BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
41 minutes ago
Balambu Sub DC को थानकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने नैकाप, बलम्बु, चुन्देबी , खहरे ,दहचोक एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2079-08-19 12:00 देखी 2079-08-19 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
41 minutes ago
Balambu Sub DC को बलम्बु फिडर अन्तर्गत पर्ने नयाँ नैकप एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2079-08-19 12:00 देखी 2079-08-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 hour ago
Ratnapark Distribution Center को गैरीधारा फिडर अन्तर्गत पर्ने पुर्व राजदरबार उत्तर ढोका हुदै धोवीचौर गैरीधारा, सनराईज बैंक हुदैं बालुवाटार चोक सम्म चाईनिज एमबेशी, नक्साल भुडे गणेश अगाडी,नक्साल भाटभटनी अगाडी हुदैं विशाल नगरचोक सम्म, हाडीगाउं ओरालो,टैगाल फिडर भएको पोल सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-19 11:00 देखी 2079-08-19 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने मध्यपुर ठिमी, ब्रिहस्पति मार्ग , रोजभिलेज, गाठाघर, कौसल्टार, बलकोट धारापाटि एरियामा link switch राख्ने .... कार्यको लागि मिती 2079-08-18 11:30 देखी 2079-08-18 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .सागबारि ,बालकोट ,गठ्ठाघर ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Salyan Distribution Center को Salyan 33 K.v फिडर अन्तर्गत पर्ने लुहाम, लान्ति, सितलपाटि एरियामा मर्मत सम्भार कार्यको लागि मिती 2079-08-17 11:00 देखी 2079-08-17 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु साे लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Madhumalla,Rajghat,Itahara एरियामा .Madan Bhandari Marga ko pole sarne.. कार्यको लागि मिती 2079-08-16 12:00 देखी 2079-08-16 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Miklajung 06, 07 & 08... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को ईमाडोल फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने मनोहरा सुकुमबासी बस्ती एरियामा रहेको 2थान TR बन्द गरी .लाईन मर्मत... कार्यको लागि मिती 2079-08-16 12:00 देखी 2079-08-16 06:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान मनोहरा बस्ती .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकोट धारापाटी र रागिणी चोक को पुर्व Dishconnecting Switch जडान कार्य . कार्यको लागि कौशलटार बाट Branch काटीँ । मिती 2079-08-16 10:00 देखी 2079-08-16 01:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु धारापाटी ,रागिणी ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Bhaktapur Distribution Center को औधोगीक फिडर अन्तर्गत पर्ने औद्योगिक क्षेत्र एरियामा ..thimi dcs bata composite bid feeder ma new feer installation garna Pvt 5 nos transformer banda gari kaam garna.. कार्यको लागि मिती 2079-08-14 09:30 देखी 2079-08-14 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो कोरियण हस्पिटल नजिक रहेको TR बन्द गरी लाईन मर्मत... कार्यको लागि मिती 2079-08-13 12:00 देखी 2079-08-13 01:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Balambu Sub DC को सतुङल फिडर अन्तर्गत पर्ने कन्चन गेट, बोसीगाउमा transformer upgrading कार्यको लागि मिती 2079-08-13 11:30 देखी 2079-08-13 12:30 सम्म उक्त फिडर हिराभट्टाको सेसु अफमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने राधेराधे ड्राइभिङ सेन्टर नजिक रहेको 200 KVA TR बन्द गरी,उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-13 11:00 देखी 2079-08-13 02:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TRअन्तर्गत वितरित स्थान राधेराधे ड्राइभिङ सेन्टर क्षेत्रहरुको ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने अमर हल नजिक रहेको 100 KVA TR बन्द गरी उक्त , एरियामा .मर्मत... कार्यको लागि मिती 2079-08-12 01:00 देखी 2079-08-12 05:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान अमरहल ..क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Pulchowk Distribution Center को बागमती फिडर अन्तर्गत पर्ने सानेपा राम मन्दिर, गुसिंगाल, एडभांस कलेज, लीला घर, अमरावती, सानेपा ,मोड, रेडियंट स्कुल एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-11 11:00 देखी 2079-08-11 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Dhangadi Distribution Center को Attriya To Dhangadhi (33 KV Line) फिडर अन्तर्गत पर्ने धनगढी सवस्टेशनबाट प्रशारित सबै विद्युत लाईन, ३३ के‍.भी. तल लत्रेकाे तारकाे उचाई बढाउने कार्यको लागि मिती 2079-08-10 10:00 देखी 2079-08-10 13:00 सम्म धनगढी सवस्टेशन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले धनगढी सवस्टेशनबाट प्रशारित सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्रिक फिडर अन्तर्गत पर्ने दुधपाटि, नस्माना, इटाछे, बाराही मन्दिर, चासुखेल,ईनाचो,दतातय,सुकुलढोका,राममनदिर ,बशगोपाल एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 15:00 देखी 2079-08-09 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Bhaktapur Distribution Center को सुर्यविनायक फिडर अन्तर्गत पर्ने Cancer हस्पिटल, सल्लाघारी, कटुन्जे, सुर्यविनायक, सिपाडोल, गणेश मन्दिर एरियामा .HT load sshift ... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 14:30 देखी 2079-08-09 15:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो कोरियण हस्पिटल नजिक रहेको TR बन्द गरी लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 03:30 देखी 2079-08-09 04:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को ईमाडोल फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने लोकन्थलि ,राममन्दिर,खानेपानि,मनोहरा एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-08-09 03:00 देखी 2079-08-09 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Pulchowk Distribution Center को बागमती फिडर अन्तर्गत पर्ने राम मन्दिर एरियामा HT लाईन upgrading गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-08-07 11:00 देखी 2079-08-07 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सानेपा राम मन्दिर, गुसिंगाल, एडभांस कलेज, लीला घर, अमरावती, सानेपा ,मोड, रेडियंट स्कुल एरिया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !