BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 hours ago
Maharajgunj Distribution Center को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने Basbari Golphutar एरियामा Bushcutting & Ht Line Re-Stringing.... कार्यको लागि मिती 2078-06-06 10:00 देखी 2078-06-06 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ....भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Lagankhel Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने महालक्ष्मीथान, थसीखेल, एकान्तकुना, नख्खिपोट, मिलनचोक, कान्तिपुर कोलोनी, रानीबु, शोभाहिती, तल्चिखेल, तिखेदेवल एरियामा 66 kV conductor upgradation work कार्यको लागि मिती 2078-06-05 10:00 देखी 2078-06-05 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु जस्तै कुसुन्ती, तिबेतियन क्याम्प, तिखेदेवल, सोभाहीटी, मिलनचोक, बिशालचोक, चापागाउँ दोबाटो, आर्मी ब्यारेक. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Pulchowk Distribution Center को खोकना फिडर अन्तर्गत पर्ने नक्खु ओरालो एरियामा 66kV Patan Suichatar transmission line upgradation कार्यको लागि कार्यको लागि मिती 2078-06-05,06 गते 08:00 देखी 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गणेशथान, एकान्तकुना, खाद्य गोदाम,मेडी सिटी हस्पिटल,आदिनाथ मार्ग्,गणेस मन्दिर,मन्जु श्री मार्ग्,भन्ज्याङ् पिपल बोट,मगर गाउ,सानो खोकना,खोकाना,कार्य बिनायक,बुङमती एरिया,नेवा ईट्टा,चुनिखेल,कतारएम्बेस्सी,खोईचा,फर्सिडोल,जोर्खु,टोकलमाथ,खहरे,डुकुछाप,दनुवार बस्ती एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Pulchowk Distribution Center को सैबु फिडर अन्तर्गत पर्ने नक्खु ओरालो एरियामा 66kV Patan Suichatar transmission line upgradation कार्यको लागि कार्यको लागि मिती 2078-06-05,06 गते 08:00 देखी 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु यातायात कार्यालय, पद्मा कोलोनी, अरुणिमा, फुलबारी चोक,महतो मार्ग्,पुरानो वडा कार्यालय,भैसेपाटी आवास,भैसेपाटी चोक,ॠषि मन्दिर एरिया,एकल डाडा,नक्खुडोल, तालिम केन्द्र,रेडिओ नेपाल टावर,गोकुल आवास,वाई वाई चोक,खड्का गाउ,खोकना दोबाटो,डिश होम, कार्य बिनायक हाउजिङ एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी एरियामा .HT/LT Line Shifting works in Chunikhel... कार्यको लागि मिती 2078-06-04 14:00 देखी 2078-06-04 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक एरियामा Dismantling works of Pole कार्यको लागि मिती 2078-06-04 08:00 देखी 2078-06-04 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Maharajgunj Distribution Center को पानीपोखरी फिडर अन्तर्गत पर्न Teaching hospital एरियामा HT Line maintenance कार्यको लागि मिती 2078-06-03 16:00 देखी 2078-06-03 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लाजिम्पाट, पानीपोखरी,Maharajgunj लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Maharajgunj Distribution Center को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी एरियामा एच टी लाईन ट्रान्स्फर्मरको डि ओ बदली कार्यको लागि मिती 2078-06-03 15:00 देखी 2078-06-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने सानेपा एरियामा switch maintenance कार्यको लागि मिती 2078-06-03 14:00 देखी 2078-06-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बल्खु हेल्थ पोस्ट, सानेपा चोक,झम्सिखेल, पुल्चोक, प्रधान सेनापति कुवाटर, ठाडोढुंगा, हरिहर भवन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Pulchowk Distribution Center को बागमती फिडर अन्तर्गत पर्ने सानेपा एरियामा switch maintenance कार्यको लागि मिती 2078-06-03 14:00 देखी 2078-06-03 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बागमती फिडर अन्तर्गत पर्ने सानेपा राम मन्दिर, गुसिंगाल, एडभांस कलेज, लीला घर, अमरावती, सानेपा ,मोड, रेडियंट स्कुल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने ..Tokha Sangla HT Line maintenanace.. कार्यको लागि मिती 2078-06-03 10:00 देखी 2078-06-03 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा . लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Maharajgunj Distribution Center को सामाखुशी फिडर अन्तर्गत पर्ने samakhu chwok ma HT/LT line maintenance .... कार्यको लागि मिती 2078-06-03 10:00 देखी 2078-06-03 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .गोंगबु, सामाखुशी, वानियाटार, भण्डारीटोल एरियामा... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Pulchowk Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने नखु चोक एरियामा 66kV Patan Suichatar transmission line upgradation कार्यको लागि मिती 2078-06-03 08:00 देखी 2078-06-03 14:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नखु चोक, बागडोल, धोबिधारा, मालपोखरी, धोबीघाट, नयाँबाटो, सनराइज टावर, आफल्डोल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Pulchowk Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने नखु चोक एरियामा 66kV Patan Suichatar transmission line upgradation कार्यको लागि मिती 2078-06-03 08:00 देखी 2078-06-03 14:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नखु चोक, बागडोल, धोबिधारा, मालपोखरी, धोबीघाट, नयाँबाटो, सनराइज टावर, आफल्डोल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Budanilkantha Sub DC को तारेभिर फिडर अन्तर्गत पर्ने चपली, रुद्रेश्वर, देउवाचोक, नारायणथान, मुहानपोखरी, गैह्रीगाउ, चिसिनी एरियामा ..Transformer charge garna jumper jodne.. कार्यको लागि मिती 2078-06-03 01:00 देखी 2078-06-03 02:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .नारायणथान, मुहानपोखरी, गैह्रीगाउ, चिसिनी... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा ....HT line maintenance कार्यको लागि मिती 2078-06-02 16:00 देखी 2078-06-02 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Maharajgunj Distribution Center को धापासी फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, टोखारोड, वानियाटार, ग्राण्डि वरिपरि, रानीवारी एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2078-06-02 12:00 देखी 2078-06-02 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
बालाजु वितरण केन्द्रको गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गतको नागार्जुन स्कुल देखि तिनपिप्ले सम्म मिति २०७८-०६-०२ गते विहान १०:३० बजे देखि बेलुका ५:०० बजे सम्म बुस कटिंगको कार्य हुने भएकोले सो समयमा फुयालथोक, विचारिथोक, तिनपिप्ले, पाचमाने, आठमाइल, छत्रेदेउराली, धुनिबेसी, लगाएतका छेत्रहरुमा विधुत आपूर्ति बन्द हुने र निर्धारित समय अगावै काम सम्पन्न भएमा तोकिएको समय अगाडी नै लाइन सुचारु हुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै यस कार्य बाट ग्राहकहरु प्रति पर्न जाने असुविधा प्रति ने. वि. प्रा. बालाजु वितरण केन्द्र क्षमाप्रार्थी छ

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, गोंगबु, मित्रनगर, गोंगबु गणेशस्थान, बसपार्क एरियामा ..लाइन मर्मत.. कार्यको लागि मिती 2078-06-02 10:00 देखी 2078-06-02 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, गोंगबु, मित्रनगर, गोंगबु गणेशस्थान, बसपार्क एरियामा ..लाइन मर्मत.. कार्यको लागि मिती 2078-06-02 10:00 देखी 2078-06-02 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !