News / Notice
सरुवा सम्बन्धमा (पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-19 00:00:00

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७६.०४.३१ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण


सरुवा सम्बन्धमा (बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-16 00:00:00

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७६.०४.२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विववरण


परिपत्र
2019-08-16 00:00:00

तलब तथा ग्रेड बृद्धि र वार्षिकोत्सव खर्च दिने बारे


संघीय संरचना अनुसार प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय र बितरण केन्द्रहरु समायोजन गर्ने सम्बन्धमा
2019-08-14 00:00:00

संघीय संरचना अनुसार प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय र बितरण केन्द्रहरु समायोजन गर्ने सम्बन्धमा


सरुवा गरिएको सम्बन्धमा (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-14 00:00:00

सरुवा गरिएको सम्बन्धमा (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)


दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने बारे सूचना
2019-08-11 00:00:00

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने बारे सूचना


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा।
2019-08-08 00:00:00

मिति २०७६/०४/२३ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा।


३४ औ वार्षिकोत्सवमा दीर्घ सेवा पदक पाउने कमाचारीहरुको छुट नामावली
2019-08-07 00:00:00

 ३४ औ वार्षिकोत्सवमा दीर्घ सेवा पदक पाउने कमाचारीहरुको छुट नामावली 


सार्वजनिक सूचना
2019-08-06 00:00:00

   


विज्ञप्ती
2019-08-05 00:00:00

      


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !