News / Notice
संघीय संरचना अनुसार प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय र बितरण केन्द्रहरु समायोजन गर्ने सम्बन्धमा
2019-08-14 00:00:00

संघीय संरचना अनुसार प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय र बितरण केन्द्रहरु समायोजन गर्ने सम्बन्धमा


सरुवा गरिएको सम्बन्धमा (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-14 00:00:00

सरुवा गरिएको सम्बन्धमा (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)


दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने बारे सूचना
2019-08-11 00:00:00

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने बारे सूचना


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा।
2019-08-08 00:00:00

मिति २०७६/०४/२३ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको सम्बन्धमा।


३४ औ वार्षिकोत्सवमा दीर्घ सेवा पदक पाउने कमाचारीहरुको छुट नामावली
2019-08-07 00:00:00

 ३४ औ वार्षिकोत्सवमा दीर्घ सेवा पदक पाउने कमाचारीहरुको छुट नामावली 


सार्वजनिक सूचना
2019-08-06 00:00:00

   


विज्ञप्ती
2019-08-05 00:00:00

      


३४ औ वार्षिकोत्सवमा सेवा पदक पाउने कमाचारीहरुको नामावली छुट भएमा सम्पर्कको सूचना
2019-07-29 00:00:00

३४ औ वार्षिकोत्सवमा दीर्घ सेवा पदक पाउने कमाचारीहरुको नामावली छुट भएमा फोन नं. ४१५३०८७ वा मोवाइल नं. ९८६३६०४३३७ सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।


बढुवाका लागि थप बिवरण पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना
2019-07-26 00:00:00

बढुवाका लागि थप बिवरण पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना  


२०७६ साल पौष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-07-22 00:00:00

२०७६ साल पौष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !