BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Bhaktapur Distribution Center को कटुन्जे फिडर अन्तर्गत पर्ने नेकोसेरा,दुवाकोट मोड,KMC चोक,दुवाकोट हाईट,खडकाडिल,NEC Engineering कलेज एरिया एरियामा Bir hospital ko lagi Ht line ko pole jadan.... कार्यको लागि मिती 2080-08-13 11:00 देखी 2080-08-13 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु kmc chok, , nepal Enginering collage area .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Maharajgunj Distribution Center को तारेभीर फिडर अन्तर्गत पर्ने Tarevir एरियामा HT-Restringing कार्यको लागि मिती 2080-08-13 11:00 देखी 2080-08-13 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Tushal, Bhasmasthali,Lipikot, Chandeshwori (3 nos.of trf. off hune) लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
सुचना ! बालाजु बितरण केन्द्र अन्तर्गत बालाजु चोक नजिक बि.आई.डि.को ब्याक गेट संगै रहेको जरङकु र बिष्णुमती फिडरको ११ थान पोलका साथै १ थान ट्रान्सफर्मरको पोष्ट ढल्किएर महाराजगञ्ज बितरण केन्द्र अन्तर्गतका महाराजगञ्ज १ र महाराजगञ्ज २ फिडर संग एक आपसमा जुध्न लागेको कारण उक्त पोलहरु सिधा गर्नुपर्ने भएकाले मिति २०८०।०८।१३ गते ०९ः०० बजे देखि १६ः०० बजे सम्म ७ (सात) घण्टा ११ के.भि.को बिष्णुमती, जरङकु, महाराजगञ्ज १ र महाराजगञ्ज २ फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो फिडरहरुबाट बितरित लाईनहरुको सप्लाई बन्द रहने व्यहोरा सुचित गरिन्छ । यसवाट सेबाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति ने.बि.प्रा. क्षमाप्रार्थी छ । साथै निर्धारित समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाईन सुचारु हून सक्ने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गरीन्छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
सुचना ! बालाजु बितरण केन्द्र अन्तर्गत बालाजु चोक नजिक बि.आई.डि.को ब्याक गेट संगै रहेको जरङकु र बिष्णुमती फिडरको ११ थान पोलका साथै १ थान ट्रान्सफर्मरको पोष्ट ढल्किएर महाराजगञ्ज बितरण केन्द्र अन्तर्गतका महाराजगञ्ज १ र महाराजगञ्ज २ फिडर संग एक आपसमा जुध्न लागेको कारण उक्त पोलहरु सिधा गर्नुपर्ने भएकाले मिति २०८०।०८।१३ गते ०९ः०० बजे देखि १६ः०० बजे सम्म ७ (सात) घण्टा ११ के.भि.को बिष्णुमती, जरङकु, महाराजगञ्ज १ र महाराजगञ्ज २ फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो फिडरहरुबाट बितरित लाईनहरुको सप्लाई बन्द रहने व्यहोरा सुचित गरिन्छ । यसवाट सेबाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति ने.बि.प्रा. क्षमाप्रार्थी छ । साथै निर्धारित समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाईन सुचारु हून सक्ने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गरीन्छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकुमारी पोखरी नजिक रहेको 200 KVA TR .बन्द गरी उक्त एरियामा केबल बदली . कार्यको लागि मिती 2080-08-09 09:30 देखी 2080-08-16 12:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान बालकुमारी पोखरी ...क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकुमारी पोखरी नजिक रहेको 200 KVA TR .बन्द गरी उक्त एरियामा केबल बदली . कार्यको लागि मिती 2080-08-09 09:30 देखी 2080-08-16 12:30 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान बालकुमारी पोखरी ...क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Thimi Distribution Center को ठिमि -३ फिडर अन्तर्गत पर्ने बोडे सिन्टिटार स्थित 100 KVA TR र सरस्वतीखेल 100 KVA TR लाई 200 KVA TR अपग्रेड .... कार्यको लागि मिती 2080-08-07 12:30 देखी 2080-08-14 02:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..बोडे,निलबाराही,सरस्वतीखेल .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Bhaktapur Distribution Center को कटुन्जे फिडर अन्तर्गत पर्ने नेकोसेरा,दुवाकोट मोड,KMC चोक,दुवाकोट हाईट,खडकाडिल,NEC Engineering कलेज एरिया एरियामा Sallaghari Comolex Agadi Cabalhead Marmat.... कार्यको लागि मिती 2080-08-10 12:00 देखी 2080-08-10 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Duhabi Distribution Center को 33 KV Multifuel 2 फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi 1 Prastoki एरियामा MAINTENANCE कार्यको लागि मिती 2080-08-08 13:00 देखी 2080-08-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Maharajgunj Distribution Center को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी एरियामा HT Conductor re-stringing & LT Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-08-08 11:00 देखी 2080-08-08 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Chunikhel, Gamcha, Karuna Hospital, Sapreghunga लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2080-08-07 11:00 देखी 2080-08-07 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Pasikot, Italitar, Kapur Chowk, Golden Chowk, Gorkhali Pool लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Aalebokhim Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bokhim, Sidheshwar, Gupteshwar, Okhare, Dhodlekhani, Bhulke, Dalgaun, Timma, Chhinamakhu, Annapurna, Nagi, Khawa, Kot, Gogane, Lekharka एरियामा Upgradation and installation of power transformer in panitanki substation कार्यको लागि मिती 2080-07-24 07:00 देखी 2080-07-24 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Bhojpur Bazzar Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bhojpur, Taksar, Manebhanjyang, Baikunthe, Basikhora एरियामा Upgradation and installation of power transformer in panitanki substation कार्यको लागि मिती 2080-07-24 07:00 देखी 2080-07-24 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 weeks ago
Bhojpur Distribution Center को 11 KV Kaphle Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Pokhare, Bhaisipankha, Suntale, Helauchha, Aamtek, Shyamshila, Tiwaribhanjyang, Chyangre, Bastim, Sanodumma, Thulodummo, Yangpang, Champe, Pyauli, Charambi, Yaku, Jarayotar, Nepaledada, Kudakaule, Mulpani, Keurenipani, Tungechha, Kimalung, Sangpang, Deura एरियामा Upgradation and installation of power transformer in panitanki substation कार्यको लागि मिती 2080-07-24 07:00 देखी 2080-07-24 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने गाम्चा चोक नजिक रहेको 100 KVA TR लाई 200 KVA TR अप्रगेड गर्न .... कार्यको लागि मिती 2080-07-23 09:30 देखी 2080-07-23 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान गाम्चा .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Surkhet Distribution Center को Bulbule Feeeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Aeri chowk to Ranighat एरियामा Distribution line maintenance and Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2080-07-23 07:00 देखी 2080-07-23 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Bhaktapur Distribution Center को नगरकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, डोबू, झौखेल, गेलाल गाउँ, छालिंग, नगरकोट,बागेशवरी,चागुनारायण,तेलकोट,नगरकोट होटेल एरिया एरियामाHt Pole Chnage and 11 kv ht Jumper Maintinces .... कार्यको लागि मिती 2080-07-22 12:30 देखी 2080-07-22 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने sos चोक र कौशलटार सागबारी पुलिस विट अगाडी TR अपग्रेड ... कार्यको लागि मिती 2080-07-22 09:00 देखी 2080-07-22 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..कौशलटार ,बालकोट धारापाटी राधेराधे चोक गोदावरी खोला बालकोट कुष्ण मन्दिर .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Dadeldhura Distribution Center को 33 kV Syaule Budar Substation फिडर अन्तर्गत पर्ने From syaule substation to Budar substation trunk line एरियामा ...Budar SS ma marmat. कार्यको लागि मिती 2080-07-22 07:00 देखी 2080-07-22 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 weeks ago
Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने बसुन्धरा, गोंगबु टाउन प्लानि‌‌ङ्ग , गोंगबु सामाखुशी, रानीवारी एरियामा Replacement of Load Break Switch.at Samakhushi Chowk... कार्यको लागि मिती 2080-07-21 13:00 देखी 2080-07-21 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !