News / Notice
आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2019-09-10 00:00:00

आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


मिति २०७६|०५|२० को निर्णय अनुसार २०७६ फाल्गुण र चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु
2019-09-09 00:00:00

मिति २०७६|०५|२० को निर्णय अनुसार २०७६ फाल्गुण र चैत्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरु


परिपत्र
2019-08-30 00:00:00

रमाना सम्बन्धमा


जिम्मेवारी तोकिएको
2019-08-30 00:00:00

मिति २०७६/०५/१२ को निर्णयानुसार संलग्न अनुसारका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2019-08-28 00:00:00

मिति २०७६/०५/१० को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-08-23 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना
2019-08-20 00:00:00

प्रतिक्षा सुचीका उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सूचना


सरुवा सम्बन्धमा (पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-19 00:00:00

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७६.०४.३१ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण


सरुवा सम्बन्धमा (बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय)
2019-08-16 00:00:00

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७६.०४.२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको विववरण


परिपत्र
2019-08-16 00:00:00

तलब तथा ग्रेड बृद्धि र वार्षिकोत्सव खर्च दिने बारे


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !