News / Notice
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा
2018-10-15 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयानुसार भएको सरुवा 


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको
2018-10-15 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७५/०६/२६ र २८ को निर्णयानुसार काज खटाइएको 


सरुवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
2018-10-10 00:00:00

सरुवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।


मिति २०७५/०६/१९ को निर्णयानुसार भएको सरुवा /काज खटाईएको ।
2018-10-06 00:00:00

मिति २०७५/०६/१९ को निर्णयानुसार भएको सरुवा /काज खटाईएको ।


मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2018-09-21 00:00:00

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


हाजिरी सम्बन्धमा
2018-09-18 00:00:00

प्राधिकरणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु (मिटर रिडिङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरु बाहेक) ले कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयानुसार अनिवार्य रुपमा कार्यालय आएको र गएको समय जनिने गरि E-Attendance गर्ने ।


२०७३।०१ देखि २०७५।०३ सम्मको घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापटी विवरण
2018-09-17 00:00:00

२०७३।०१ देखि २०७५।०३ सम्मको घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापटी विवरण


वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट भएको सरुवा (२०७५/०५/३१)
2018-09-16 00:00:00

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट भएको सरुवा (२०७५/०५/३१)


लेखा प्रमुख/प्रशासन प्रमुख तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७५/०५/३१)
2018-09-16 00:00:00

लेखा प्रमुख/प्रशासन प्रमुख तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७५/०५/३१)


सरुवा गरिएको / जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।
2018-09-15 00:00:00

सरुवा गरिएको / जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !