BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने पाटिविहार, बप्पा महदेव, मध्येपुर हस्पिटल, नयाँबस्ती, राम मन्दिर, ददिकोट, गाम्चा , शिरुटार, चित्रपुर, बिरुवा, गुन्डु, घ्याम्पे डाँडा, बालकोट एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-30 12:00 देखी 2079-04-30 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - जरंखु फिडर अन्तर्गत पर्ने धर्मस्थली बजारकाे ब्रान्च काटि HT लाइन छुटाउने कार्य गनुपने भएकाेले मिती 2079-04-30 11:00 देखी 2079-04-30 14:30 सम्म उक्त ब्रान्च काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत काटुन कारखाना, र बस्नेत कटेज नजिककाे एरिया क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को ठिमी फिडर अन्तर्गत पर्ने बालसुधार,amenity , सानो ठिमी,कमलधारा, लगायतको, , एरियामा .बुस कटिङग... कार्यको लागि मिती 2079-04-30 11:00 देखी 2079-04-30 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गत पर्ने तिनपिप्लेकाे ब्रान्च काटी HT लाइन तान्ने कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले मिती 2079-04-30 11:00 देखी 2079-04-30 02:30 सम्म उक्त फिडर अन्तर्गत पर्ने जितपुर फेंदी क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Ratnapark Distribution Center को थापाथली फिडर अन्तर्गत पर्ने प्र्रसुतीगृह पुर्वगेट, नर्भिक हस्पिटल अगाडी, थापाथली पन्चायणीमार्ग, कुरीया गाउं, आन्तरीक राजस्व कार्यालय पछाडी सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-28 11:30 देखी 2079-04-28 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Kohalpur Distribution Center को SAMJHANA फिडर अन्तर्गत पर्ने Maitahawa West, Rangila chowk, Singhbhawani, Bhajjagaudi, Chamaniya, Pedari, Garrahi, Thapuwa, Samjhana chowk, Titiriya, Pipari, Lalpul, Mahadewa एरियामा फिडर थप कार्यको लागि मिती 2079-04-28 10:00 देखी 2079-04-28 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Kohalpur Distribution Center को samshergunj feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने East from kohalpur substation. Chappargaudi, Khadgabar, Dhakeri, Mahadeva, Samshergunj, Rajpur area, Kachanapur, Sikta dam site area. Raptisonari 2,7,8,9 Kohalpur 12,13 एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-27 10:30 देखी 2079-04-27 03:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Ratnapark Distribution Center को कालिकास्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने वरकोबोट अगाडी निस्केको, घटेकुलो खसीचोक,बुध्द मन्दिर ,१७ तल्ले, घटेकुलो(दुर्गा मन्दिर) ,पिपलबोट हुदै मैतीदेवीचोक,सेतोपुल बाट उत्तर, मैतीदेवी मन्दिर, ज्ञानेश्वर आरालोबाट पश्चिम, उत्तर हुदैं टंगाल फिडरको पोल सम्म पुगेको छ । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-26 14:00 देखी 2079-04-26 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी एरियामा ..Bushcutting tatha laamo span ma pole thapne .. कार्यको लागि मिती 2079-04-26 13:00 देखी 2079-04-26 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु . गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने दक्षिणबाराही बाट जम्पर छुटाई उक्त एरियामा रहेको 6 थान tR बन्द गरी लाईन मर्मत हुदै। ,उक्त मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-04-25 10:00 देखी 2079-04-25 15:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु दक्षिणबाराही,नयाँ बस्ती,बालबालिका .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Ratnapark Distribution Center को बागबजार फिडर अन्तर्गत पर्ने भक्तपुर बसपार्क, बागबजार, पुतलीसडक चौक, पुरानो बसपार्क, शंकरदेव क्याम्पस एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-22 11:00 देखी 2079-04-22 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर सटडाउन गरी दक्षिणबाराही बाट जम्पर छुटाई उक्त एरियामा रहेको 4 थान TR बन्द गरी लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-04-22 10:30 देखी 2079-04-22 17:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु नयाँ बस्ती ,दक्षिणबाराही ,.बालबालिका ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडर काे फुटुङ्ग स्कुल पछाडिकाे ब्रान्च काटि सडक माझमा रहेकाे पाेल सडक किनारमा स्थानान्तरण कार्य गरि HT/LT लाइन मर्मत सुधार कार्य गर्नुपर्न भएकाेले उप्त्त फिडर अन्तर्गत पर्ने फुटुङ्ग, पदमचक्र स्कुल एरिया, साङ्गला, देविथान, काभ्रेस्थली, अल्ले ब्यारेक, साङ्गला झाेर, र फुटुङ्ग देखि माथि सबै एरियामा मिती 2079-04-21 11:00 देखी 2079-04-21 04:00 सम्म उक्त फिडर काे ब्रान्च काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Thimi Distribution Center को बोडे खानेपानी फिडर अन्तर्गत पर्ने Bode, कार्कि गाऊँ नजिक रहेको TR बन्द गरी LT लाईन मा परेको रुखको हाँगा काट्ने कार्य हुदै । उक्त कार्यको लागि मिती 2079-04-21 01:00 देखी 2079-04-21 02:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान बोडे कार्की गाउँ क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Sankhu Sub DC को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने Sankhu sub-dc office dekhi Salinadi samma एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-20 11:00 देखी 2079-04-20 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Salinadi area,Chattitar .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Ratnapark Distribution Center को असन फिडर अन्तर्गत पर्ने रत्नपार्क बगैचाभित्र, भोटाहिटी साझा भण्डार, असनचोक, बाङ्गेमुढा, भेडासिंह, ईन्द्रचोक, सुरज आर्केड अगाडी, मसला गल्लीको मोड सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-19 15:00 देखी 2079-04-19 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Budanilkantha Sub DC को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने हेपाली, एरियामा .Jumper joining of Distribution transformer... कार्यको लागि मिती 2079-04-19 12:00 देखी 2079-04-19 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Budanilkantha Sub DC को Taarebhir फिडर अन्तर्गत पर्ने Tusal एरियामा ..Distribution Line Maintenance .. कार्यको लागि मिती 2079-04-19 10:00 देखी 2079-04-19 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..Bishnumati Tusal.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Kuleshwor Distribution Center को स्वयम्भु फिडर अन्तर्गत पर्ने सानो भर्यांङ्ग, ठुलो भर्यांङ्ग, सशास्त्र प्रहरी बल, स्वयम्भु, पाँचधारा कारखाना चोक सोल्टी दाेबाटाे सितापाइला एभरेष्ट बेन्क ज्योती स्कुल एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-04-18 11:30 देखी 2079-04-18 13:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 week ago
Jorpati Distribution Center को Suncity Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bista gau,harahara mahadev,bhadrakali petropump,suncity,sunrise bank,sagarmatha colony,kadaghari prahari chauki एरियामा HT Line shifting and installation of disconnecting switch.... कार्यको लागि मिती 2079-04-18 10:00 देखी 2079-04-18 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !