News / Notice
बढुवाका लागि थप बिवरण पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना
2019-07-26 00:00:00

बढुवाका लागि थप बिवरण पेश गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना  


२०७६ साल पौष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-07-22 00:00:00

२०७६ साल पौष र माघ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-07-18 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना


म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (कानुनी सल्लाहकारको रोस्टर अध्यावधिक गर्न)
2019-07-17 00:00:00

DAB/ DRB /Arbitration/ Expert Group र कानुन सल्लाहकारको रोस्टर अध्यावधिक गर्न


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको तथा काज फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा।
2019-07-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाईएको तथा काज फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा।


Centralised E-attendance Guidelines, 2075
2019-07-14 00:00:00

Centralised E-attendance Guidelines, 2075


केन्द्रिकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा
2019-07-14 00:00:00

केन्द्रिकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा


जानकारी सम्बन्धमा
2019-07-01 00:00:00

   


सञ्‍चालक समितिको निर्णय (नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा¸ शर्त विनियमावली¸ २०७५) सम्बन्धमा ।
2019-06-24 00:00:00

सञ्‍चालक समितिको निर्णय (नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा¸ शर्त विनियमावली¸ २०७५) सम्बन्धमा ।


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १-१२)
2019-06-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १-१२)


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !