँबस्ती धानखोला हुदै दोबाटो सम्म पर्ने क्षेत्रहरुमा ट्रान्सफर्मर पोस्ट भासिएर ढल्ने अवश्थामा रहेको हुदाँ सो कार्यको लागि मिती 2080-04-12 07:00 देखी 2080-04-12 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु हात्तिढुङ्गा,टहडा,धोद्रे,कालाकाटे,मलमला,जुरैनी,चिसापानी,रङ्गसिङ्ग,राँगाकोट ,नयाँबस्ती धानखोला हुदै दोबाटो सम्म लगायतका क्षेत्रहरुमा लाईन अवरुद्ध हुने हुदाँ ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Thimi Distribution Center को baneshwor imadol 1 फिडर अन्तर्गत पर्ने मनोहरा ,lokanthali,kutu tol ,kausaltar एरियामा .मर्मत... कार्यको लागि मिती 2080-04-11 06:30 देखी 2080-04-11 06:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Dhunche Distribution Center को Sanjen फिडर अन्तर्गत पर्ने Chilime , simbhu, tatopani , thambuchet , brendam , एरियामामाथिल्लो सान्जेन जलविधुत आयोजनाको पावर Evaculation को लागि Contingency Plan अन्तर्गत निर्माणधिन ११ के भि प्रसार Line को लागि चिलिमे Sub-Station स्यफ्रुबेशीमा VCB Installation र Coupling कार्य गर्नक लागि मिति 2080-04-09 11:30 देखी 2080-04-09 15:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Purano Tatopani, Brendang, Nagthali, Simbu, Thambuchet, Chilime, Langtang लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 month ago
Dhunche Distribution Center को Rasuwagadhi फिडर अन्तर्गत पर्ने Thuman, dahalfedi ,lingling, timure ,ghattekhola, khaidi एरियामा माथिल्लो सान्जेन जलविधुत आयोजनाको पावर Evaculation को लागि Contingency Plan अन्तर्गत निर्माणधिन ११ के भि प्रसार Line को लागि चिलिमे Sub-Station स्यफ्रुबेशीमा VCB Installation र Coupling कार्य गर्नक लागि मिति 2080-04-09 11:30 देखी 2080-04-09 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Thuman, dahalfedi ,lingling, timure ,ghattekhola, khaidi लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !