BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 hours ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने माया पाटी, ब्रम्हखेल, इन्द्रायेनी, साँखु, जर्शिंग पौवा, नांगलेभरे एरियामा .... Mulpani Brahmakhel Sadak काे ११के‍भि line shifting कार्यको लागि मिती 2080-02-27 10:00 देखी 2080-02-27 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
8 hours ago
Salyan Distribution Center को Salyan 33 K.v फिडर अन्तर्गत पर्ने तुल्सिपुर, हर्नेटि, राम्री, कपुरकाेट, साेलाबाङ, टुनिबाेट, लुहाम, लान्ति, सितलपाटि एरियामा मर्मत स‌भार तथा बुस काट्ने कार्यको लागि मिती 2080-02-27 07:00 देखी 2080-02-27 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लाइन अवरुद्ध हुने हु‌दा साे अन्तरगत सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Lagankhel Distribution Center को रेडियो नेपाल फिडर अन्तर्गत पर्ने सातदोबाटो, रेडियो नेपाल, कृषि अनुसन्धान , इसिमोड, खुमलटार , प्रचण्ड निवास, धापाखेल, भेल्पा, जेम्स, कान्तिपुर ईन्जिनियरिङ, नागदाह एरियामा Line maintenance कार्यको लागि मिती 2080-02-26 10:30 देखी 2080-02-26 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Lagankhel Distribution Center को पि.आई.डी. फिडर अन्तर्गत पर्ने पाटन औधोगिक क्षेत्र एरियामा Iine maintenance कार्यको लागि मिती 2080-02-26 10:30 देखी 2080-02-26 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Lagankhel Distribution Center को KHUMALTAR फिडर अन्तर्गत पर्ने Areas from chapagaon debato, dholahiti, sangpang chowk, sunakothi, thecho etc एरियामा line maintenance कार्यको लागि मिती 2080-02-26 10:30 देखी 2080-02-26 11:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने सानोठिमी sos कलेज र परिक्षा Bord नजिक रहेको २ थान TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2080-02-26 08:00 देखी 2080-02-26 05:00 सम्म उक्त TR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थानहरु sanothimi परिक्षा Bord र sos कजेज .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्रिक फिडर अन्तर्गत पर्ने दुधपाटि, नस्माना, इटाछे, बाराही मन्दिर, चासुखेल,ईनाचो,दतातय,सुकुलढोका,राममनदिर ,बशगोपाल एरियामा .HT LOD SHIFT... कार्यको लागि मिती 2080-02-25 16:30 देखी 2080-02-25 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Bhaktapur Distribution Center को औधोगीक फिडर अन्तर्गत पर्ने औद्योगिक क्षेत्र एरियामा HT LOD SHIFT .... कार्यको लागि मिती 2080-02-25 11:00 देखी 2080-02-25 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Bhaktapur Distribution Center को नलिनचोक फिडर अन्तर्गत पर्ने कमलविनायक बसपार्क, लिवाली, चियामासिंग, ताथली, सिपडोल, आशापुरी, पलासे, काक्राबारी, साँगा, चितापोल,रानिकोट,पाटिभयझाङ एरियामा ..HT LOD SHIFT.. कार्यको लागि मिती 2080-02-25 11:00 देखी 2080-02-25 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Bhaktapur Distribution Center को ब्यासी फिडर अन्तर्गत पर्ने कालोपाटी, ब्यासी, देकोचा, कमलविनायक, भत्केपाटि, यतु महदेव, खरिपाटी, पाईपलाईन,छालिङ गुडि, एरियामा ....HT LOD SHIFT कार्यको लागि मिती 2080-02-25 11:00 देखी 2080-02-25 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Belbari Distribution Center को 33/11 kV Biratchowk Substation Maintianance फिडर अन्तर्गत पर्ने NEA Belbari DCS All Feeder एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-02-25 09:00 देखी 2080-02-25 01:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत सटडाउन गरी लाईन Load Balance .... कार्यको लागि मिती 2080-02-24 11:30 देखी 2080-02-24 12:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु चारदोबाटो ,गठ्ठाघर ,लोकन्थली ,कौशलटार ,बालकोट ,अधिकारी टोल ,ल कलेज ,दक्षिणबाराही ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर सटडाउन ..गरी ..लाईन Load balance कार्यको लागि मिती 2080-02-24 11:30 देखी 2080-02-24 12:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु राधेराधे ,कमेरुटार ,ss चोक ,ठिमी ,कौशलटार ,बालकोट ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Dhunche Distribution Center को Syafru feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने gatlang , somthang एरियामा चिलिमे त्रिशुली २२० के. भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको Tower हरुमा Conductor Stringing को कार्यको लागि मिती 2080-02-24 08:00 देखी 2080-02-31 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गत्लांग, सोम्दांग लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Maharajgunj Distribution Center को ढुंगेधारा फिडर अन्तर्गत पर्ने Mitranagar एरियामा HT Line Upgrading.... कार्यको लागि मिती 2080-02-23 11:00 देखी 2080-02-23 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .Gangabu Buspark, Mitranagar, Pabitranagar, Birendra Yashwarya Marga... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Inaruwa Distribution Center को 11 KV Jhumka Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Inaruwa Na.Pa. Ward No.3,6, Ramdhuni Na.Pa Ward No. 2, 4, 9 एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2080-02-22 08:00 देखी 2080-02-25 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Jorpati Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने माया पाटी, ब्रम्हखेल, इन्द्रायेनी, साँखु, जर्शिंग पौवा, नांगलेभरे एरियामा ब्रम्हखेल मुलपानी सडककाे ११के‍‍भि‍ लाइन Shifting .... कार्यको लागि मिती 2080-02-20 10:00 देखी 2080-02-20 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Maharajgunj Distribution Center को खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Dhaneswor, Dhalamltar एरियामा HT Line Upgrading.... कार्यको लागि मिती 2080-02-18 11:00 देखी 2080-02-18 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Gongabu, Ganesh Sthan, Baniyatar, Bhandary Gaun, Jalpa Chowk, Dhaneswor, Vatkeko Pul, Sangla .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को निकोसेरा फिडर अन्तर्गत पर्ने राधेराधे चोक नजिक रहेको 300 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2080-02-17 10:30 देखी 2080-02-17 01:30 सम्म उक्त tR सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो TR अन्तर्गत वितरित स्थान radhe radhe ... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Maharajgunj Distribution Center को Hepali Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Dhapsi Mahila Sangha एरियामा ..HT Line Upgrading.. कार्यको लागि मिती 2080-02-16 10:00 देखी 2080-02-16 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...हेपाली हाइट, देउराली जनता , कुवर कोलनी , कृष्ण मन्दिर हुदै Greenland चोक , Ishan Hospital. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !