BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्यासी फिडर अन्तर्गत पर्ने सानो ब्यासि देखी ठूलो ब्यासि सम्म ११ के.भि नलिनचोक फिडरमा सुधार कार्य गर्नु पर्ने र कम्पोजिट लाईन रहेकोले ब्यासि फिडर पनि सट्डाउन गर्नु पर्ने हुँदा उक्य कार्यको लागि मिती 2078-10-08 11:00 देखी 2078-10-08 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु कालोपाटी, ब्यासी, देकोचा, कमलविनायक, भत्केपाटि, यतु महदेव, खरिपाटी, पाईपलाईन एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Bhaktapur Distribution Center को नलिनचोक फिडर अन्तर्गत पर्ने सानो ब्यासि देखी ठुलो ब्यासि सम्मको ११ के.भि लाईन झोलिएको ठाँउमा नयाँ पोल थप गरि सुधार कार्यको लागि मिती 2078-10-08 11:00 देखी 2078-10-08 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु कमलविनायक बसपार्क, लिवाली, चियामासिंग, ताथली, सिपडोल, आशापुरी, पलासे, काक्राबारी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Itahari Distribution Center को NTC FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने (West from itahari chowk up to koshi guest house, janata field, healthpost, pashupati mandir, aaitabare telecome) एरियामा maintenance कार्यको लागि मिती 2078-10-08 08:00 देखी 2078-10-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Itahari Distribution Center को KHANAR FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने (Khanar area, ocean park, jutbikas , east from itahari chowk, bhetghat chowk, bauka , pashupati chowk, sansari chowk, hawai chowk, puran chowk, khorsani khap) एरियामा maintenance कार्यको लागि मिती 2078-10-08 08:00 देखी 2078-10-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Itahari Distribution Center को UDHYOG LABIPUR FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने Only industrial consumer( khanar, east from itahari chowk, west from itahari chowk up to jhumka bazar) एरियामा maintenance कार्यको लागि मिती 2078-10-08 08:00 देखी 2078-10-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Itahari Distribution Center को PURANO UDHYOG (old industrial) FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने Only industrial consumer ( khanar area) एरियामा maintenance कार्यको लागि मिती 2078-10-08 08:00 देखी 2078-10-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Madhumalla,Rajghat,Itahara एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2078-10-07 08:30 देखी 2078-10-07 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Madhumalla लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Budanilkantha Sub DC को तारेभिर फिडर अन्तर्गत पर्ने मुहानपोखरी, गैह्रीगाउ, चिसिनी एरियामा ..laamo span area ma taar jholiyera pole thapne .. कार्यको लागि मिती 2078-10-06 14:00 देखी 2078-10-06 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..muhanpokhari , taulung , taarebhir.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Pulchowk Distribution Center को कूपनडोल फिडर अन्तर्गत पर्ने पाटन ढोका एरियामा डिस कनेक्टिङ सुईच जडान गर्ने, एच टि लाईन मर्मत कार्यको लागि मिती 2078-10-05 08:00 देखी 2078-10-05 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु इटी, महापाल, पाटन दरबार, बंलामुखी, शंखमुल, पाटनढोका, मंगलबजार, छबाल एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल एरियामा .HT/LT Line Shifting works... कार्यको लागि मिती 2078-10-04 11:00 देखी 2078-10-04 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Bhangal tatha Chunikhel... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Madhumalla,Rajghat,Itahara एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2078-10-04 08:00 देखी 2078-10-04 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु all place of Madhumallaलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Kirtipur Distribution Center को फर्पिंग फिडर अन्तर्गत पर्ने मच्छेगाउ क्षेत्रमा ११ के.भि. लाइन नजिक परेका रूखहरू कटान गर्नका लागि मिती 2078-10-03 11:00 देखी 2078-10-03 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ढाक्सी लगायतका क्षेत्रहरुमा विद्युत अापुर्ती बन्द हुने भएकाेले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Urlabari Distribution Center को Urlabari फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Tandi ,Ramite,Pathari,Sanishchare एरियामा composite line shifting कार्यको लागि मिती 2078-10-01 09:30 देखी 2078-10-01 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु pathari shanischare Na.Pa.(ward No.8 ,6 and 4 ) लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Urlabari Distribution Center को Urlabari फिडर अन्तर्गत पर्ने Pathari,Sanishchare एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2078-09-30 09:30 देखी 2078-09-30 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Pathari shanischareलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Kohalpur Distribution Center को samshergunj feeder अन्तर्गत पर्ने ढकेरीमा रहेको DS काटी conductor अपग्रेड कार्यको लागि मिती 2078-09-28 10:00 देखी 2078-09-28 15:00 सम्म उक्त फिडरको DS काटी गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बालापुर, राजपुर, कचनापुर, अगैया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा विद्युत सेवा अवरुध हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Nepalgunj Distribution Center को Kohalpur Nepalgunj Circuit 2 फिडर अन्तर्गत Kohalpur Grid मा 63 MVA Power Transformer Upgrade गर्ने कार्य तथा साेही समयमा New substation nepalgunj ममर्त कार्यको लागि मिति 2078-09-27, 11:00 देखी 2078-09-27,15:00 विचकाे समयमा उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गतका स्थानहरु लगायत अ‍‌‍ासिक तथा सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल एरियामा ..HT/LT Line Shifting works.. कार्यको लागि मिती 2078-09-26 11:00 देखी 2078-09-26 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Upper Bhangal... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को सुकेधारा फिडर अन्तर्गत पर्ने sukedhara एरियामा HT Line Maintenanace.... कार्यको लागि मिती 2078-09-25 11:00 देखी 2078-09-25 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...मण्डिखाटार, एकताबस्ती, न्युकोलोनी . लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने टुपेक ,सुन्दरबस्ति एरियामा ..New transforemer Charging.. कार्यको लागि मिती 2078-09-17 13:00 देखी 2078-09-17 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु sundarbasti , bhangal , chunikhel .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Kohalpur Distribution Center को samshergunj feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने ढकेरीमा रहेको स्वीच काटी conductor upgrde कार्य गर्नुपर्ने भएकोले सो फिडरको Dhakeri,balapur, Mahadeva, Samshergunj, Rajpur area, Kachanapur, Sikta dam site . एरियामा .. मिती 2078-09-17, 09:00 देखी 2078-09-17, 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित माथिका स्थानहरु मा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !